Sluit je aan bij onze inspirerende EarthWise Circle, de enigste cirkel in België waarin je je kan laten inspireren door (toegepaste) ecopsychologie. We brengen praktijk en wetenschap samen.  We volgen bekende en minder bekende denkers en practitioners uit het veld. We leren samen. We verbinden. Je kunt ook zelf je kennis en praktijk delen. We werken online én in levende lijve.

Laten we samen het mooie gedachtengoed van ecopsychologie verspreiden, voor een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde.

Inschrijven per sessie is aangewezen en doe je per cirkel middels de knop ‘deelnemen’.

EW Circle 1 – DO 15/10/2020 – 19:30-20:30

Intro Ecopsychologie – concept EarthWise Circles – Ann Sterckx

EW Circle 2 – DI 17/11/2020 -19:30-20:30/21:00

De object-subject verhouding met de natuur – Prof. Dr. Matthijs Schouten.

Prof. Dr. Matthijs Schouten is als natuurfilosoof verbonden aan Staatsbosbeheer (Nederland). Hij is bijzonder hoogleraar aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en aan de “Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel” aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast is hij vice-voorzitter van het NatuurCollege. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek ‘Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief’. DEELNEMEN

EW Circle 3 – DI 15/12/2020 – 19:30-20:30

De spiegel van de natuur – Sophie Vandenkerchove

Hoe kan het wijdere web van de Natuur rondom ons een spiegel zijn voor onze eigen innerlijke processen en ons begeleiden op ons levenspad? Tijdens deze EW cirkel verkennen we samen door praktische oefeningen, het delen van onze ervaringen in groep en externe input, hoe we onze verbinding met Natuur nog verder kunnen verdiepen door haar als spiegel voor onszelf te ervaren.

Sophie’s sleutelmomenten in haar leven vonden plaats in de prachtige bossen van de Belgische Ardennen. Heel haar leven is ze gepassioneerd geweest door de Natuur en haar bewoners. Na vele reizen op de wildere plekken van deze Aarde, besloot ze de roep te beantwoorden die ze daar hoorde: ze beschouwt het als de essentie van haar leven om bij te dragen aan het welzijn van de Natuur doorheen haar werk met mensen.

Momenteel woont en werkt ze in de Oude Pastorij in Hodister en biedt ze via Chamai workshops en reizen van innerlijke verkenning aan, waar ze mensen opnieuw in contact brengt met zichzelf en de Natuur. Ceremonies, overgangsrituelen, solo’s in de natuur en wilde vrouwelijkheid nemen daarbij een centrale plaats in. DEELNEMEN

Voor meer informatie over Chamai: www.chamai.be

EW Circle 4 DI – 12/01/2021 – 19:30-20:30

We zijn een aantal cirkels verder. Tijd om te integreren en samen een “sharing circle” te houden. Dat wordt boeiend! Samen kennis creëren, samen paden bewandelen en samen zijn. Want natuur verbindt! DEELNEMEN

EW Circle 5 DI – 09/02/2021 – 19:30-20:30

De rol van ecolinguïstiek en de verhalen waar we mee leven – Wendy Wuyts

Wendy neemt ons mee in de rol van ecolinguïstiek en de verhalen waar we mee leven. Ze werkt graag met verhalen en let meer en meer op de taal die ze gebruikt in blogs en wetenschappelijke teksten. Een voorbeeld: Veel mensen gebruiken het woord ‘natuur’ alsof ze zelf geen natuur zijn. Sinds een tijdje zegt ze altijd “de rest van de natuur”. Een ander voorbeeld: Veel Vlamingen zien regen als iets negatief. In Japan kan je vaak een haiku vinden over de pracht van regen. Hoe maak je regen aantrekkelijk zodat mensen toch in de regen gaan wandelen? Een derde voorbeeld: De maand februari lijkt zo saai, omdat de rest van de natuur lijkt te slapen. Weinig mensen gaan naar buiten (behalve dan een skivakantie). Dankzij een hervertelling van Doornroosje door Sara Maitland, een van haar rolmodellen, kijkt ze anders naar de creatieve krachten die ondergronds in februari aan het groeien zijn.

Wendy is geograaf en milieuwetenschapper (K.U.L) en volgde nog diverse opleidingen aan uniefs in Oostenrijk, Thailand, Zweden en Japan. Ze is een serial rooter – iemand die diep wortelt in verschillende plekken, en dingen van die plek leert en ook iets terug probeert te schenken. Sinds de herfst van 2019 organiseert ze bosbaden als een praktijk die mensen meer bewust maakt van hun verbinding met de rest van de natuur. In alles wat ze doet, zoekt ze een balans tussen verklaren en verbeelden. Ze put wijsheid uit verhalen. Intussen schreef ze twee fictieverhalen waarin verbondenheid met natuur centraal staat en tevens enkele ideeën van ecolinguïstiek toepast.

Voor meer info over Wendy Wuyts:

https://www.instagram.com/wereldwoud/

https://www.bravenewbooks.nl/wendywuyts

https://woodwidewebstories.com/

DEELNEMEN

EW Circle 6 DI – 09/03/2021 – 19:30-20:30

De zoektocht naar Tom Bombadil Joost van de Loo

Joost van de Loo neemt je mee op speurtocht naar Tom Bombadil. Wie weet vind je ook je mythische (natuur)figuur in de échte wereld?

In zijn zoektocht naar een mysterieus filmfiguur Tom Bombadil, het mythische, charismatische personage uit de boeken van Tolkien die interesse heeft voor alles in de natuur – behalve voor macht, kwam Joost in contact met de wonderlijke en onwaarschijnlijke aard van ons ecosysteem en universum. Heel zijn zoektocht, met antwoorden op basis van synchroniciteit, leidden hem tot het uitwerken van het beroep van holistic detective. We luisteren naar zijn verhaal vanuit de ecopsychologische insteek: de zoektocht naar een mens die in harmonie kan leven met de natuurlijke wereld en hiermee getuigt van zijn ecozelf.

Joost van de Loo is een holistische detective en film regisseur gespecialiseerd in detective documentaire; een cocktail van humor en serieus onderzoek. Hij combineert film met design, journalistiek en onwaarschijnlijk onderzoek, tot dingen die je eerst aan het lachen maken en daarna aan het denken zetten. Inmiddels heeft dit geleid tot zijn debuut film: de detectivedocumentaire ‘Finding Tom Bombadil’ (www.findingtombombadil.com). Zijn speurtocht naar Tom Bombadil bracht hem ook bij een koppel ecopsychologen, waardoor zijn interesse in ecopsychologie meteen werd gewekt.

Meer info over Joost:

www.joostvandeloo.nl

www.heelalbv.eu/holisticdetectivetraining

DEELNEMEN

EW Circle 7 DI – 06/04/2021 – 19:30-20:30

Green Mindfulness, het trainen van het bewustzijn – Marcella Danon

Marcella Danon, voornaam ecopsychologe en pionier in Italië, zal met ons Green Mindfullness verkennen. Deze sessie is Engelstalig.

In de natuur gaan is heilzaam. Dat tonen verschillende wetenschappelijke onderzoeken inmiddels aan. Niet alleen fysisch, maar ook op psychologisch en spiritueel vlak: het heeft een positief effect op ons gemoed, verheldert de geest en biedt ons een nieuwe kijk op het leven. Bovendien voedt de natuur ons aangeboren Biophilia gevoel en versterkt het onze liefde voor alle levende wezens. Ten slotte ondersteunt het ons in ecologisch burgerschap en ons bewustzijn dat we actief deel uitmaken van een ecosysteem.

Ecopsychologie slaat de brug tussen ecologie en psychologie door manieren en praktijken te creëren die het welzijn van mensen faciliteert, en indirect het welzijn van de natuurlijke omgeving. Het doel bestaat er uit om de innerlijke vervreemding op te heffen, welke is ontstaan door een anthropocentrische visie op het leven. Green Mindfulness is het trainen van het verruimen van je bewustzijn. Je wordt namelijk uitgenodigd om de grenzen van je identiteit te verleggen door je gevoel van terug deel te zijn van de natuurlijke wereld te her-inneren. Het is de evolutionaire stap die we als mensheid te nemen hebben en de natuur biedt hiervoor de ideale context om terug wakker te worden en het kruispunt van vrijheid en verantwoordelijkheid te verkennen.

Marcella Danon (Italië) is psychologe, supervisor counselor en journaliste. In 1996 introduceerde ze Ecopsychologie in Italië. Ze studeerde bij een student van Roberto Assagioli en trainde mensen in persoonlijke groei. Ze ging in de leer bij voorname mensen in het veld van Ecopsychologie, zoals Fritjof Capra, Joanna Macy, Molly Young Brown and Anna Halprin. Heden doceert ze Ecopsychologie aan de Universiteit van Valle D’Aosta samen met de ecoloog Giuseppe Barbiero. In 2004 richtte ze “Ecopsiché”, de Italiaanse school van Ecopsychologie op, waar ze ecopyschologische opleidingen organiseert die persoonlijk bewustzijn en ecologische ethiek samenbrengen. Ze is ook mede-oprichtster en bestuurslid van de International Ecopsychology Society (IES).

http://www.ecopsicologia.it/

DEELNEMEN

EW Circle 8 DI – 27/04/2021 – 19:30-20:30

De diepere wereld van ecopsychologie – Michéal Connors.

Deze sessie is Engelstalig.

Michéal zal vertellen over de ontwikkeling van zijn werk in de toegepaste ecopsychologie, welke hij het Natuurlijke Zelf noemt. Zijn 30 jaar ervaring in het werken in de natuur, in het onderwijs, in toegepaste psychologie en holistische gezondheid inetgreert hij in zijn huidige praktijk, welke hij in diverse sectoren binnenbrengt. Hij zal het kader van deze aanpak kort uiteenzetten, bestaande uit de drie praktijkdomeinen van de Natural Academy, welke hij ook heeft vervat in een driejarige opleiding:

  • Natuur, Gezondheid en Welzijn,
  • Ecotherapie/ Heelheid, Genezing en Groei,
  • Diepere natuur/spirituele ecologie.

Hij zal zijn ervaring delen met het werken binnen deze gebieden van de praktijk en het opkomende praktijkveld in het Verenigd Koninkrijk. Michéal zal ook delen hoe deze ervaring zijn wijze van begeleiden van mensen heeft beïnvloed waarbij een aangeboren wederkerigheid en wederzijds herstel van mens en de rest van de natuur centraal staan.

Michéal Connors (Natural Academy, UK) is ecopsycholoog, holistisch gezondheids- en welzijnsprofessional en trainer. Hij is gediplomeerd psychotherapeut, supervisor en docent. Hij gaf jarenlang counseling en psychotherapie en leidde natuur- en gezondheidscursussen voor mensen met kanker. Hij is een geaccrediteerde Wild Mind Practitioner via Animas Valley Institute. Hij is actief lid van een aantal natuur- en gezondheidsnetwerken, green care-netwerken. Hij werkt samen met natuurorganisaties om wederkerige relaties tussen mens en de natuurlijke leefomgeving te creëren. Daarnaast is hij muzikant, dichter, liedjesschrijver, vader en grootouder.

https://www.naturalacademy.org/

DEELNEMEN

EW Circle 9 DI – 25/05/2021 – 19:30-20:30

Indigenous Earth Wisdom – wat leren natuurvolkeren & sjamanen ons?

Chris Hoerée (EarthWays), neemt ons mee in de rijke wereld van het sjamanisme.

De basis van het sjamanisme of animisme is de overtuiging dat alles energie is, dat alle materie bezield is. We kunnen communiceren met de natuur omdat we er zelf onlosmakelijk deel van uitmaken. Deze basisprincipes en praktijken worden reeds duizenden jaren – en tot op heden – beoefend door natuurvolkeren en sjamanen, medicijnmensen, druïden,… over de hele wereld. De sjamaan is de brug tussen de dagdagelijkse wereld en de wereld van de spirits. Via ceremonies, healing praktijken, trancereizen, het medicijnwiel… herstellen sjamanen balans en harmonie en helpen transformaties in het leven van mensen te markeren. De sjamaan is diep verbonden met alle natuurwezens en staat ten dienste van de gemeenschap, de komende generaties en Moeder Aarde. Deze intense en diep emotionele verbinding met Moeder Aarde die zo kenmerkend is voor natuurvolkeren, is niet verloren, ze kan door ieder van ons herinnerd en hersteld worden.

Chris Hoerée is klinisch psychologe, systemisch coach, organisatie- & leiderschapscoach en hedendaags sjamane. Ze volgde een meerjarige opleiding “Hedendaags Sjamanisme” aan de Belgische School voor Sjamanisme en verdere opleidingen bij Roel Crabbé (Anam Cara). Ze werkte samen met de Mongoolse sjamane Bulgan met wie ze Mongolië bezocht. Met EarthWays host ze wisdom-keepers uit verschillende tradities (o.a. Angaangaq uit Groenland), begeleidt seizoensrituelen en voorziet jaarlijks een opleiding “Natuurwijsheid & Sjamanisme voor coaches”. Samen met haar partner Ross Olson (US) die in een Native American community woonde, begeleidt ze nature retreats. Chris is gepassioneerd door het transformatieve werk in en met de natuur. Haar inspiratie hiervoor is haar eigen ervaring (met Vision Quests), traditionele Earth Wisdom en het werk van Foster en Plotkin. Ook Daan Van Kampenhout die opstellingen en sjamanistische healing verbindt, is voor haar een voorbeeld dat ze integreert in haar praktijk als natuurcoach.

Meer info: www.earthways.eu

DEELNEMEN

EW Circle 10 DI – 22/06/2021 – 19:30-20:30

We blikken middels een virtuele wandeling, op meditatieve wijze, terug naar de voorbije EarthWise cirkels. Dit wordt een mooie wandeling door al die rijkdom van diverse landschappen waarvan we hebben mogen proeven.

In september gaan we dan weer verder. Er werden al een aantal heel boeiende sprekers en practitioners gepland.

DEELNEMEN