Terwijl we heel erg uitkijken naar de editie van 2022 nodigen we je uit om deel te nemen aan onze EarthWise Circle.
Zo gaan we samen al een stukje op weg ... Take care, in de ruime zin van het woord!

WELDRA gaan de inschrijvingen open!

Ecopsychologie festival

We voelen het allemaal. We leven in een tijd waarin er veel beweegt in en rondom ons. Er gebeuren zowel zaken die ons ontroeren, als gebeurtenissen die ons verdrietig of boos maken. Of het nu innerlijk is, of buiten ons gebeurt, we weten niet altijd goed hoe we ons daarmee kunnen verhouden. Ook vragen we ons vaak af hoe we hierin kunnen blijven staan, en het goede blijven doen. De ecopsychologie heeft daar een antwoord op, niet als 'dé waarheid', wel als een wegwijzer. Met dit festival willen we aan dit inspirerend gedachtegoed meer kenbaarheid en een stem geven, voor onze aarde en onze mensheid. We geloven dat ecopsychologie en het (her)verbinden met de rest van de natuur ons antwoorden kan geven die we nodig hebben in onze verdere ontwikkeling van de mensheid. Naar een mens die in harmonie kan leven met de natuurlijke wereld. Zoek je hier ook naar? Doe je mee? Kom je meeproeven wat het je kan brengen?

Ecopsychologie is een stroming en beweging die is ontstaan in de jaren negentig. Ze streeft ernaar de mens terug met de innerlijke en uiterlijke natuur te verbinden, voor een betere zelfzorg, zorg voor de samenleving en zorg voor de aarde. Deze stroming stelt dat de menselijke en planetaire gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Onze relatie met de aarde is wederkerig. Ondertussen zijn er al veel belangrijke denkers die zich met dit gedachtegoed bezig houden. Ook wordt het meer om meer doorvertaald naar de praktijk. Tijdens deze intense meerdaagse kan je ecopsychologie op verschillende wijzen - lichamelijk, mentaal, emotioneel, spiritueel en artistiek - ervaren, en hoe je dit zelf in je leven kan toevoegen.

We trekken ons terug op een weidse natuurplek in het noorden van Frankrijk (Champagne-Ardennes streek, op 2 uur van Brussel), waarbij we een aantal dagen samen en alleen dicht bij de natuur leven, ons verbinden met elkaar en de natuur, bijleren over ecopsychologie en onze praktijken delen.

Een voorproefje ...

Dit uniek ecopsychologie festival, als eerste in België, is een warme, inspirerende bijeenkomst waarin we ons huidige Westerse model uitdagen, en terug onze verbinding met het leven, en de aarde een plek geven in ons leven. We leren terug contact te maken met de essentie van het leven. We gaan hiervoor aan de slag met het gedachtegoed van Ecopsychologie, ondersteund door wetenschap en praktijk. We doen dit alles binnen een richtinggevend programma en dagindeling, die ook ruimte biedt om te werken vanuit wat er ontstaat, vanuit het land, ter plekke, vanuit wat ons verbindt en vanuit onze collectieve wijsheid en talenten.

Tijdens deze dagen leven we samen, in de natuur, met boeiende mensen, en soms in de stilte. We eten samen, lokaal, biologisch en vegetarisch en met liefde bereid. We praten, dromen, werken, spelen samen en verbinden ons met onszelf, elkaar en natuur. Soms delen we ons verdriet om de wereld, of durven we in het verschil te gaan staan van hoe we ons verhouden tot wat er om ons heen gebeurt. Of we delen onze verwondering om de natuurlijke schoonheid die we alom rondom ons zien. We leren dit samen te dragen en daarin ons te ontwikkelen, als gemeenschap. We zijn verbonden in onze zorg ten aanzien van onze samenleving, alle andere niet-menselijke wezens, en de aarde, waar we als mens deel van zijn, terwijl we onze zelfzorg ook aandacht geven.

Voor wie?

♥ Voor begeleiders en andere professionals, zoals coaches, therapeuten, psychologen, artsen, leraren, natuurgidsen, activisten, … - die:

• met mensen werken
• zich zorgen maken om de wereld en samen mee willen weven aan een draagvlak waarin we elkaar steunen voor het werk dat we te doen hebben
• in en met de natuur werken
• kennis willen maken met ecopsychologie

♥ Mensen die in hun praktijk de verbinding tussen mens en natuur willen herstellen

♥ Eenieder die geïnteresseerd is in het thema ecopsychologie

♥ Gewoon jij ... omdat je voelt dat je hier graag deel wil van uitmaken

Basiselementen

We exploreren in welke mate onze persoonlijke praktijken de waarden van ecopsychologie en het verbinden met natuur belichamen en hoe we dat verder, samen, kunnen ontwikkelen en in ons leven vorm kunnen geven. We zullen dit doen aan de hand van tenminste de volgende elementen:

Inspirerende, levendige ochtendsessies

Elke dag verwelkomen we een expert in een thema geïnspireerd door ecopsychologie en het verbinden met natuur. Het delen van (wetenschappelijke) kennis en inspiratie is belangrijk om ons verder in te wijden of te verdiepen in de wereld van ecopsychologie. Elke spreker doet dit op haar of zijn eigen authentieke manier, vanuit de liefde voor zijn of haar domein. Zij/hij maakt de inspiratiesessie levendig, door in dialoog te gaan, inspiraties te laten ervaren, samen te oefenen, te reflecteren ... kortom, geen gewone keynotes ... wel inspiratiesessies die je prikkelen en uitnodigend zijn.

Voorbeelden - richtinggevend (het definitieve programma dient nog bekend gemaakt te worden)

Ann Sterckx (BE) - Bezoek aan de wereld van de ecopsychologie

Na het openingsritueel neemt Ann Sterckx, ecopsychologe, onderzoekster, en bezielster van EarthWise Education je mee in de wereld van ecopsychologie. Verweven met een persoonlijke getuigenis, vertelt ze wat deze stroming, met een visie op het leven, voor mens en natuur kan toevoegen. Ook maakt ze een link naar wat onze verhouding mens-natuur, met de daaruit voorvloeiende toepassingen in de praktijk, kan betekenen voor de professionele sector.

 

Geert De Blust (BE) - Het landschap als spreekbuis van onze identiteit

Natuur is voor mij verwonderen, ontdekken en zich verbonden voelen. Wegdromen, afvragen en doordenken. Koesteren ook.

Dit is wat natuur betekent voor Geert De Blust, (landschaps)ecoloog,  wetenschapper, en boeiend spreker zoals snel zal blijken. Tot voor kort werkte hij bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan heel diverse onderzoeksprojecten. Daar richtte hij zich vooral op heide-ecosystemen in Europa, technieken van natuurbeheer, de ecologie en inrichting van cultuurlandschappen, ecologische achtergronden voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling + natuur en gezondheid. En zoveel meer.

‘Natuurbehoud en natuurbeheer’ impliceert dat de relatie mens-natuur nooit ver weg is. Hoe staan we tegenover ‘natuur’? Hoe gaan we ermee om, vroeger en nu? Wat betekent natuur voor ons? Hoe kunnen we de toestand waarin natuur zich nu bevindt begrijpen en hoe kunnen we die verbeteren?

Met deze prikkelende vragen zal Geert zijn verhaal weven, doorspekt met een kijk op de verschillende visies op natuur,  de ecologische samenhang, planten en dieren in hun natuurlijke omgeving, en het lezen van landschappen.

Vervolgens worden we uitgenodigd om deze inspiraties, met het landschap ter plaatse, zelf te gaan ervaren ...

De sprekers voor de inspiratiesessies worden heel weldra bekend gemaakt.

Workshops

Hoewel er een paar speciale gasten met een bijzondere expertise aanwezig zullen zijn (zie verder), die ook workshops aanbieden, willen we bijkomende sessies aanbieden vanuit wat er ontstaat. Hierbij geloven we in de talenten die aanwezig zijn op het festival, en zin hebben of zich uitgenodigd voelen om gedeeld te worden. Om het in 'natuurtaal' te zeggen: wie weet welke prachtige kiemplantjes hiermee geplant worden, of stevige bomen hierbij gezien mogen worden! De thema’s ontstaan uit het droom-weven, uit onze wisselende interacties en uit het hoofdthema van het festival (deep nature - wild mind). Ben je geïnspireerd en heb je zelf iets in gedachten dat je graag wil delen met de deelnemers, dan krijg je dus hiervoor een forum. Op deze manier passen we het principe van kruisbestuiving en co-creatie toe, delen we onze talenten om alzo ons weefsel te versterken.

Voorbeelden van workshops zijn: verbinden met natuur met permacultuur, hoe echt duurzaam leven, hoe staande blijven als wereldverbeteraar (bv via Joanna Macy werk), kruidenwandeling en natuurverbondenheid, het ervaren van diepe ecologie, enzovoorts ...

Droom-weven

We delen dagelijks, tijdens de ochtend, onze dromen in groep. Dit is een bijzondere en diepgaande ervaring. Onze dromen zijn niet langer een persoonlijk bezit, maar een collectieve bron om de krachten te begrijpen die momenteel spelen in dit onrustig tijdperk. Het is een heel mooie vorm van samenzijn, waaruit meestal de thema’s voor de dag vloeien. Ook ervaren we hierbij hoe andere niet-menselijke wezens, zoals bomen, planten, dieren, insecten, de zee, het land zich weven in onze dromen, en zo hun wijsheid met ons delen. Heel bijzonder.

Gemeenschapscirkel

Dagelijks wordt naar het einde van de dag een gemeenschapscirkel gehouden. Dit is een formele structuur waarbij we een plek creëren om onze ervaringen te delen. Het wordt gefaciliteerd door een of meerdere hosts, gebaseerd op het om beurten spreken, scheppen van ruimte, diep en oordeelloos luisteren, samen delen en leren.

 

Aandacht voor onze emoties om de wereld

Als natuurlijke reactie op onze verwondering en liefde voor de schoonheid van de natuurlijke wereld, en op onze pijn om wat er gebeurt in de wereld, kunnen zich sterke emoties opwerpen gedurende deze dagen. Gevoelens van verwondering, verdriet, boosheid, woede, machteloosheid, verwarring, waarin we als gemeenschap uitgenodigd worden om deze te uiten, krijgen een forum. Het is belangrijk om hier aandacht aan te schenken. Dit kan zowel formeel als informeel gebeuren.  Verschillende onder ons (zowel het organiserend team als deelnemers) zijn getraind om met dergelijke emoties om te gaan. Daar waar er nood is kan er afzonderlijk mee gewerkt worden, of samen in groep. Bij de start van het festival wordt bekend gemaakt wanneer en bij wie je hiervoor terecht kan.

 

Warm Nest

Het 'warm nest' is een plek, waarin je de veiligheid kan terugvinden wanneer nodig, om intiemere zaken met elkaar te delen, in het bijzonder voor deze die nieuw zijn ten aanzien van een dergelijk event en zich overweldigd zouden kunnen voelen door het geheel of specifieke thema’s die aangeraakt worden. In het begin van het event word je op basis van een natuurelement uitgenodigd tot een groepje, die gedurende de volgende dagen dient als ondersteuningsbasis.  Echt een aanrader. Hier ontstaan soms vriendschappen voor het leven ....

 

Crea(na)tuurtent

Creëren is iets menselijks, maar ook in de natuur wordt volop gecreëerd. Deze gave mag je tenvolle benutten in onze crea(na)tuurtent en in de toepassing van Eco-Art. Er worden materialen ter beschikking gesteld. Ook zal er een crea(na)tuurtalent jou graag begeleiden als je je weg hierin zoekt, en je toch eens wil ervaren wat betekent het samen met de natuur te creëren. Uiteraard mag je ook volop op en met het land creëren. Als het allemaal maar respectvol gebeurt, zonder dat we hiervoor natuurlijke wezens gaan schaden. Altijd leuk om her en der, op een klein verborgen plekje, een natuurkunstwerkje tegen te komen.

 

Gastbijdragen

We nodigen ook enkele speciale gasten uit die elk een bijzondere sessie geven. Het zijn telkens workshops vanuit een heel eigen praktijk (bv. kunst, koken, verhalen, ...), die inspirerend kunnen zijn voor begeleiders die met ecopsychologie of het werken in en met de natuur aan de slag willen. Uiteraard kan het ook alleen voor jou zelf je heel wat nieuwe perspectieven brengen.

 

En verder ...

Dagindeling (richtinggevend)

De eerste dag kan je toekomen vanaf 15:00 om een leuke plek voor je tent uit te zoeken. Je komt hiervoor eerst naar het onthaal, zodat we jou het nodige kunnen meegeven. Om 17:00 start het festival, met een bijzonder openingsritueel, geven we aandacht aan het reilen en zeilen de komende dagen, gevolgd door de eerste inspirerende sessie. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, want we leggen hier de fundamenten voor de verdere dagen. Daarna hebben we een lekkere maaltijd, gevolgd door ons eerste kampvuurmoment waarbij we elkaar wat beter leren kennen. Voor de durvers onder ons kan een nachtwandeling natuurlijk ook.

Op de volgende dagen houden we zowat hetzelfde ritme aan:

In de voormiddag vinden het ontbijt, de inspirerende ochtendsessies en het droom-weven plaats.

In de namiddag kun je na de lunch genieten van wat vrije rusttijd. We vinden elkaar terug voor het 'warm nest' moment, alvorens we tot de workshops overgaan. Voor diegenen die toch liever na de lunch een workshop geven of volgen, kan dat natuurlijk ook. Bij de vooravond houden we de gemeenschapscirkel. Een heel mooi moment vooraleer we ons avondmaal nuttigen.

Tijdens de avond, na de maaltijd, houden we 'Open Micro' bij het kampvuur. Het is heel verbindend om samen het vuur wakker te houden, gedichten, verhalen of muziek met elkaar te delen. Breng dus gerust je muziekinstrument, je zoetgevooisde stem, of je geliefkoosd gedicht of verhaal mee ... De laatste avond vinden we het mogelijks wel leuk om te dansen ... Ga je liever gaan luisteren naar de uilen in het bos? Ook goed ...

Uiteraard zijn er ook overdag pauzes voorzien, voor een lekkere thee, koffie, ...

Op de laatste dag houden we een laatste inspirerende ochtendsessie, en een moment van droom-weven. Vervolgens gaan we over tot de gemeenschapscirkel, en houden we het afsluitingsritueel. Om dan helemaal af te ronden eindigen we nog met een lekkere lunch, en uit te kijken naar onze volgende bijeenkomst. Het einde van het festival is voorzien tegen 13:00.

Tarieven

We werken graag met een Vroegboekkorting, of beter gezegd een korting voor de 'Vroege vogels'. Alle activiteiten en maaltijden zijn inbegrepen, excl. overnachting (eigen tent of gehuurde tent).

Wanneer een tarief voor jou wat moeilijker haalbaar is, laat het ons weten. We zijn blij met vrijwilligers om onze kookprins(es), te ondersteunen. Stuur een mail naar ann@earthwise.education, indien je wil helpen in de keuken en zo ook nog eens aan een verminderd tarief toch gedeeltelijk kan deelnemen aan het event. De plaatsen zijn hiervoor echter beperkt.

Locatie, overnachting en catering

Het festival vindt plaats in Waarbeke, het hart van het Stiltegebied Dender-Marke en gelegen in de mooie Vlaamse Ardennen. Weilanden, water, heuvels en bos, het is er allemaal. Je kan er genieten van echte stilte. Of beter gezegd, je kan luisteren naar de talloze vogels en andere natuurgeluiden die opnieuw hoorbaar worden: verschillende soorten uilen (als we geluk hebben de Oehoe!) en andere nachtvogels, blaffende reeën, knorrende en wroetende everzwijnen, ritselende muizen, krekels, de zachte wind in de bladeren ....

Overnachten gebeurt in de tent. Je kan je eigen tent meebrengen of je huurt een tent. We leven vier dagen buiten, op het land.

Kies je liever voor een B&B, er zijn er voldoende in de buurt.

Kom je met een camper of caravan, dan kan je een standplaats vinden op de Gavers, op 6 km van het festival. Misschien zijn er nog andere plekken.

Ben je minder mobiel, contacteer ons gerust voor het bespreken van de mogelijkheden.

Alle maaltijden, koffie, thee en water zijn in de prijs inbegrepen, vanaf donderdagavond tot en met zondagmiddag. We kiezen voor gezonde, vegetarische, veganistische en zoveel mogelijk korte-keten voeding, liefdevol en deskundig bereid door onze kookprins(es) en team. Voor de groenten werken we samen met een lokale bio-boeren. Belangrijk: we zullen kleine versnaperingen voorzien, maar neem gerust je eigen gezonde versnaperingen mee.

Vervoer

  • Met de trein tot Zandbergen en je er laten ophalen door ons, of door een van de andere deelnemers. Of voor de fervente fietser met de fiets een prachtige tocht langs de Dender en dorpjes.
  • CARPOOLING:een link zal worden aangemaakt waarin je vervoer kan aanbieden of meerijden.
  • Initiatieven als Blablacar: regelmatig rijden mensen onze richting uit.

Ons team aan de basis, en met dank aan:

Samen geven we vorm aan dit festival. Sommigen zul je ook ervaren in het faciliteren van de dag of van specifieke processen. Allen dragen ze de wederzijdse verhouding met de natuurlijke wereld een warm hart toe.

Ann Sterckx - bezielster van EarthWise Education, medebestuurster van Open Huis Natuurcoaching  (www.openhuisnatuurcoaching.org), vertegenwoordigster België voor International Ecopsychology Society en Erkende IES School.

Dirk Sturtewagen - mede-bezieler van Waerbeke - Stiltebeweging

Rosanna Bekkers - Ecotuner in opleiding

Marianne Depestel - Bezielster Equi Mare (www.equimare.org) en co-trainer opleiding Toegepaste Ecopsychologie (Ecotuning)

Rudy Vandamme - grondlegger van de Deep Evolvement  (www.rudyvandamme.net en www.deepevolvement.com).

Benoit Smets - Oprichter De Broeikas www.debroeikas.be

Foto Ecopsychologie festival: Met dank aan Eva Peeters, www.geis.be, bewerkt door Ann Sterckx.

Vragen?

Heb je nog een vraag? Mail ons: info@earthwise.education.

Partners

De Helix, Duurzaam Educatiepunt