Nieuwe opstart groep herfst 2022 (Volzet)

Een leertraject van A tot Z, gaande van het aanleren van begeleidingsvaardigheden tot de eerste stappen in het ondernemerschap. We zetten je op weg!

Transformatief

Ervaringsgericht

Wetenschappelijk onderbouwd

Internationaal gecertificeerd (International Ecopsychology Society)

Klaargestoomd om te starten als EcoTuner®

Blijvende ondersteuning en permanente vorming middels masterclasses en bijkomende modules

Je maakt deel uit van een Nederlandstalige én een internationale community

Volg de internationaal gecertificeerde opleiding Toegepaste ecopsychologie, EcoTuner®. Ontdek de wonderbaarlijke samenhang tussen zorg voor jezelf, voor de ander, de samenleving èn de aarde.

De opleiding EcoTuner® bestaat uit drie leerwegen:

 • Een online leerplatform met webinars, online uitwisselingen en tutoring over de theoretische kaders en achtergronden van de toegepaste ecopsychologie.
 • Ervaringsgerichte ‘life’ bijeenkomsten, zowel individueel als in een groep. Hier breng je de theorie in de praktijk.
 • Nature retreats’ waar je wordt ondergedompeld in een natuurbad. Je oefent in een groep in de natuur, onder professionele begeleiding.

De combinatie van deze drie leerwegen geeft je een volwaardige exclusieve opleiding in de Toegepaste Ecopsychologie. Ben je nieuwsgierig geworden? Het data-overzicht vind je verder.

Breng meer natuur in je leven en werk door EcoTuning

EcoTuning

EcoTuning is Toegepaste ecopsychologie: het ontwerp en het ambacht van activiteiten die de verbinding met de natuur stimuleren. Je krijgt (meer) contact met je innerlijke en uiterlijke natuur. Hoe dieper je met jezelf in contact komt, hoe makkelijker je de spontane intimiteit vindt met je natuurlijke omgeving. Het omgekeerde geldt ook: door je te laten omhullen door de charme van de natuur, kom je er vanzelf achter wie je werkelijk bent als mens.

De EcoTuner® faciliteert de ontmoeting en de relatie met de natuur middels diepgaande reflectie en introspectie, en door aangename en speelse activiteiten in en met de natuur. Het doel is de verbinding met jezelf en de natuurlijke buitenwereld terug te vinden, en je hier meer bewust van te zijn. Ecopsychologie en zich verbinden met Natuur, in de vorm van Ecotuning, wakkeren je liefde voor het leven aan en ondersteunt je in je zorg voor onze planeet.

EcoTuner® is een groeiend beroep. Ontstaan in 2006 binnen de European Ecopsychology Society (EES) – vandaag de International Ecopsychology Society (IES) – hebben onze opleidingen tot doel bij te dragen tot de professionalisering van het begeleiden in en met de natuur. Wereldwijd zijn er momenteel negen scholen die het vak van EcoTuner® onderwijzen. In België en Nederland beschikken wij over de exclusiviteit om deze opleiding te mogen geven. Deze opleidingen kunnen licht verschillen per land, vanwege verschillen in cultuur en natuurlijke omgeving. Onze opleiding is geënt op onze Europese cultuur, ons klimaat en natuurlijke leefomgeving. De IES-scholen volgen gezamenlijk de internationale ontwikkelingen binnen de ecopsychologie. Zo ontwikkelen we ons als community en houden we onze opleidingen op een hoog niveau.

"Dankbaar voor de transformerende reis die ik tijdens de opleiding heb mogen maken. Ik geniet ervan om aangekomen te zijn in een nieuwe fase van mijn leven. Een heerlijke fase van vieren, oogsten en delen. Met verwondering kijk ik naar de samenhang en ruimte die ontstaan is om mijn werk als facilitator en mentor verder in de wereld te zetten." (Bastiaan)

Voor wie?

De opleiding EcoTuner® richt zich tot professionals in de zorg, het onderwijs, de natuur en milieusector, de particuliere of sociale sector. Of tot eenieder die zich graag wil verdiepen in de toegepaste ecopsychologie.

We vragen een vooropleiding tot bachelor of een daaraan gelijkwaardige opleiding/ervaring. De literatuur over Ecopsychologie is veelal Engelstalig, dus beheersing van het Engels is noodzakelijk. Alle overige communicatie is Nederlandstalig. Dit geldt ook voor ons boek “Handboek Natuurcoaching, Meer natuur in je leven met de Koraalwaaier”. Dit boek biedt een goede ondersteuning in je leertraject. Daarnaast heb je ook al je ‘grote draken’ getemd, mocht je die gehad hebben.

Werkgebied?

De EcoTuner® is actief op verschillende gebieden, met individuen en/of groepen, zoals voor persoonlijke groei, milieu-educatie, dierentherapie, activiteiten met kinderen, bedrijfstraining, gemeenschapsevenementen, burgers en professionals.

Enkele voorbeelden waar een EcoTuner® zich verder in verdiept, in terecht komt, of uitoefent (afhankelijk van eigen achtergrond):


• EcoTuner® als puur beroep of bijberoep, voor verschillende doelgroepen en sectoren, individuen en groepen.
• Toepassingen toevoegen aan huidig beroep (bv architectuur, tuinaanleg, coachen, counseling, zorgprofessionals,…).
• Natuurgericht ondersteunen van persoonlijke groei (levensthema’s en
ecogerelateerde thema’s).
• Ecopsychotherapie.
• Toevoegen aan Lerarenopleiding (vergroenen van pedagogie – zowel kinderen als leraren terug naar de natuur).
• Buurtprojecten.
• Organiseren van Ecopsychologisch georiënteerde evenementen.
• Milieueducatie verrijken met Ecotuning.
• Organisatie van Trekkings waarbij herstel van verbondenheid met natuur in verweven zit.
• Praktizeren van Mindfulness in en met de natuur.
• Natuurbegeleidingen binnenbrengen in organisaties.
• Ontwerp van routes en paden waarbij Ecotuning beoefend wordt.
• Meewerken of zelf creëren van allerlei projecten, professioneel en daarbuiten, die te maken hebben met natuur en gezondheid en waar mogelijk binnen een wederkerig kader.
• Time-out projecten voor jongeren, zoekende volwassenen, …
• Ondersteuning preventie welzijn in organisaties

Sectoren waarin de EcoTuner® kan aansluiten: sector van persoonlijke ontwikkeling, sociale sector (verschillende maatschappelijke doelgroepen), gezondheidssector, onderwijssector, overheidssector en prive-sector. De EcoTuner® kenmerkt zich door haar eigen uniek profiel op basis van de genoten opleiding, voorbije ervaringen en andere opleidingen.

Wanneer de EcoTuner® actief is op specifieke vakgebieden kan dit ook aanleiding geven tot nieuwe specialisaties.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert groepen en individuen faciliteren om in verbinding te komen met zichzelf, de ander, de samenleving en de aarde.
 • Je leert begeleidend het mentaal welzijn van individuen en groepen te begeleiden.
 • Je krijgt kaders en theorieën van ecopsychologie aangeboden, en exploreert de kaders die jou persoonlijk aanspreken.
 • Je leert diverse begeleidings-, faciliterings- en presentatievaardigheden.
 • Je leert transformerend te begeleiden.
 • Je leert hoe je voortaan meer natuur in je werk en leven integreert. Hierdoor kom je tot een zinvol, gelukkig en gezond leven.
 • Je leert je verbondenheid met de natuur tot je innerlijk kompas te maken.
 • Je krijgt een bredere kijk op de planeet waarvan we deel uit maken. Je leert je werk te beschouwen vanuit een regeneratief ecopsychologisch perspectief, volgens de natuur om ons heen en jouw innerlijke natuur. Hierbij leer je ook de Inner Development Goals kennen en ervaren. Ze staan hoog aangeschreven als ontwikkelingskader van eenieder die wil inzetten op een duurzame levensstijl en werk. Helemaal op het lijf geschreven voor een Ecotuner.
 • Je leert een scala aan natuurgerichte oefeningen en technieken gebruiken uit de toegepaste ecopsychologie. Deze kun je zowel bij jezelf toepassen als bij anderen. Je leert werken met de Koraalwaaier van Ann Sterckx. De Koraalwaaier biedt een methodiek en ontwikkelingstraject waarin je leert werken met belichaming, ecopsychologie, klimaatbewustzijn en diepe natuurconnectie.
 • Je leert een workshop uit te bouwen, uit te voeren, en te evalueren.
 • Je leert interdisciplinaire contacten te leggen die je werk wetenschappelijk ondersteunen.
 • Je verdiept je verbondenheid met de natuur en reflecteert over hoe te leven volgens je eigen waarden, met de natuur als gids en leraar. De opleiding geeft je persoonlijke groei ongetwijfeld een boost!
 • Je krijgt regelmatig feedback van de trainers en van je collega’s.
 • Je doet ervaring op door samen te oefenen en met proefpersonen of proefgroepen aan de slag te gaan.
 • Je krijgt toegang tot uitgebreid leermateriaal en intervisiemomenten.
 • Je maakt deel uit van een grotere internationale groep van EcoTuners, en natuurlijk ook van de BE/NL groep.
 • Je leert een praktijk op te zetten en krijgt een leidraad hoe je je hierin verder kan informeren en laten begeleiden. Deze praktijk kan gericht zijn naar het begeleiden van groepen of individuen, of het toevoegen van Toegepaste ecopsychologie in je huidige werk.

Data

De opleiding start op 20/10/2022 en eindigt op 05/11/2023.

DOWNLOAD CHRONOLOGISCH DATA OVERZICHT

Uiteraard houden we rekening met de corona-maatregelen m.b.t. de fysieke leerdagen indien deze nog van tel zouden zijn. We zoeken dan naar alternatieve vormen om ons leertraject gaande te houden.

"Het voorbije jaar heb ik enorm veel geleerd en ben ik me veel meer gaan verdiepen in verbinding met de aarde en de natuur. Ik ben tot inzichten gekomen over wat ik met de rest van mijn leven wil doen. Ecotuning wordt een vanzelfsprekendheid en mijn vroegere bezigheden moeten daar plaats voor maken: de balans wordt verlegd." (Ann)

Elementen van de opleiding EcoTuner®

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Deze opleiding nodigt je uit om je eigen verbondenheid met je innerlijke en de uiterlijke natuur te verdiepen.

Het begint allemaal met je eigen ontwikkeling en welzijn. Jij bent een uniek wezen, en hebt iets unieks bij te dragen aan onze planeet. Wij nodigen je uit om je zelfkennis en bewustzijn te verruimen en te ontdekken wat het precies is dat jij te geven hebt. Zelfreflectie over je relatie met de natuurlijke omgeving en het leven staat hierbij centraal.

We werken dus vanuit ieders sterkten en talenten. De bedoeling is dat je deze verder ontwikkelt, terwijl je ecopsychologische inzichten en praktijken toevoegt. Heb je reeds een praktijk? Dan is dat een vertrekpunt van waaruit jij je verder ontwikkelt.

NATURE LAB LEARN&PRACTICE

Tijdens deze fysieke leerdagen zetten we het geleerde om in de praktijk middels oefeningen en nieuwe technieken. We passen dit toe terwijl we ons in de natuur begeven. We kiezen hiervoor verschillende landschappen, wildere plekken als stadsnatuur. Boeiend! Zo leren we in verschillende omgevingen te begeleiden, en leren we de opportuniteiten en de verschillen kennen per omgeving, en hoe ze inwerken op het begeleidingsproces. Bij het oefenen krijg je feedback van de trainers en van elkaar. Je kunt oefeningen uitproberen, maar ook zelf nieuwe oefeningen verzinnen, samen met de natuur.

ONLINE LEREN

Je ontwikkelt diepgaande kennis over Ecopsychologie en EcoTuning die je online kan leren. Hiervoor krijg je wekelijks en stapsgewijs leermateriaal (bv teksten, filmpjes, gedichten, enz …) aangeboden. Je beantwoordt wekelijks vragen op een online platform, of voert naargelang een opdracht uit waar je meer tijd voor krijgt, om alzo de integratie van de leerstof te bevorderen. Dit kan ook in de vorm van filmpjes of andere creatiestukken zijn afhankelijk van de opdracht of jouw eigen keuze waar mogelijk. We leren ook samen, met de andere deelnemers, en houden online dialogen over wat we leren.

Programma van 12 modules verspreid over het leertraject (met zomer en kleine winterpauze)

12 online modules (richtinggevend in volgorde) waarin je leert over:

 • Module 1-2: De basis van Ecopsychologie: Ontstaan, geschiedenis, evolutie en stromingen. Het belang van ecopsychologie voor de tijdsgeest waarin we leven.
 • Module 3: Het ecologisch-holistisch wereldbeeld en handelingsprincipes.
 • Module 4: Het onderzoeken en ontwikkelen van je ecozelf.
 • Module 5-6-7: De stromingen en belangrijke ecopsychologen.
 • Module 8-9: Ecopsychologische systemische visies.
 • Module 10-11-12: Ecopsychologische praktijken en toepassingen (begeleiden van individuen en groepen).

INTENSIEVE NATUUR ONDERDOMPELING

Tijdens deze intensieve natuur onderdompeling dagen (nature learning retreats – 2×3 dagen, 5-daagse) ga je met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag. Daarnaast oefenen we verschillende praktijken, technieken en oefeningen voor het begeleiden in en met de natuur. We leren hierbij hoe je individuen en groepen kan begeleiden, en hoe je hun verbondenheid met natuur faciliteert. We werken hierbij met demo’s en je gaat met elkaar aan de slag. De trainers geven hierbij feedback.

Lente school

2 x 3-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk

Zomer school

5-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk

VERSLAG OVER EEN BOEK

Om algemene schrijf- en presentatievaardigheden te oefenen doorheen je opleiding:

 • maak je een verslag van over één van de boeken in de bibliografie of over een tekst van je keuze, die je nuttig vindt voor de opleiding Ecotuning, en voor jezelf. Dit wordt overeengekomen met je ecotutor,
 • geef je hierover een presentatie van 15 min. aan de groep,
 • spreek je af en toe de groep toe met een topic die we ter plaatse bedenken. Dit kan online of life zijn. Zo oefen je ook meteen je presentatievaardigheden. Je wordt hier ook in begeleid wanneer nodig.

PROJECT

Met de steun van een tutor en de groep organiseer je een EcoTuning project, evenement of workshop van ten minste een dag. Een andere optie kan een project zijn dat je toevoegt aan je huidig werkt, waarvan je de opzet helemaal uitwerkt en er reeds iets van uitprobeert of in piloot brengt. Dit project voer je zelfstandig uit, maar wordt gesuperviseerd door de tutor of een ervaren Ecotuner. Doelstelling hierbij is dat je na de opleiding reeds iets opgestart hebt. Nadien geef je een gedetailleerde en gedocumenteerde presentatie over je ervaring en leermomenten tijdens de afronding van je opleiding. Bijvoorbeeld via dia’s en / of foto’s, getuigenissen en ontvangen feedback, een zelfreflectie verslag en bevraging van deelnemers. Je ervaart hiermee een “rite de passage” na het mooie en beklijvende EcoTuner® traject.

TUTORSHIP

Tijdens de opleiding krijg je voortdurend feedback van je trainers. Ook leer je van de praktijk, door zelf te doen en uit te proberen, en stages te volgen waar mogelijk. Daarnaast krijg je toegang tot een exclusief kennisplatform waarvan enkel EcoTuners gebruik kunnen maken. Ook het materiaal dat je samen creëert, kan daar gedeeld worden indien wenselijk. Het is de bedoeling dat je vervolgens deel uitmaakt van een Nederlandstalige Ecotuners-community die het vak op hoog niveau houdt, zodat we samen blijven leren. Daarnaast kan je lid worden van de International Ecopsychology Society, een community waarin Ecotuners van over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het eerste jaar lidmaatschap is gratis tijdens de studietijd.

STAGE (optioneel)

Doorheen je traject kun je ervoor kiezen dat je stage volgt bij een organisatie of professional die in en met de natuur mensen begeleidt. Bedoeling is dat je kan leren van anderen, en indien mogelijk ook zelf oefeningen uitprobeert die je in je traject hebt geleerd. De dagen mag je spreiden over het hele traject. Meewerken in het Ecopsychologie Festival is ook een geldige stageplaats. Wij helpen ook mee zoeken naar stageplaatsen.

WEBINARS

Je kan gratis deelnemen aan onze EarthWise Circle. Ook kan je deelnemen aan online samenkomsten die gegeven worden door collega’s uit de Internationale Ecopsychologie community. Zo krijg je toegang tot het internationale netwerk. Wie weet geef je zelf ook eens een presentatie aan een internationaal publiek?

VOEDING TIJDENS DE MEERDAAGSEN

Tijdens de meerdaagse samenkomsten hebben we een unieke Ecotuner-kok of kokkin die voor ons met liefde onze vegetarische gerechten klaarmaakt. Er wordt gebruik gemaakt van bio-producten en zoveel mogelijk lokale afname. Wij beschouwen dit eveneens als een belangrijk deel van de opleiding en kiezen voor kwaliteit.

"De opleiding is voor mij een onmisbaar hoofdstuk in mijn levensverhaal." (Gudrun)


Leerpakket

Met dit volledige leerpakket van 400 uren, verspreid over volgende onderdelen en over 1 jaar, ben je in staat om als EcoTuner iets in de wereld te zetten:

 • 22 dagen fysieke leermomenten: 2 startdagen, 7 afzonderlijke dagen Nature Lab Learn&Practice, 2×3 intensieve leerdagen in en met natuur, 5-daagse natuurretraite, 2 leerdagen Oogst en afronding,
 • 12 modules online leren, verspreid over het jaar, met tussenpauzen en met tutoring (reken op 3-4 uur/week lees- en of leertijd van rijke inhoud, afhankelijk van je leervermogen), verspreid over de duur van de opleiding,
 • Maandelijks een online leer– en verbindingsbijeenkomst van 1,5 uur
 • 4 dagen Ecopsychologie Festival (een aanrader, niet verplicht, geldige stageplaats, niet inbegrepen in inschrijvingtarief),
 • Optionele Stage (bij natuurgerichte practitioners) – of op je werk mits supervisie van een beoefend begeleider van mensen in en met de natuur (bv bij een collega EcoTuner). Het Ecopsychologie Festival is ook een perfecte stageplaats.
 • Doorheen de opleiding:

Boekbespreking + presentatie aan de groep;

Deelname aan EarthWise Circles;

EcoTuning uitwerken voor je professionele praktijk;

Project uitwerken (EcoTuning event/workshop van 1 dag/Product die je ontwerpt als toevoeging in je huidige beroep) + testen met oefenpubliek: organisatie, uitvoering en evaluatie

 • Individuele tutoring op leerplatform en per mail waar nodig
 • Oogst opleiding als afronding van het jaartraject: presentatie + reflectie project EcoTuning + afronding leertraject + certificatie.
 • Een gratis lidmaatschap tijdens het studiejaar bij IES
"Energie, balans, verbinding … zijn voor mij centrale thema’s waarnaar ik op zoek was. De Koraalwaaier en de link(en) met het Vorkmodel zijn heel mooi en natuurlijk verankerd in de opleiding. Er zat voor mij persoonlijk heel veel muziek en dynamiek in! 
Een echte aanrader! "(Tom)

Een certificaat wordt uitgereikt door EarthWise Education en de International Ecopsychology School wanneer:

Certificatie

 • Je 90% van de fysieke leerdagen en online integratiesessies aanwezig bent geweest. Uitzonderingen hierin worden voor de start van de opleiding besproken, alsook situaties van overmacht.
 • Je alle opdrachten en reflecties hebt vervuld op het leerplatform tegen de oogstdagen.
 • Je een gesuperviseerd project hebt uitgewerkt, bij voorkeur hebt uitgetest, en die de integratie aantoont van het gehele jaar en hebt gepresenteerd tijdens de oogstdagen.

Begeleiders

Ann Sterckx

Ann specialiseerde zich sinds 2010 middels verschillende opleidingen, literatuur en netwerken in ecopsychologie en ontwikkelde een methodiek voor het begeleiden in en met natuur. Ze is auteur van het inmiddels bekende Handboek Natuurcoaching en ontwikkelde de Koraalwaaier om mensen te helpen hun innerlijke en uiterlijke verbondenheid met natuur te herstellen, met het oog op een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde.

Ze is bezielster van EarthWise Education, Leercentrum voor Ecopsychologie en Verbinden met natuur en is de trotse vertegenwoordigster in België van de International Ecopsychology Society, waaraan deze mooie opleiding EcoTuner® verbonden is.

Momenteel doctoreert Ann ook aan de Universiteit Antwerpen waarin ze de relatie bestudeert tussen zelfzorg, de verhouding met de natuurlijke leefomgeving en de beroepspraktijk (bij eerstelijnszorgprofessionals).

Voor 2013 werkte Ann met passie als HR Manager in verschillende organisaties. Ook volgde ze meerdere opleidingen die haar persoonlijke en professionele ontwikkeling hebben gevoed (Ontwikkelingsgericht coachen van individuen en teams, Train-the-trainer NLP (John Grinder, Carmen Bostic Saint Clair and Micheal Caroll), Opstellingswerk, Art-of-hosting facilitator, regeneratief activisme,… ).

Ann bruist en straalt als ze over ecopsychologie praat. Ze deelt met alle plezier haar ecopsychologische kijk op actuele thema’s, haar pragmatische en ervaringsgerichte aanpak. Haar diepe, authentieke verbinding met de natuur en haar praktische toepassing in organisaties werkt inspirerend en geeft je zin om zelf ermee aan de slag te gaan.  

Publicaties

Goddelijk Wild (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme

De gelukkige activist (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme

Healing the urban-nature contradiction (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme

Coachen in de natuur is nog geen natuurcoaching (2018), Ann Sterckx

Natuurcoaching brengt je levensstijl in beweging (2018), Ann Sterckx

Sterckx, A., Van den Broeck, K., Remmen, R., Dekeirel, K., Hermans, H., Hesters, C., … & Keune, H. (2021). Operationalization of One Health Burnout prevention and recovery: Participatory Action Research-design of nature-based health promotion interventions for employees. Frontiers in Public Health, 1315.

Lenaerts, A., Heyman, S., De Decker, A., Lauwers, L., Sterckx, A., Remmen, R., … & Keune, H. (2021). Vitamin Nature: How Coronavirus Disease 2019 Has Highlighted Factors Contributing to the Frequency of Nature Visits in Flanders, Belgium. Frontiers in public health, 9.

Marianne Depestel

Marianne coacht mensen die willen leven vanuit flow en verbinding met het Eigen Wijze Zelf.
Vanuit haar gedrevenheid, opleiding en werkervaring richt ze zich op professionals uit de zorg- en welzijnssector die streven naar meer harmonie in leven en werk. De helende kracht van de natuur wordt in haar coaching ondersteund door de spiegelende kracht van paarden. Marianne is tevens gecertificeerd EcoTuner® en verweeft dit in haar activiteiten.

Meer info: www.equimare.org

Jouw investering

De prijs is meteen voor het hele leertraject van 1 jaar voorzien, en kan in schijven betaald worden op aanvraag. Hierbij dient het volledige bedrag voldaan te zijn een maand voor de start van de opleiding.

PRIJS 3491,29 – incl. BTW (2930, excl. BTW , gehele opleiding+catering meerdaagsen+boeken) voor de gehele intensieve blended learning professionele jaaropleiding (400 uur).

Inclusief:

 • Alle leermomenten opgenomen in het programma (online, nature learn&practice labs, meerdaagse retreats, …)
 • Leermateriaal (bv. al het rijke materiaal op het leerplatform, Handboek Natuurcoaching en Goddelijk Wild)
 • Tutoring (tussentijdse gesprekken, mailwisseling, …)
 • Alle maaltijden, versnaperingen en drank tijdens residentiële retreats (11 dagen in totaal)
 • Internationaal certificaat
 • Tijdens de studietijd 1 jaar gratis lidmaatschap bij de International Ecopsychology Society
 • Deel uitmaken van een nationale en internationale community
 • Als Ecotuner-student en nadien kan je ook van korting genieten bij activiteiten die door EarthWise Education georganiseerd worden.

Exclusief:

 • Overnachtingskosten worden apart geregeld. Er kan voor de locatie ter plekke gekozen worden of je zoekt zelf een overnachtingsplek. Hiervoor wordt afzonderlijk contact met je opgenomen. Richtprijzen voor wanneer de meerdaagsen doorgaan op onze eigen natuurplek: standplaats tent of camper 15 euro p.p/p.n. (met gebruik sanitair en huis), gedeelde kamer 30 euro p.p./p.n. met gedeelde badkamer.
 • Voor de afzonderlijke fysieke leerdagen (Nature Lab Learn & Practice) dien je ook zelf je lunch en drank mee te brengen.
 • Deelname aan het Ecopsychologie Festival kan tegen verminderde prijs, mits actieve hulp en het houden van minimaal een workshop (ideale oefening!).

Wij doneren aan:

Voor elk uur in de opleiding (400 uur), doneren wij een boom. Jaarlijks doneren wij aan Treesisters, waarmee we met deze opleiding mee hun projecten ondersteunen om zorg te dragen voor de ecosystemen waar we deel van zijn. We proberen hiermee ook onze klimaatimpact te reduceren die gebonden is aan de opleiding. Onze jaarlijkse bijdrage zou bijdragen tot het planten van ongeveer 400 bomen. Dit kan altijd beter. Indien je ook graag doneert: www.treesisters.org. Er zijn natuurlijk nog andere mooie initiatieven waaraan je kan bijdragen.ECOTUNERS GETUIGEN

Bewustzijnsverhogend, in elkaar vallende puzzelstukjes in leven en werk
De brug tussen spiritualiteit, wetenschap, natuur, mens
Door de diversiteit leren we ontzettend veel van elkaar
Stappen zetten naar een toekomst waar ik een steentje kan bijdragen in deze maatschappij
Resonantie, een diepe herkenning

Dankbaar

Verdiepend, een andere relatie met Natuur
Een grote shift en betekenisgevend

Lees de Algemene Voorwaarden HIER alvorens je je inschrijft.

De opleiding EcoTuner® is internationaal erkend door de International Ecopsychology Society & Schools en is een gedeponeerd merk in de BENELUX.