HANDBOEK NATUURCOACHING

Natuurcoaching is een vak dat als doel heeft om individuen, groepen en organisaties te begeleiden bij het herstellen van de verbinding met hun natuurlijke zelf, de samenleving en de aarde.

We leven in een tijd waarin we de natuur in ons leven beginnen te missen. Mensen zijn op zoek naar een levensstijl die zinvol is en gezond. De huidige toestand van de aarde vraagt om anders met onszelf en de natuur om te gaan. Wat de mens zelf nodig heeft, is tezelfdertijd wat de wereld en het leven nodig hebben: dat de mens zorg draagt voor zijn omgeving, voor het leven, voor de natuur, en dat hij of zij de aarde koestert als een existentieel thuis.

In dit handboek vind je het werkkader van de natuurcoach, een inspirerend ecologisch-holistisch wereldmodel en een warme methodiek om de cliënt te begeleiden door verschillende lagen van natuurbeleving. Met de Koraalwaaier als methodisch denkmodel, begeleidt de natuurcoach de cliënt in het herstellen van zijn verbinding met zijn natuurlijke zelf, de samenleving en de aarde.

Verbinding met het natuurlijke zelf en de natuur in het algemeen heeft een positieve impact op onze totale ontwikkeling als mens. Onder meer op onze fysische gezondheid, ons emotioneel welzijn en onze persoonlijke en sociale vaardigheden. Het helpt ons om een verantwoordelijke burger te worden met een zinvol leven.

Dit handboek is een opening naar een unieke wijze van coaching waarbij je voelt dat je zinvol bijdraagt aan een betere wereld. Je wordt er zelf ook gelukkig en gezond van.

TE BESTELLEN: www.coachingbooks.net

GODDELIJK WILD

Goddelijk Wild is een authentiek verhaal van twee psychologen die een trektocht door de wilde natuur van Canada ondernemen. Nietsvermoedend belanden ze door ontmoetingen met mensen, dieren en landschappen in een existentiële queeste: hoe in het reine komen met een stedelijke levensstijl en een wereld in transitie? Welk leven is de moeite waard? Welke mens willen we zijn?

De auteurs stellen zich kwetsbaar op en nemen de lezer mee naar hun innerlijke wereld. Op deze wijze slagen ze er ook in om verborgen gedachten en gevoelens van heel wat mensen te vertolken. Ze houden een spiegel voor en nodigen de lezer uit om er samen met hen doorheen te springen, naar een landschap van nieuwe mogelijkheden.

Heel wat actuele menselijke thema’s passeren de revue: de vorm van een hedendaagse liefdesrelatie, hoe we met ‘het wilde’ omgaan, overleven in werksituaties en de plek van de mens in het universum.

Ann Sterckx (1973) is ecopsychologe, Master in organisatiepsychologie en facilitator in participatieve en collaboratieve methoden. Dr. Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en pionier van het Ontwikkelingsgericht Coachen. Hun missie is om ecopsychologie als vakgebied te ontwikkelen.

‘Dit reisverhaal doorheen het landschap van samenleving en natuur is doordrenkt van liefde, ontmoetingen en onverwachte inzichten. De reis eindigt met een essay: zeven verhalen over de weg van de mens en een voorstel tot levensstijlactivisme.’

TE BESTELLEN: www.coachingbooks.net

DE GELUKKIGE ACTIVIST

Met dit werk, bestaande uit twee essays, word je uitgenodigd om mee na te denken over de vraag: ‘Hoe kun je een gelukkige activist zijn?’. De diepere worsteling van mensen die de wereld willen verbeteren, ligt niet alleen in de weerbarstigheid van allerlei toestanden, maar ook in een onderliggend existentieel thema. Als activist wil je in het reine komen met de wereld, de samenleving en het leven. Frustratie, boosheid en onmacht mogen een plek krijgen.

Deze essays getuigen hoe de auteurs hierin hun weg vinden. Het er samen over hebben, helpt je tot rust komen en een zinvol leven te leiden in een hectische maatschappij.

Het eerste essay, De weg van de mens, zeven verhalen, bestaat uit het onderscheiden en beschrijven van zes verhalen die je vandaag de dag her en der kunt horen. Bij elk verhaal beschrijven de auteurs wat het inhoudt en hoe ze zich er mee verhouden. Het zevende verhaal is een voorstel om te vertrouwen op de modus van het wandelen – al wandelend en dialogiserend door het leven.

Het tweede essay, De levensstijlactivist, beschrijft een profiel van een mens die wil deel zijn van deze wereld en zijn verantwoordelijkheid opneemt om via zijn levensstijl bij te dragen aan een wereld waarin hij wil leven. In het essay worden zeven kenmerken opgesomd hoe je ook via je eigen levensstijl zingevend en vooral gelukkig kunt
bezig zijn.

TE BESTELLEN: www.coachingbooks.net

ZINZOEKERS

De kracht van radicale authenticiteit

In deze studie worden 4 veel voorkomende problematische levenssituaties beschreven waarin mensen tot bewustzijn komen dat ze authenticiteit en zinvolheid voorop willen stellen in hun leven. De diepere duiding van deze levenssituaties helpt je zelfsturing en je leert anderen te begeleiden op hun pad naar een authentiek en zinvol leven.

Een echtscheiding, een ontslag of het knagende gevoel dat je geleefd wordt; veel mensen realiseren zich dat zij niet meer door willen gaan met het leven dat ze leven. Ze voelen zich niet meer thuis in het grotere geheel en zoeken naar een authentiek bestaan waarin zinvol leven en werk belangrijker is dan materieel bezit of financieel succes. Deze mensen zijn zinzoekers en behoren tot een groter wordende groep in de samenleving.

Dit essay wil inzicht geven in deze nieuwe ontwikkelingsgolf in onze samenleving en mensen op weg helpen. Vier gevalsstudies uit de coachpraktijk worden vanuit inspirerende perspectieven verklaard: een burn-out, een carrière die botst met je idealen, de eeuwige concurrentiestrijd en vastzitten in een baan vanwege het inkomen dat je nodig denkt te hebben voor je levensstandaard. Daarbij staat voorop dat deze levenssituaties geen problemen zijn om opgelost te worden; het zijn uitnodigingen om de persoonlijke ontwikkeling op te pakken en te leren omgaan met de diepere dimensie van het leven.

Dit boek is bedoeld voor zinzoekers zelf, maar ook voor coaches, sociale werkers, leraren, ouders en mensen die levenskunst over willen brengen op anderen.

TE BESTELLEN: www.coachingbooks.net