Jaaropleiding in Toegepaste Ecopsychologie

Volg de unieke opleiding “EcoTuner®” als je je wil verdiepen in de stroming van de ecopsychologie, en wil leren werken met haar toepassingen in de praktijk.

“Breng meer natuur in je leven en werk, en draag zo bij tot betere zelfzorg, zorg voor de ander, zorg voor de samenleving en voor de aarde.”

De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules, waarin je op verschillende manier kennis en praktijk krijgt aangereikt. Een combinatie van online leren, met webinars, uitwisselingsplatform, tutoring, en ervaringsgerichte ‘life’ sessies alleen en in groep, en nature retreats, waarin je, onder professionele begeleiding, oefent met elkaar in en met de natuur, maken deze opleiding uniek.

EcoTuning

EcoTuning is Toegepaste Ecopsychologie. Het betreft het ontwerp en de kunst van activiteiten die verbondenheid met de natuur, en het leven, stimuleren.  We komen terug in contact met onze innerlijke en uiterlijke natuur. Hoe dieper we zelf in contact komen, hoe gemakkelijker we onze spontane intimiteit met de natuurlijke omgeving vinden. Wanneer we onszelf laten omhullen door de charme van de natuur, hoe makkelijker we ons verdiepen in het mysterieuze rijk van “wie we werkelijk zijn”.

De EcoTuner® faciliteert, in groepen of individueel, de ontmoeting en de relatie met de natuur middels diepgaande reflectie en introspectie, en aangename en speelse activiteiten. Het doel is om het gevoel van verbondenheid met onszelf en met de natuurlijke buitenwereld, terug te vinden en een groter bewustzijn hierin te ontwikkelen. Andere thema’s kunnen tevens geëxploreerd worden.

EcoTuner® is een groeiend beroep en wordt wereldwijd in 8 scholen aangeleerd. In België beschikken wij ook over de exclusiviteit om deze opleiding te mogen geven. De opleidingen per land kunnen licht verschillen vanwege de cultuur en de natuurlijke omgeving. Dat is het ook meest ecologisch. De ontwikkelingen binnen de stroming ecopsychologie worden wel internationaal gevolgd, en we ontwikkelen ons samen met de community steeds verder. Zo houden we het hoog niveau van onze opleidingen op peil.

Voor wie?

De opleiding EcoTuner richt zich tot eenieder met min. een bachelor opleiding of gelijkwaardig en tot elke professional werkzaam in de zorg, onderwijs, particuliere of sociale sector. Gezien veel literatuur over Ecopsychologie in het Engels is, is het aangewezen dat je je makkelijk voelt bij het lezen van Engelse teksten. Voor alle andere communicatie is de voertaal uiteraard Nederlands.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert individuen en groepen te faciliteren in het terug in verbinding komen met zichzelf, de ander, de samenleving en de aarde.
 • Je krijgt kaders en theoriën van ecopsychologie aangeboden, en exploreert verder op degene die je aanspreken.
 • Je leert hoe je voortaan natuur meer in je werk en leven kan toevoegen, en hierdoor komt tot een zinvol, gelukkig en gezond leven.
 • Je leert hoe verbondenheid met natuur je innerlijk kompas kan worden.
 • Je krijgt een bredere kijk op de planeet waar we deel van zijn, en leert je werk meer te bekijken vanuit een regeneratief perspectief, volgens de natuur om ons heen, en onze innerlijke natuur.
 • Je leert een scala aan natuurgerichte oefeningen en technieken toepassen die deel uitmaken van Toegepaste Ecopsychologie, voor jezelf en om anderen te begeleiden.
 • Je verdiept je verbondenheid met de natuur en refeclecteert over hoe je kan leven volgens je waarden en wie je bent, met de natuur als gids en leraar. De opleiding geeft je persoonlijke groei ongetwijfeld een boost!
 • Je leert begeleidings- en facilitatietechnieken om individuen en groepen te begeleiden in en met de natuur.
 • Je krijgt regelmatig feedback van de trainers en van je collega’s.
 • Je doet ervaring op door samen te oefenen en met proefpersonen aan de slag te gaan.
 • Je krijgt toegang tot leermateriaal en intervisiemomenten.
 • Je maakt deel uit van een grotere internationale groep van EcoTuners, en natuurlijk ook van de Belgische.

Elementen van de opleiding EcoTuner®

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Met deze opleiding word je uitgenodigd om je eigen verbinding met je innerlijke en de uiterlijke natuur te verkennen en te herstellen indien nodig.

Het begint allemaal met je eigen ontwikkeling en je eigen welzijn. Je bent een uniek wezen, met iets unieks om bij te dragen aan onze planeet. Wij nodigen je uit om je zelfkennis en bewustzijn te verruimen en te ontdekken wat je aan anderen en de wereld te geven hebt. Zelfreflectie over je relatie met de natuurlijke omgeving wordt gestimuleerd.

We werken vanuit ieders sterkten, en de bedoeling is dat je deze verder ontwikkelt, terwijl je ecopsychologische inzichten en praktijken toevoegt. Heb je reeds een praktijk, dan kan je daaruit vertrekken om je project op verder te bouwen.

INTENSIEVE NATUUR ONDERDOMPELING

Lente school

2x 3-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk

8-10/05/2021

11-13/06/2021

Zomer school

5-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk: 07/07/2021-11/07/2021

ONLINE LEREN

Je ontwikkelt diepgaande kennis over Ecopsychologie en EcoTuning die je online kan leren. Hiervoor krijg je wekelijks en stapsgewijs leermateriaal ((bv teksten, filmpjes, gedichten, enz …) aangeboden. Je beantwoordt wekelijks vragen op een online platform, of voert naargelang een opdracht uit waar je meer tijd voor krijgt, om alzo de integratie van de leerstof te bevorderen. Dit kan ook in de vorm van filmpjes of andere creatiestukken zijn afhankelijk van de opdracht of jouw eigen keuze waar mogelijk. We leren ook samen, met de andere deelnemers, en houden online dialogen over wat we leren en delen onze leer-en natuurervaringen.

Start: 01/03/2020 – programma van 12 weken (met tussenpauzen)

NATURE LAB LEARN&PRACTICE

7 afzonderlijke oefendagen. Op deze dagen integreren we de theorie, door de stukken die we gelezen hebben te delen met elkaar en te verdiepen. Vervolgens zetten we de theorie telkens om in de praktijk, zodat we deze ook lichamelijk leren ervaren. Bij het oefenen krijgt je feedback van de trainers en van elkaar. Je kan er ook nieuwe oefeningen uitproberen of er zelf beginnen te creëren, samen met de natuur!

Data: 27/02/2021; 27/03/2021; 24/04/2021; 29/05/2021; 04/09/2021; 25/09/2021; 09/10/2021

VERSLAG OVER EEN BOEK

Om algemene schrijf- en presentatievaardigheden te oefenen maak je doorheen je opleiding:

 • een verslag van 4-5 pagina’s over een van de boeken in de bibliografie of over een tekst van je keuze, nuttig voor de opleiding in Ecotuning. Dit wordt overeengekomen met je ecotutor.
 • aan een groep een presentatie te geven van een half uur.
 • af en toe de groep toe te spreken met een topic die we terplaatse bedenken. Dit kan online of life zijn. Zo oefen je ook je presentatievaardigheden.

PROJECT

De grootste bijdrage die een individu aan de samenleving kan bieden is te doen waar hij in uitblinkt en van geniet. In Ecopsychologie breiden we dit uit naar alles wat leeft. Niet alleen gaan we doen wat we graag en goed doen, door EcoTuning toe te voegen aan onze professionele activiteiten kiezen we om bij te dragen aan duurzame wereld.

Tijdens de opleiding voer je daarom ook een project uit. Je krijgt hiervoor de nodige begeleiding, om het geleerde om te zetten naar de praktijk. Je leert hierin zelfvertrouwen en programma’s ontwikkelen die nodig zijn om het project uit te voeren. Wat eerst onbereikbaar lijkt, kan het grootste geschenk zijn dat je aan de mensheid of de planeet geeft als je leert het uit te voeren. Vervolgens maak je daar een presentatie van om je leerinzichten te delen met je mede-studenten.

De inhoud van het project kan variëren naargelang de sector waarin je het wil toepassen en wat in de persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling van de groep het kan dienen.

Met de steun van een tutor en de groep, tijdens de vergaderingen en de supervisie webinars, wordt een EcoTuning evenement van ten minste een dag bedacht, ontworpen en georganiseerd, die onafhankelijk zal worden uitgevoerd en vervolgens weer in supervisie gebracht wordt met gedetailleerde en gedocumenteerde presentatie (dia’s en / of foto’s, getuigenissen en feedback ontvangen, zelfreflectie verslag, bevraging van deelnemers). Iets moois om naar uit te kijken!

TUTORSHIP

Tijdens de opleiding krijg je voortdurend feedback van je trainers. Ook leer je van de praktijk, door zelf te doen en uit te proberen, en stages te volgen waar mogelijk. Daarnaast krijg je toegang tot een exclusief kennisplatform waarvan enkel EcoTuners kunnen gebruik maken. Ook materiaal dat samen gecreëerd wordt, kan daar gedeeld worden indien wenselijk. Bedoeling is dat je vervolgens deel uitmaakt van een community die het vak op hoog niveau houdt, en waarin we samen blijven leren. Daarnaast kan je ook deel uitmaken van de vereniging International Ecopsychology Society, waardoor je in contact komt met verschillende culturen, en zo je eigen praktijk kan verrijken en internationaal met elkaar kan delen.

WEBINARS

 Je kan gratis deelnemen aan online samenkomsten die gegeven worden door collega’s uit de Internationale Ecopsychologie community of aan onze eigen EarthWise Circle. Zo leer je ook het internationale netwerk kennen. Wie weet geef je zelf ook eens een presentatie?

Leerpakket

 • 20 dagen fysieke leermomenten: 7 dagen Nature Lab Learn&Practice, 2×3 intensieve leerdagen in en met natuur, 5-daagse natuurretraite, 2-daagse afronding met presentatie project
 • 12 weken online leren met tussenpauzen, met tutoring (varîerend 2 tot 3 uur/week besteden)
 • 4 dagen Ecopsychologie Festival (aangewezen, niet verplicht, geldige stageplaats)
 • 4 dagen stage (bij natuurgerichte practitioners)
 • Doorheen de opleiding: EcoTuning uitwerken voor je professionele praktijk; Boekbespreking + presentatie aan de groep; Project uitwerken + testen met oefenpubliek: EcoTuning event van 1 dag
 • 2 dagen Oogst opleiding (presentatie + reflectie project EcoTuning event)