Vakopleiding tot professioneel natuurcoach

Een uitdagende, mooie en vernieuwende specialisatieopleiding, die onmiddellijk bijdraagt tot ieders welzijn, een zinvol leven en een betere wereld.

Situering

Velen onder ons voelen zich een beetje verloren in deze samenleving. ‘Ik voel me vervreemd’, ‘Ik voel me eenzaam’, ‘Ik ben mezelf niet meer’, ‘Waar is mijn natuurlijke zelf heen?’, ‘Wat is de zin in mijn leven?’ zijn uitspraken die we heel vaak horen in de coachpraktijk. De verbinding met zichzelf én de natuur is zoek.

Deze inspirerende opleiding biedt een antwoord op wat de mens vandaag nodig heeft om aan de complexer wordende wereld zinvol te blijven deelnemen: zijn natuurlijke zelf terugvinden en de verbinding met de natuur herstellen. De opleiding geeft een antwoord op een diepe zucht van mensen om terug een thuis te hebben, in hun lichaam, levensstijl, buurt, werk, maatschappij, enzovoort.

Natuurcoaching zit in de lift omdat we allemaal meer verlangen naar een rustig, ritmisch, en vooral zinvol leven. Waar de laatste jaren mindfulness de nadruk legde op de mentale kracht om te verstillen en te onthaasten, kiest natuurcoaching voor de lichamelijke interactie met de omgeving. Natuurcoaching kiest voor de erkenning dat we lichamelijke, zintuiglijke wezens zijn die pas in interactie met een natuurlijk landschap rust vinden.

Verschillende mensen hebben het al beaamd: met natuurcoaching leef je niet alleen bewuster en gezonder, maar je wordt er ook nog eens gelukkig van. Je beroep als begeleider krijgt een zinvolle dimensie, omdat je duidelijk een bijdrage levert zowel aan de ontwikkeling van je cliënt als aan het groter geheel waarvan we allen deel uitmaken. Het is kiezen om in onze samenleving een verschil te maken en samen met andere natuurcoaches te bouwen aan een betere wereld.

Wandelcoaching en het coachen met dieren zijn reeds gekend. Er is echter veel meer te doen. Natuurcoaching is een vakgebied. Het bestrijkt het volledig scala van mogelijkheden en vooral, het vertrekt niet van werkvormen maar vanuit een visie op het belang van de verhouding mens-natuur. De natuurcoach brengt vanuit zijn beroepsrol een reeks bestaande praktijken samen in een geïntegreerde benadering die valt onder een overkoepelend vakgebied ecopsychologie. Dit vakgebied bestudeert de relatie mens-natuur en vormt de wetenschappelijke onderbouw van natuurcoaching. In het Nederlandstalig gebied is ecopsychologie zo goed als onbekend terwijl in Groot-Brittanië, de Scandinavische landen en Canada dit reeds lang deel uitmaakt van academische opleidingen.

In deze opleiding leer je hoe je cliënten met een warme en krachtige methodiek kan begeleiden in een ontwikkelingstraject om zijn of haar verbinding met het natuurlijke te onderzoeken (en te herstellen indien nodig). Tegelijk doorloop je zelf op een interactieve manier dit mooie, zingevende proces. Ondersteund door wetenschappelijke onderbouw, sterke inspiratiebronnen en het samen oefenen van nieuwe natuurcoachvaardigheden en intense werkvormen, leer je gaandeweg een bekwame en professionele natuurcoach te worden.

Doelgroep

Ben je professioneel coach, therapeut, psycholoog, loopbaancoach, stress en burn-outcoach, dierencoach, wandelcoach, of professioneel begeleider die in en samen met de natuur wil werken en de verhouding mens-natuur meer aandacht wil geven, dan is deze inspirerende en transformerende specialisatieopleiding Natuurcoaching een aanrader.

De opleiding veronderstelt geen specifieke kennis van – of ervaring met begeleiden van in en met de natuur. Wel wordt verondersteld over voldoende begeleidingsvaardigheden te beschikken, zoals diep luisteren, samenvatten, structurerend doorvragen, de dans van leiden en volgen. Er wordt verder gebouwd op je basisvaardigheden van coaching, welke je hebt verworven door een basisopleiding in NLP of andere coach- of begeleidingsopleiding (bv inspirerend coachen, professionele coach, krachtgericht coachen, …). In je persoonlijke ontwikkeling heb je de grote draken in je leven reeds getemd. De weg gaat nu in de richting van verdieping en zingeving en daar cliënten bij helpen, in dit geval via verhouding met het natuurlijke en het groter geheel.

Vooraf aan deelname is er een intakegesprek of heb je deelgenomen aan een kennismakingsmoment.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je ontwikkelt je beroepsprofiel als professionele natuurcoach.
 • Je doorloopt een eigen ontwikkelingstraject met betrekking tot je verhouding met de natuur.
 • Je leert een natuurcoachkader opzetten.
 • Je leert nieuwe specifieke natuurcoachvaardigheden.
 • Je leert te werken met de Koraalwaaier© van Ann Sterckx, een krachtige methodiek om de cliënt te helpen dichter bij zichzelf te komen door zich te verbinden met de natuur.
 • Je leert natuurwerkvormen inzetten die de cliënt helpen in zijn coachvraag.
 • Je bekwaamt je verder om voortgang in coaching systematisch te leiden (we baseren ons in deze opleiding op het Vorkmodel van Rudy Vandamme).
 • Je leert ecopsychologische en natuurgerichte wetenschappelijke inzichten en filosofische vraagstukken kennen en vertalen naar een eigen visie op natuurcoaching.
 • Je leert inspireren en verschillende coachrollen innemen.
 • Je leert beroep te doen op wetenschappelijk werk om je begeleidingspraktijk te onderbouwen.
 • Je zet de eerste stappen naar de uitwerking van jouw unieke natuurcoachproject dat je in de wereld wil zetten.
 • Je leert je eigen ontwikkelingspad als coach of begeleider voeden zodat je van binnenuit je een natuurcoach/begeleider voelt.
 • Je leert zelf creatieve natuurwerkvormen te bedenken.
 • Je leert werken met het veld, synchroniciteit, metaforen, ecologische processen en systemen, enz ….
 • Je leert zowel intuïtief als methodisch werken

Nadien kan je toetreden tot een onafhankelijk netwerk van natuurcoaches om je blijvend te ontwikkelen en samen met andere natuurcoaches bij te dragen aan betere wereld, waarbij onze verhouding met het natuurlijke centraal staat.

Programma

De opleiding integreert volgende elementen:

 1. Funderende denkkaders en wetenschappelijke bevindingen.
 2. Je eigen ontwikkelingspad als mens en professionele natuurcoach.
 3. Specifieke natuurcoach- en faciliteringsvaardigheden.
 4. Methodiek om natuurbelevingsniveaus te onderscheiden in de verbinding met het natuurlijke.
 5. Werkvormen, oefeningen en cases.
 6. Ervaringsgericht, intuïtief en professioneel werken

Opleiding (i.s.m. het Ontwikkelingsinstituut): Klik hier