Ondertussen nodigen we je uit om deel te nemen aan onze "EarthWise Circle". Zo gaan we samen al een stukje op weg, naar 2021 ... Take care, in de ruime zin van het woord!

Ecopsychologie festival

We voelen het allemaal. We leven in een tijd waarin er veel beweegt in en rondom ons. Er gebeuren zowel zaken die ons ontroeren, als gebeurtenissen die ons verdrietig of boos maken. Of het nu innerlijk is, of buiten ons gebeurt, we weten niet altijd goed hoe we ons daarmee kunnen verhouden. Ook vragen we ons vaak af hoe we hierin kunnen blijven staan, en het goede blijven doen. De ecopsychologie heeft daar een antwoord op, niet als 'dé waarheid', wel als een wegwijzer. Met dit festival willen we aan dit inspirerend gedachtegoed meer kenbaarheid en een stem geven, voor onze aarde en onze mensheid. We geloven dat ecopsychologie en het (her)verbinden met natuur ons antwoorden kan geven die we nodig hebben in onze verdere ontwikkeling van de mensheid. Naar een mens die in harmonie kan leven met de natuurlijke wereld. Zoek je hier ook naar? Doe je mee? Kom je meeproeven wat het je kan brengen?

Ecopsychologie is een stroming en beweging die is ontstaan in de jaren negentig. Ze streeft ernaar de mens terug met de innerlijke en uiterlijke natuur te verbinden, voor een betere zelfzorg, zorg voor de samenleving en zorg voor de aarde. Deze stroming stelt dat de menselijke en planetaire gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Onze relatie met de aarde is wederkerig. Ondertussen zijn er al veel belangrijke denkers die zich met dit gedachtegoed bezig houden. Ook wordt het meer om meer doorvertaald naar de praktijk. Tijdens deze intense meerdaagse kan je ecopsychologie op verschillende wijzen - lichamelijk, mentaal, emotioneel, spiritueel en artistiek - ervaren, en hoe je dit zelf in je leven kan toevoegen.

We trekken ons terug op een weidse natuurplek in het noorden van Frankrijk (Champagne-Ardennes streek, op 2 uur van Brussel), waarbij we een aantal dagen samen en alleen dicht bij de natuur leven, ons verbinden met elkaar en de natuur, bijleren over ecopsychologie en onze praktijken delen.

Een voorproefje ...

Dit uniek ecopsychologie festival, als eerste in België (al is de plek net wel over de grens), is een warme, inspirerende bijeenkomst waarin we ons huidige Westerse model uitdagen, en terug onze verbinding met het leven, en de aarde een plek geven in ons leven. We leren terug contact te maken met de essentie van het leven. We gaan hiervoor aan de slag met het gedachtegoed van Ecopsychologie, ondersteund door wetenschap en praktijk. We doen dit alles binnen een richtinggevend programma en dagindeling, die ook ruimte biedt om te werken vanuit wat er ontstaat, vanuit het land, ter plekke, vanuit wat ons verbindt en vanuit onze collectieve wijsheid en talenten.

Tijdens deze dagen leven we samen, in de natuur, met boeiende mensen, en soms in de stilte. We eten samen, lokaal, biologisch en vegetarisch en met liefde bereid. We praten, dromen, werken, spelen samen en verbinden ons met onszelf, elkaar en natuur. Soms delen we ons verdriet om de wereld, of durven we in het verschil te gaan staan van hoe we ons verhouden tot wat er om ons heen gebeurt. Of we delen onze verwondering om de natuurlijke schoonheid die we alom rondom ons zien. We leren dit samen te dragen en daarin ons te ontwikkelen, als gemeenschap. We zijn verbonden in onze zorg ten aanzien van onze samenleving, alle andere niet-menselijke wezens, en de aarde, waar we als mens deel van zijn, terwijl we onze zelfzorg ook aandacht geven.

Voor wie?

♥ Voor begeleiders en andere professionals, zoals coaches, therapeuten, psychologen, artsen, leraren, natuurgidsen, activisten, … - die:

• met mensen werken
• zich zorgen maken om de wereld en samen mee willen weven aan een draagvlak waarin we elkaar steunen voor het werk dat we te doen hebben
• in en met de natuur werken
• kennis willen maken met ecopsychologie

♥ Mensen die in hun praktijk de verbinding tussen mens en natuur willen herstellen

♥ Eenieder die geïnteresseerd is in het thema ecopsychologie

♥ Gewoon jij ... omdat je voelt dat je hier graag deel wil van uitmaken

Basiselementen

We exploreren in welke mate onze persoonlijke praktijken de waarden van ecopsychologie en het verbinden met natuur belichamen en hoe we dat verder, samen, kunnen ontwikkelen en in ons leven vorm kunnen geven. We zullen dit doen aan de hand van tenminste de volgende elementen:

Inspirerende, levendige ochtendsessies

Elke dag verwelkomen we een expert in een thema geïnspireerd door ecopsychologie en het verbinden met natuur. Het delen van (wetenschappelijke) kennis en inspiratie is belangrijk om ons verder in te wijden of te verdiepen in de wereld van ecopsychologie. Elke spreker doet dit op haar of zijn eigen authentieke manier, vanuit de liefde voor zijn of haar domein. Zij/hij maakt de inspiratiesessie levendig, door in dialoog te gaan, inspiraties te laten ervaren, samen te oefenen, te reflecteren ... kortom, geen gewone keynotes ... wel inspiratiesessies die je prikkelen en uitnodigend zijn.

Sommige gasten zijn reeds bekend, anderen worden weldra bevestigd.

01/07/2021 - Ann Sterckx (BE) - Bezoek aan de wereld van de ecopsychologie

Na het openingsritueel neemt Ann Sterckx, ecopsychologe, onderzoekster, en bezielster van EarthWise Education je mee in de wereld van ecopsychologie. Verweven met een persoonlijke getuigenis, vertelt ze wat deze stroming, met een visie op het leven, voor mens en natuur kan toevoegen. Ook maakt ze een link naar wat onze verhouding mens-natuur, met de daaruit voorvloeiende toepassingen in de praktijk, kan betekenen voor de professionele sector.

 

02/07/2021 Geert De Blust (BE) - Het landschap als spreekbuis van onze identiteit

Natuur is voor mij verwonderen, ontdekken en zich verbonden voelen. Wegdromen, afvragen en doordenken. Koesteren ook.

Dit is wat natuur betekent voor Geert De Blust, (landschaps)ecoloog,  wetenschapper, en boeiend spreker zoals snel zal blijken. Tot voor kort werkte hij bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan heel diverse onderzoeksprojecten. Daar richtte hij zich vooral op heide-ecosystemen in Europa, technieken van natuurbeheer, de ecologie en inrichting van cultuurlandschappen, ecologische achtergronden voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling + natuur en gezondheid. En zoveel meer.

‘Natuurbehoud en natuurbeheer’ impliceert dat de relatie mens-natuur nooit ver weg is. Hoe staan we tegenover ‘natuur’? Hoe gaan we ermee om, vroeger en nu? Wat betekent natuur voor ons? Hoe kunnen we de toestand waarin natuur zich nu bevindt begrijpen en hoe kunnen we die verbeteren?

Met deze prikkelende vragen zal Geert zijn verhaal weven, doorspekt met een kijk op de verschillende visies op natuur,  de ecologische samenhang, planten en dieren in hun natuurlijke omgeving, en het lezen van landschappen.

Vervolgens worden we uitgenodigd om deze inspiraties, met het landschap ter plaatse, zelf te gaan ervaren ...

 

03/07/2021 Anne Billen (BE) & Neil Davidson (AUS) - Natuurervaringen als poort naar wijsheid

Hoe kunnen, bij de shift die we in de evolutionaire ontwikkeling van onze mensheid ervaren, onze diepe ontmoetingen en ervaringen met natuur, in het hier-en-nu, ons helpen om onze onderlinge verbondenheid te eren en te genezen?

Deze grote vraag nodigt ons uit om de samenhang in ons leven te verdiepen en te verbreden: we weten allemaal wat onze hachelijke situatie van onze mensheid en de aarde is. Terwijl de meesten onder ons naar een andere, betere wereld verlangen, voelen we ons vaak vervreemd – soms kunnen we ons zelfs diep verward voelen door de kloof die we ervaren tussen ons innerlijk weten en onze dagelijkse acties.

Deze inspiratiesessie, gebracht door Anne Billen (BE) en Neil Davidson (AUS), nodigt ons uit om verder te gaan dan het oppervlakkige ‘ zich goed voelen’, ‘er goed uitzien’ en ‘goed doen’ in naam van 'vooruitgang'. We worden uitgenodigd om de realiteit onder ogen te zien, en de moeilijke emoties van verdriet, angst en woede die dit uitlokken te omarmen. We bewegen ons naar een nieuwe ruimte, waar we de antwoorden niet kennen, en de illusie van controle opgeven. Geen traditionele keynote, wel nemen ze ons mee op reis, ervaringsgericht en belichaamd, naar een kwetsbare en authentieke onthulling van deze grote vraag die ze samen (be)leven.

LEES MEER ...

 

04/07/2021 Sophie Vandenkerchove (BE) - De Aarde die ons roept

Hoe kunnen we met het diepste van ons wezen als mens in verbinding blijven doorheen deze uitdagende tijden? Hoe kunnen we ons dit terug herinneren, en hoe helpt de natuur ons daarbij? Wat zijn de diepere verhalen die doorheen onze generaties vloeien? En wat is precies de kracht van een verbinding met een plek in ons ecologisch engagement als mens?

Het zijn deze vragen die Sophie op pad stuurden, en haar elke dag aan de essentie van het leven herinneren. Doorheen het weven van verhalen, uitdagende vragen en het spreken vanuit het hart, nodigt Sophie je tijdens deze inspiratiesessie uit om samen op pad van (her)ontdekking en beleving te gaan.

LEES MEER ...

 

 

Workshops

Hoewel er een paar speciale gasten met een bijzondere expertise aanwezig zullen zijn (zie verder), die ook workshops aanbieden, willen we bijkomende sessies aanbieden vanuit wat er ontstaat. Hierbij geloven we in de talenten die aanwezig zijn op het festival, en zin hebben of zich uitgenodigd voelen om gedeeld te worden. Om het in 'natuurtaal' te zeggen: wie weet welke prachtige kiemplantjes hiermee geplant worden, of stevige bomen hierbij gezien mogen worden! De thema’s ontstaan uit het droom-weven, uit onze wisselende interacties en uit het hoofdthema van het festival (deep nature - wild mind). Ben je geïnspireerd en heb je zelf iets in gedachten dat je graag wil delen met de deelnemers, dan krijg je dus hiervoor een forum. Op deze manier passen we het principe van kruisbestuiving en co-creatie toe, delen we onze talenten om alzo ons weefsel te versterken.

Voorbeelden van workshops zijn: verbinden met natuur met permacultuur, hoe echt duurzaam leven, hoe staande blijven als wereldverbeteraar (bv via Joanna Macy werk), kruidenwandeling en natuurverbondenheid, het ervaren van diepe ecologie, enzovoorts ...

Droom-weven

We delen dagelijks, tijdens de ochtend, onze dromen in groep. Dit is een bijzondere en diepgaande ervaring. Onze dromen zijn niet langer een persoonlijk bezit, maar een collectieve bron om de krachten te begrijpen die momenteel spelen in dit onrustig tijdperk. Het is een heel mooie vorm van samenzijn, waaruit meestal de thema’s voor de dag vloeien. Ook ervaren we hierbij hoe andere niet-menselijke wezens, zoals bomen, planten, dieren, insecten, de zee, het land zich weven in onze dromen, en zo hun wijsheid met ons delen. Heel bijzonder.

Gemeenschapscirkel

Dagelijks wordt naar het einde van de dag een gemeenschapscirkel gehouden. Dit is een formele structuur waarbij we een plek creëren om onze ervaringen te delen. Het wordt gefaciliteerd door een of meerdere hosts, gebaseerd op het om beurten spreken, scheppen van ruimte, diep en oordeelloos luisteren, samen delen en leren.

 

Aandacht voor onze emoties om de wereld

Als natuurlijke reactie op onze verwondering en liefde voor de schoonheid van de natuurlijke wereld, en op onze pijn om wat er gebeurt in de wereld, kunnen zich sterke emoties opwerpen gedurende deze dagen. Gevoelens van verwondering, verdriet, boosheid, woede, machteloosheid, verwarring, waarin we als gemeenschap uitgenodigd worden om deze te uiten, krijgen een forum. Het is belangrijk om hier aandacht aan te schenken. Dit kan zowel formeel als informeel gebeuren.  Verschillende onder ons (zowel het organiserend team als deelnemers) zijn getraind om met dergelijke emoties om te gaan. Daar waar er nood is kan er afzonderlijk mee gewerkt worden, of samen in groep. Bij de start van het festival wordt bekend gemaakt wanneer en bij wie je hiervoor terecht kan.

 

Warm Nest

Het 'warm nest' is een plek, waarin je de veiligheid kan terugvinden wanneer nodig, om intiemere zaken met elkaar te delen, in het bijzonder voor deze die nieuw zijn ten aanzien van een dergelijk event en zich overweldigd zouden kunnen voelen door het geheel of specifieke thema’s die aangeraakt worden. In het begin van het event word je op basis van een natuurelement uitgenodigd tot een groepje, die gedurende de volgende dagen dient als ondersteuningsbasis.  Echt een aanrader. Hier ontstaan soms vriendschappen voor het leven ....

 

Crea(na)tuurtent

Creëren is iets menselijks, maar ook in de natuur wordt volop gecreëerd. Deze gave mag je tenvolle benutten in onze crea(na)tuurtent. Er worden materialen ter beschikking gesteld. Ook zal er een crea(na)tuurtalent jou graag begeleiden als je je weg hierin zoekt, en je toch eens wil ervaren wat betekent het samen met de natuur te creëren. Uiteraard mag je ook volop op en met het land creëren. Als het allemaal maar respectvol gebeurt, zonder dat we hiervoor natuurlijke wezens gaan schaden. Altijd leuk om her en der, op een klein verborgen plekje, een natuurkunstwerkje tegen te komen.

 

En nu de gastbijdragen

We nodigen ook enkele speciale gasten uit die elk een bijzondere sessie geven. Het zijn telkens workshops vanuit een heel eigen praktijk (bv. als kunstenaar), die inspirerend kunnen zijn voor begeleiders die met ecopsychologie of het werken in en met de natuur aan de slag willen. Uiteraard kan het ook alleen voor jou zelf je heel wat nieuwe perspectieven brengen.

De gasten van dit jaar zijn:

 

Ruben Nachtergaele  is betoverd door geluid en steekt je aan met zijn verwondering

Ruben is muzikant, foley-artist en geluidsontwerper. Hij werkt samen met makers in film, theater en dans in creaties en co-creaties. In zijn eigen werk onderzoekt hij de kracht van geluid in hedendaagse rituelen. Tijdens het festival lokt hij je mee in een geluidservaring waarbij je zelf de natuurverbindende kracht ervaart van je gehoor. Een unieke ervaring! https://lewisinheaven.be

 

 

Lina Kusaite  prikkelt jou als geen ander in het samenspel tussen je innerlijk en het uiterlijke landschap. 

Lina Kusaite is illustrator, eco-artiste en coach/facilitator in gemeenschapsprojecten en wordt gevraagd over de hele wereld. Haar belangrijkste inspiratiebron zijn de natuur en haar ecosystemen. Lina onderzoekt hoe artistieke praktijken de verbinding kunnen leggen tussen de giften van de natuur, kunst en onderwijs ten voordele van een duurzamere samenleving (bv. het project Plant Kingdom). Haar werk is verschenen in een breed scala van internationale publicaties, computerspelletjes en tentoonstellingen. Op basis van gevolgde coachopleidingen, ontwierp ze haar authentieke methodologie, 'Art coaching'. Hierin gebruikt ze improvisatie en kunst als tools, ter ondersteuning van de groei van individuen en groepen.

Lina exploreert met jou de beperking van de menselijke perceptie op het "zelf", en hoe dit een spiegel is voor onze relatie ten aanzien van de natuurlijke wereld, elkaar, en tenslotte onszelf. We laten het concept van mens als een op zich staande vorm los, en ervaren onszelf  als partikels binnen grotere organismen. Door ons uiterlijk landschap te onderzoeken, her-verbinden en her-creëren we, met behulp van artistiek materiaal, onze innerlijke portretten. Diepgaand, inspirerend en uitnodigend! http://www.cocooncharacters.com/ - https://www.behance.net/cocooncharacters

 

Joost van de Loo neemt je mee op speurtocht naar Tom Bombadil. Wie weet vind je ook je mythische (natuur)figuur in de échte wereld?

Ecopsychologie is de zoektocht naar een mens die in harmonie kan leven met de natuurlijke wereld. Deze holistic detective performance, door filmmaker Joost van de Loo, laat je zien wat er gebeurt als je dit zoeken buiten jezelf legt. Als je niet gaat afdalen in je eigen ziel, maar op reis gaat in de wereld: op zoek naar iemand als Tom Bombadil, het mythische, charismatische personage uit de boeken van Tolkien die interesse heeft voor alles in de natuur - behalve voor macht.

Joost is een holistische detective en film regisseur gespecialiseerd in detective documentaire; een cocktail van humor en serieus onderzoek. Hij combineert film met design, journalistiek en onwaarschijnlijk onderzoek, tot dingen die je eerst aan het lachen maken en daarna aan het denken zetten. Inmiddels heeft dit geleid tot zijn debuut film: de detectivedocumentaire ‘Finding Tom Bombadil’ (www.findingtombombadil.com). Zijn speurtocht naar Tom Bombadil bracht hem ook bij een koppel ecopsychologen, waardoor zijn interesse in ecopsychologie meteen werd gewekt. Meer info over Joost: www.joostvandeloo.nl

 

Stevie Wishart  neemt je mee in een meeslepend muzikaal universum.

Stevie is componist, muzikant en improvisator; middeleeuwse en hedendaagse muziek zijn daarbij haar grote liefdes. Ze speelt viool en draailier en is gespecialiseerd in de middeleeuwse muziek van mysticus Hildegard Von Bingen. Stevie laat mensen graag de natuur verkennen via hun stem, tastzin en gehoor en gebruikt hiervoor lichte, speelse methodes. http://www.loganartsmanagement.com/stevie-wishart.html

 

 

Sophie Vandenkerchove - bezielt met diepe natuurervaringen, zowel lichamelijk, zintuiglijk, als spiritueel

Met Sophie wandel je samen doorheen de geschiedenis van onze Aarde - een inspirerende oefening 'Deep Time Walk', ontwikkeld door Dr. Stephan Harding (Schumacher College). Je leert over belangrijke evolutionaire momenten die de aarde en mensheid gekend hebben en welke impact deze hebben gehad op het klimaat van vandaag. Ondertussen leert ze je ook het land te lezen en je ermee te verbinden op een haar authentieke wijze. Het land observeren, diep aanwezig zijn alleen, samen en met het land, proeven, ruiken, betasten, en eventueel kleine rituelen (afhankelijk van de groep) horen er helemaal bij.

Sophie heeft een achtergrond in de moraalfilosofie en naast het activisme in haar jongere jaren, heeft ze zich de laatste jaren sterk verdiept in de spirituele ecologie en de oudere natuurtradities. Sinds maart 2020 richtte ze de vzw Feros (centrum voor natuurverbinding en sociale transformatie) samen met haar twee huisbewoners op, in de plaats die haar als kind de essentie van het leven leerde en haar later vroeg dit verbindingswerk te doen. Daarnaast biedt ze ook haar eigen zielenwerk aan onder Chamai, in samenwerking met de geest van de plaats. https://chamaicentre.wordpress.com/

 

Nathalie Decoene  laat ons het event en het landschap exploreren met onze smaakpapillen.

Nathalie is de bezielster en vormgeefster van Nomada Producties. Eten tijdens Deep Nature Wild Mind is de omgeving exploreren via je smaakpapillen. In eenvoudige, doch smaakrijke gerechten proef je wat het seizoen en de streek te bieden heeft. De 'arrivage' van producten van lokale boeren en producenten is het vertrekpunt voor het dagelijkse menu. Nathalie laat een kookteam van vrijwilligers kennis maken met de kneepjes van improvisatiekoken. Op die manier toveren zij elke dag samen een gevarieerd vegetarisch buffet(*) op tafel. (*) gelieve te laten weten als je liever veganistisch eet of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen

Nathalie Decoene runde samen met Nicole Petit het pop-up restaurant FONDA in de herfst @ NEST (Gent) (oktober-november 2017): het menu werd er elke week opgebouwd rond een centrale seizoensgroente van het hapje tot het dessert. Sinds 2018 staat zij in voor de artiesten- en medewerkerscatering op TAZ (Oostende). Ze geeft creatieve workshops over gezonde en gevarieerde voeding aan kinderen als 'bendelid' van DE BENDE VAN BURGER BOEF en workshops improvisatiekoken aan volwassenen. Ze is gespecialiseerd in vegetarisch koken. Veganistisch koken en rekening houden met allerlei allergieën ziet ze als een welkome uitdaging. Op dit moment verdiept ze zich in Tsukémono (Japanse snelfermentaties) en in wildplukken. https://www.facebook.com/nomadaproducties/ https://nomadaproducties.wordpress.com

En verder ...

Dagindeling (richtinggevend)

De eerste dag, 01/07 kan je toekomen vanaf 15:00 om een leuke plek voor je tent uit te zoeken. Je komt hiervoor eerst naar het onthaal, zodat we jou het nodige kunnen meegeven. Om 17:00 start het festival, met een bijzonder openingsritueel, geven we aandacht aan het reilen en zeilen de komende dagen, gevolgd door de eerste inspirerende sessie. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, want we leggen hier de fundamenten voor de verdere dagen. Daarna hebben we een lekkere maaltijd, gevolgd door ons eerste kampvuurmoment waarbij we elkaar wat beter leren kennen. Voor de durvers onder ons kan een nachtwandeling natuurlijk ook.

Op 02/07 en 03/07 houden we zowat hetzelfde ritme aan:

In de voormiddag vinden het ontbijt, de inspirerende ochtendsessies en het droom-weven plaats.

In de namiddag kun je na de lunch genieten van wat vrije rusttijd. We vinden elkaar terug voor het 'warm nest' moment, alvorens we tot de workshops overgaan. Voor diegenen die toch liever na de lunch een workshop geven of volgen, kan dat natuurlijk ook. Bij de vooravond houden we de gemeenschapscirkel. Een heel mooi moment vooraleer we ons avondmaal nuttigen.

Tijdens de avond, na de maaltijd, houden we 'Open Micro' bij het kampvuur. Het is heel verbindend om samen het vuur wakker te houden, gedichten, verhalen of muziek met elkaar te delen. Breng dus gerust je muziekinstrument, je zoetgevooisde stem, of je geliefkoosd gedicht of verhaal mee ... De laatste avond vinden we het mogelijks wel leuk om te dansen ... Ga je liever gaan luisteren naar de uilen in het bos? Ook goed ...

Uiteraard zijn er ook overdag pauzes voorzien, voor een lekkere thee, koffie, ...

04/07  Nog een laatste inspirende ochtendsessie, en een moment van droom-weven. Vervolgens gaan we over tot de gemeenschapscirkel, en houden we het afsluitingsritueel. Om dan helemaal af te ronden eindigen we nog met een lekkere lunch, en uit te kijken naar onze volgende bijeenkomst. Het einde van het festival is voorzien tegen 13:00.

Tarieven

Vroegboekkorting (tot en met 15/04/2021): 195 euro, alle activiteiten en maaltijden inbegrepen, excl. overnachting (eigen tent of gehuurde tent - boek je aantal overnachtingen!)

Normale prijs: 255 euro.

Is dit tarief voor jou wat moeilijker haalbaar? We zoeken nog vrijwilligers om Nathalie, onze kookprinses, te ondersteunen. In ruil voor je hulp leer je van haar hoe je improviserend kan leren koken. Stuur een mail naar ann@earthwise.education, indien je wil helpen in de keuken en zo ook nog eens aan een verminderd tarief toch gedeeltelijk kan deelnemen aan het event.

Locatie, overnachting en catering

Het festival vindt plaats in La-Neuville-aux-Joûtes, buiten het dorp, dichtbij het bos. Het dorp is er om gekend het donkerste dorp van Frankrijk te zijn: 's avonds is er geen verlichting. Staren naar de sterren, planeten en de melkweg is hier mogelijk. Ook kan je er genieten van echte stilte. Of beter gezegd, je kan luisteren naar de talloze vogels en andere natuurgeluiden die opnieuw hoorbaar worden: verschillende soorten uilen en andere nachtvogels, blaffende reeën, knorrende en wroetende everzwijnen, ritselende muizen, krekels, de zachte wind in de bladeren ....

Overnachten gebeurt in de tent. Je kan je eigen tent meebrengen of je huurt een tent. We leven vier dagen buiten, op het land.

Kies je liever voor een B&B: AIRBNB

Kom je met een camper of caravan, dan kan je een standplaats vinden op de Camping du Pavillon, op 3,5 km van het festival.

Ben je minder mobiel, contacteer ons gerust voor het bespreken van de mogelijkheden.

Alle maaltijden, koffie, thee en water zijn in de prijs inbegrepen, vanaf donderdagavond tot en met zondagmiddag. We kiezen voor gezonde, vegetarische en zoveel mogelijk korte-keten voeding, liefdevol en deskundig bereid door Nathalie Decoene en team. Voor de groenten werken we samen met een lokale bio-boer. Het brood bakken we zelf, waarvan het graan van Franse bodem gemalen is door een lokale graanmolen. Heb je bepaalde allergieën, of verkies je uitsluitend veganistisch, laat het ons weten! Nathalie houdt daar graag rekening mee. Belangrijk: we zullen kleine versnaperingen voorzien, maar neem gerust je eigen gezonde versnaperingen mee.

Vervoer

  • Met de trein tot Couvin en je er laten ophalen door ons, of door een van de andere deelnemers. Of voor de fervente fietser met de fiets (30 km) vanuit Couvin.
  • CARPOOLING: via deze link, aangemaakt voor het festival, kan je vervoer aanbieden of meerijden. my.covevent.be/deepnaturewildmind
  • Initiatieven als Blablacar: regelmatig rijden mensen onze richting uit.

Ons team aan de basis, en met dank aan:

Samen geven we vorm aan dit festival. Sommigen zul je ook ervaren in het faciliteren van de dag of van specifieke processen. Allen dragen ze de wederzijdse verhouding met de natuurlijke wereld een warm hart toe.

Ann Sterckx - initiefneemster en bezielster van EarthWise Education, medebestuurster van Open Huis Natuurcoaching  (www.openhuisnatuurcoaching.org), vertegenwoordigster België voor International Ecopsychology Society.

Eva Peeters - bezielster van Geis (www.geis.be) en lid van het collectief van Sidhe (www.sidhe.be).

Sophie Vandenkerchove - mede-bezielster van Feros, centrum voor natuurverbinding en sociale transformatie (www.feros.be).

Peter Massy - bezieler van 2Boots  (www.2boots.be) en mede-bestuurder Open Huis Natuurcoaching.

Rudy Vandamme - grondlegger van de Ontwikkelingsgerichte Benadering (www.rudyvandamme.net en www.ontwikkelingsgericht.org).

Foto Ecopsychologie festival: Met dank aan Eva Peeters, www.geis.be, bewerkt door Ann Sterckx.

Vragen?

Heb je nog een vraag? Mail ons: info@earthwise.education.

Partners

Nomada Producties