05/07/2020 Sophie Vandenkerchove (BE)
‘De Aarde die ons roept’

Hoe kunnen we met het diepste van ons wezen als mens in verbinding blijven doorheen deze uitdagende tijden? Hoe kunnen we ons dit terug herinneren, en hoe helpt de natuur ons daarbij? Wat zijn de diepere verhalen die doorheen onze generaties vloeien? En wat is precies de kracht van een verbinding met een plek in ons ecologisch engagement als mens? 

Het zijn deze vragen die Sophie op pad stuurden, en die haar elke dag aan de essentie van haar eigen leven herinneren. Doorheen het weven van verhalen, uitdagende vragen en het spreken vanuit het hart wil ze je tijdens deze keynote uitnodigen om samen een pad van (her)ontdekking en beleving te gaan. Van onze diepe verbondenheid als mens met de natuur, wat zij ons leert en de prachtige wisselwerking tussen haar ziel en de onze. Deze ervaringsreis wil een inspiratie en een moedige, soms uitdagende uitnodiging zijn van een jong persoon die ervoor koos haar leven te geven voor de natuur en haar wezens als diepste metgezellen in haar te verankeren en wat zij daaruit leerde. Samen creëren we een ruimte waar een fysieke, emotionele belevenis van een nieuw verhaal als menszijn diep in ons ervaren mag worden en verkennen we hoe dit voor elk van ons mag voelen of zijn. We antwoorden op de roep van de Aarde, om terug in herinnering te brengen wat we altijd al wisten, en nooit echt vergeten zijn.

Sophie voelde zich sinds van jongsaf een echte natuurziel, en koos vanaf 16-jarige leeftijd om haar leven de ondersteuning van deze Aarde toe te wijden. Ze groeide op in de Belgische Ardennen, die steeds een bijzondere toevluchtsplek en leraar voor haar zijn geweest. In het landschap vindt ze haar diepste wortels, dromen en krachtplaatsen gespiegeld: de verwovenheid van haar eigen verhaal, de uitdagingen en leringen van haar voorouders en een diepe verankering en inspiratie voor haar werk.

Sophie heeft een achtergrond in de moraalfilosofie en naast het activisme in haar jongere jaren, heeft ze zich de laatste jaren sterk verdiept in de spirituele ecologie en de oudere natuurtradities. Sinds maart 2020 richtte ze de vzw Feros (centrum voor natuurverbinding en sociale transformatie) samen met haar twee huisbewoners op, in de plaats die haar als kind de essentie van het leven leerde en haar later vroeg dit verbindingswerk te doen. Daarnaast biedt ze ook haar eigen zielenwerk aan onder Chamai, in samenwerking met de geest van de plaats.

Terug naar Ecopsychologie Festival 02/07-05/07/2020