Sluit je aan bij onze inspirerende EarthWise Circle, de enigste cirkel in België waarin je je kan laten inspireren door (toegepaste) ecopsychologie. We brengen praktijk en wetenschap samen.  We volgen bekende en minder bekende denkers en practitioners uit het veld. We leren samen. We verbinden. Je kunt ook zelf je kennis en praktijk delen. We werken online én in levende lijve.

Laten we samen het mooie gedachtengoed van ecopsychologie verspreiden, voor een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde.

Inschrijven per sessie is noodzakelijk om de link te verkrijgen en doe je per cirkel middels de knop ‘deelnemen’.

EW Circle J2 5 WOE – 23/02/2022 – 19:30-20:30/21:00

Ruimere perspectieven op natuur – Els Janssens

Onze relatie met de natuur wordt sterk bepaald door de cultuur waarin we opgroeien en leven. Hierin spelen vaak vanzelfsprekendheden en conditioneringen die voortkomen uit filosofische en religieuze overtuigingen die we onbewust overnemen. In het Westen werd de natuur altijd als minderwaardig gezien. Er zijn echter filosofieën die de natuur centraal stellen waardoor er ook een andere relatie mee ontstaat. We zullen in deze Circle stilstaan bij enkele interessante perspectieven op de natuur in en rondom ons. We zoeken die in de rijke wereldfilosofie en baseren ons op de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar, filosoof en natuurbeschermer. Zowel zijn natuurengagement als zijn filosofie was geworteld in de diepe verbondenheid tussen mens en natuur die hij zelf ervaarde en filosofisch bevestigd vond in o.a. in het taoïsme en het boeddhisme.

Els Janssens studeerde woordkunst (Lemmensinstituut), literatuurwetenschappen (Open Universiteit) en niet-westerse wijsbegeerte (Universiteit Gent). Ze is als docente verbonden aan LUCA Drama en aan de KSO-opleiding Woordkunst-Drama van het Lemmensinstituut. Ze is als bestuurslid en docente comparatieve filosofie verbonden aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen waar ze het werk van wijlen prof. em. Ulrich Libbrecht verder zet. Zij is tevens voorzitter van het Libbrechtgenootschap. Els legt zich toe op tekstanalyse in functie van een artistieke verwerking. Daarnaast specialiseert zij zich in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht. Zijn denkmodel biedt inzicht in de veelheid van wereldbeelden die zich in uiteenlopende culturen en disciplines hebben ontwikkeld. Els ziet zowel in kunst als in comparatieve filosofie de mogelijkheid om ons westers denkparadigma te doorbreken en andere dimensies te ontwikkelen.

https://www.libbrechtgenootschap.org/

EW Circle J2 6 DI – 26/04/2022 – 19:45-20:45/21:15

Natuur- de voedingsbodem voor transformatie – Dr. Lia Naor

Hoe nodigt de verbondenheid tussen mens en natuur ons uit om ons ‘zelf’ te verruimen en te transformeren naar heelheid? Lia Naor leidt ons door de kwaliteiten van de natuur die in lijn liggen met modellen van transformatie. Zo leren we beter te begrijpen vanuit het perspectief van de natuur hoe de transformatie plaats vindt.

Dr. Lia Naor is een ervaren practitioner en onderzoekster, diep toegewijd aan het bevorderen van bewustzijn en kennis met betrekking tot de waarde van therapeutisch werk in de natuur voor de menselijke ontwikkeling en bloei. Haar doctoraat – een werkmodel voor natuurgebaseerde therapie biedt theoretische kennis en praktische richtlijnen om natuur in te brengen in een therapeutische context. Lia deelt haar ervaring en kennis via trainingen voor therapeuten en opvoeders die natuur willen integreren in hun werk. Ook begeleidt ze reizen in de natuur voor individuen en groepen via “Ways of knowing” – een centrum voor natuurgebaseerde therapie dat ze heeft opgericht. Lia heeft lezingen gegeven op tal van conferenties over de hele wereld en heeft verschillende academische artikelen gepubliceerd. Ze is moeder van twee tieners en verdeelt haar tijd tussen haar huis in de woestijn en het leven in de stad.

EW Circle J3 1 DI – 27/09/2022 – 19:45-20:45/21:15

De triskel van de bron, de steen en de boom– Karolien Van Diest

De herinnering van millennia oude gebruiken kan ons inspireren om op een andere manier met plekken en de aarde om te gaan. Kerkjes en kapelletjes staan vaak bij een bron of bijzondere steen (of beide). Dat daar ook een heilige boom bij hoorde, vergaten we vaak. Deze plaatsen werden geassocieerd met de eerste ‘heilige’, vrouwelijke principes, lang voor de term ‘god’ bedacht was. Ze behoren tot de oudste plekken, die bezocht werden voor heling, verstilling, riten en het uiten van verzoeken of dankbaarheid. De meeste werden de afgelopen eeuw geschonden, vervuild en vergeten,… maar ze bestaan nog steeds. In deze lezing bezoeken we er enkele in binnen- en buitenland, zodat je ze overal beter leert herkennen. De link met Maria (Magdalena) is in onze cultuur nooit veraf. Daarnaast herontdekte Karolien Van Diest een vergeten connectie met taxus (eya).

Als bosantropologe focust Karolien Van Diest zich op bomen, mensen en hun interacties. Karolien: “Mijn passie is het onderzoeken via bomen en bos van menselijke gebruiken en waarden doorheen de geschiedenis.”

Karolien Van Diest is ook auteur van het boek ‘De vergeten ecosysteemdienst van bomen’ (2020). Vooral haar passie voor taxus liet haar een nieuw pad inslaan: het weer bekend maken van de oude rol van eya of taxus en herwaarderen ervan in onze natuur en bossen. Plekken met een verhoogde energie en oude bomen trokken Karolien altijd aan. Dit leidde tot een levenslange zoektocht naar het waarom ervan. Na haar studies bio-ingenieur en antropologie, mocht ze van haar hobby haar beroep maken als coördinator bij Bosgroep Limburg. Al snel ging ze deeltijds werken om zo in haar vrije tijd haar zoektocht op andere wijzen verder te zetten: via een druïdenopleiding, familieopstellingen, een opleiding lichtwerk, ashtanga yoga, zweethut- en volle maanceremonies, … en het meer dan 15 jaar wonen tussen oude, krachtige bomen in een stiltegebied. Haar hele leven zoekt ze in binnen- en buitenland bijzondere plekken en bomen op. Haar website www.eya-forest-anthropology.com.

EW Circle J3 2 DI – 20/12/2022 – 19:45-20:45

Lieve Moeder Aarde, Blanche Meijer Beijersbergen van Henegouwen

Wat als we vandaag allemaal een Liefdesbrief aan Aarde schrijven?

Wat komt er dan in beweging?

Geïnspireerd door de prachtige woorden die Thich Nhat Hanh schreef in zijn Liefdebrieven aan Moeder Aarde, wil dit initiatief een golf van Liefde creëren. Een golf in beweging gebracht door een stroom van Liefdesbrieven. Het initiatief wil gelegenheid en ruimte scheppen om te kunnen gaan luisteren naar wat diep in ieder van ons leeft in relatie tot de Aarde, om dat vervolgens via een expressie van liefde manifest te laten worden.

Dit is een uitnodiging tot het schrijven van jouw Liefdesbrief aan Moeder Aarde.

Het schrijven van een Liefdesbrief is intens en intiem. Misschien ook lastig en ongemakkelijk. Een ontmoeting met ons innerlijk, de mogelijkheid tot het ontdekken van onontgonnen gebieden in onszelf. Een uitdaging om dat wat in ons hart en onderbuik leeft, te vatten in woorden. Letterlijk van de wereld te maken. Een uitdaging om tot uiting te brengen wat we, misschien wel onbewust, voelen en niet zo snel delen.

KOM!

Laten we de Aarde overspoelen met Liefdesbrieven. Laten we liefde voor de Aarde de hoofdrol geven. Onze Liefde voor Moeder Aarde met elkaar delen, in de overtuiging dat dit de transitie zal voeden met dat waar de mens het meest bij gedijt: de Liefde!

Als Levenskunstenaar schrijft, schildert, organiseert en creëert Blanche; expressies die verbinden met de schoonheid in mens en natuur. Met al haar werk wil ze iets aanraken dat herinnert aan de heelheid van het mens-zijn. Een aanraking van waaruit heling in beweging kan komen.

Al haar creaties dragen bij aan een nieuw verhaal voor de mensheid. Een verhaal waarin Liefde en Leven de kern vormen. Creaties die beleefd worden en gaan over wederkerigheid, verwantschap en activeren tot het in werkelijkheid dromen van de florerende duurzame samenleving.

https://blanchebeijersbergen.nl/

DEELNEMEN