Sluit je aan bij onze inspirerende EarthWise Circle, de enigste cirkel in België waarin je je kan laten inspireren door (toegepaste) ecopsychologie. We brengen praktijk en wetenschap samen.  We volgen bekende en minder bekende denkers en practitioners uit het veld. We leren samen. We verbinden. Je kunt ook zelf je kennis en praktijk delen. We werken online én in levende lijve.

Laten we samen het mooie gedachtengoed van ecopsychologie verspreiden, voor een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde.

Inschrijven per sessie is noodzakelijk om de link te verkrijgen en doe je per cirkel middels de knop ‘deelnemen’.

EW Circle J2 1 – D0 23/09/2021 – 19:30-20:30

Intro Ecopsychologie – concept EarthWise Circles – Ann Sterckx

Voor de nieuwkomers neemt Ann je graag op wandel in het landschap van ecopsychologie. Wat is het? Welke oorsprong heeft het? Welke stromingen en toepassingen kleuren het landschap?

DEELNEMEN

EW Circle J2 2 – DI 12/10/2021 -19:30-20:30/21:00

De kracht van natuurverbondenheid ervaren – Ilse Simoens

Als we met open ogen om ons heen kijken, zien we, naast alle schoonheid, veel ontwrichtingen en ontrafelingen  van de natuur en de samenleving. De angst, het verdriet, de woede en de hulpeloosheid die we hierdoor voelen, zijn vaak zwaar te dragen. Het is belangrijk te zien dat dit  niet enkel onze persoonlijke pijn is, maar ook de collectieve pijn van al het leven op aarde. Wanneer we samenkomen en onze gevoelens over de aarde vrijmaken, realiseren we onze radicale onderlinge verbondenheid en biedt dit een weg om deel te zijn van de aarde die zichzelf geneest.

Het werk dat weer verbindt, van Joanna Macy, biedt praktijken om deze aangeboren verbondenheid met elkaar en de levende aarde opnieuw tot leven te wekken en ons te begeleiden in de grote ommekeer naar een leven ondersteunende toekomst.

Na een introductie gaan we samen kennismaken met de  4 stappen van het verbindingswerk.  De weg om de werking van deze methode te ontdekken loopt via het samen ervaren ervan. Aan de hand van oefeningen gaan we met andere ogen kijken naar de wereld van vandaag en ontwikkelen we nieuwe inzichten en kracht om weer op pad te gaan.   Hou je klaar voor dit experiment.

Ilse Simoens is onderzoekster aan het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, waar ze kijkt naar de relaties tussen natuurervaring, welzijn en draagvlak voor de natuur.

Als diep-ecoloog  richtte ze samen met de herborist Maurice Godefridi de Academie voor Helende Natuur op, waar je terecht kan voor de opleiding tot shinrin-yoku gids.

Naast yoga-docente en trainer in geweldloze communicatie maakt zijn deel uit van het collectief “Actieve Hoop” . Met deze groep verspreidt zij mee het verbindingswerk dat de milieufilosofe Joanna Macy ontwikkelde.

DEELNEMEN

EW Circle J2 3 DI – 23/11/2021 – 19:30-20:30

De rol van Griekse mythen en legenden in ecopsychologie – Kleio Apostolaki

De oude Griekse mythologie en filosofie heeft de verbinding tussen mens en natuur altijd als een diepe en heilige band beschouwd. De natuur werd vertegenwoordigd door goden en gebrek aan respect voor hen werd “hybris” genoemd, wat leidde tot harde gevolgen voor de respectlozen. De functies van de natuur kunnen worden gezien door middel van mythologie, terwijl het begrip van de menselijke persoonlijkheid wordt gezien door de elementen van de natuur. Aangezien de oude Griekse geneeskunde de voorloper van de huidige medische wetenschap is, verwijzen we ook naar de openluchtziekenhuizen “Asklepiia” waar de natuuromgeving van vitaal belang was voor de genezing van menselijke ziekten die werden behandeld vanuit een holistisch en integratief perspectief.

Kleio G. Apostolaki, geboren in Athene, studeerde Klinische Psychologie aan de Universiteit van Kent in het Verenigd Koninkrijk, aangevuld met een master in Mental Health (MSc.) aan King’s College of University of London, waar ze zich specialiseerde in dynamische en cognitieve gedragspsychotherapie. In 2009 behaalde ze haar diploma ecopsychologie aan de Universiteit van Strathclyde in Glasgow. Ze studeerde ook Dolfijntherapie voor kinderen en volwassenen met psychische, neurologische en motorische problemen aan het Dolphinswim Instituut in samenwerking met de Sigmund Freud Universiteit in Wenen en is een officiële partner en therapeut in Griekenland van de Alpha Therapie Academy gevestigd in Oostenrijk en Turkije.

Ze werkte op de afdeling Volwassenenpsychiatrie van Guy’s Hospital in Londen en sinds 2002 werkt ze als klinisch en ecopsychologe in Griekenland. Als docent heeft ze deelgenomen aan tal van internationale en nationale congressen, en is ze auteur in verschillende tijdschriften en dagbladen en gastspreker op bekende televisieomroepen.

Ze is lid en secretaris van de International Ecopsychology Society (IES) en nationale IES vertegenwoordiger (Griekenland) met de oprichting van de “Hellenic Ecopsychology Society”, die sinds 2007 actief is in Griekenland.

DEELNEMEN

EW Circle J2 4 DI – 09/12/2021 – 19:30-20:30

Over bijen, magie en ecopsychologie – Joep Fourneau

Meer dan een imker en natuurliefhebber, neemt Joep ons mee in zijn aanstekelijke fascinatie voor zijn bijenvolk. ‘Meer op gevoel, meer ‘naast’ en ‘samen met’ de bijen dan ‘boven’ de bijen’, dat is zijn leuze. Het verhaal dat hij met ons zal delen is een pure les in ecopsychologie.

Joep Fourneau is van jongs af aan geboeid door de natuur. Hij is dan ook het liefst buiten, in de moestuin, in de boomgaard, in de velden of de bossen.

Sinds hij in 2009 de imkercursus volgde, geraakte hij gepassioneerd door bijen. Wat begon met 1 bijenvolk, groeide al snel uit tot 5, 10, 20 volken.

Na een tijdje maakte hij kennis met de zwarte bij, ons inheemse bijenras. Willen we een duurzame toekomst voor onze bijen, dan gelooft hij dat we dit best doen met het bijenras dat van nature het best aangepast is aan onze regio. 

Hij werkte lange tijd bij het Regionaal Landschap Lage Kempen vzw. Daarnaast startte hij in Diest Buurderij op, een wekelijkse boerenmarkt waar lokale producenten hun duurzame, gezonde producten aanbieden..

Hij vertelt met veel passie over zijn bijenvolk en heeft al menig mens hiermee ontroerd. Een levensles waar we stil van worden …

https://www.zwartebij.eu/

DEELNEMEN

EW Circle J2 5 WOE – 23/02/2022 – 19:30-20:30/21:00

Ruimere perspectieven op natuur – Els Janssens

Onze relatie met de natuur wordt sterk bepaald door de cultuur waarin we opgroeien en leven. Hierin spelen vaak vanzelfsprekendheden en conditioneringen die voortkomen uit filosofische en religieuze overtuigingen die we onbewust overnemen. In het Westen werd de natuur altijd als minderwaardig gezien. Er zijn echter filosofieën die de natuur centraal stellen waardoor er ook een andere relatie mee ontstaat. We zullen in deze Circle stilstaan bij enkele interessante perspectieven op de natuur in en rondom ons. We zoeken die in de rijke wereldfilosofie en baseren ons op de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar, filosoof en natuurbeschermer. Zowel zijn natuurengagement als zijn filosofie was geworteld in de diepe verbondenheid tussen mens en natuur die hij zelf ervaarde en filosofisch bevestigd vond in o.a. in het taoïsme en het boeddhisme.

Els Janssens studeerde woordkunst (Lemmensinstituut), literatuurwetenschappen (Open Universiteit) en niet-westerse wijsbegeerte (Universiteit Gent). Ze is als docente verbonden aan LUCA Drama en aan de KSO-opleiding Woordkunst-Drama van het Lemmensinstituut. Ze is als bestuurslid en docente comparatieve filosofie verbonden aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen waar ze het werk van wijlen prof. em. Ulrich Libbrecht verder zet. Zij is tevens voorzitter van het Libbrechtgenootschap. Els legt zich toe op tekstanalyse in functie van een artistieke verwerking. Daarnaast specialiseert zij zich in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht. Zijn denkmodel biedt inzicht in de veelheid van wereldbeelden die zich in uiteenlopende culturen en disciplines hebben ontwikkeld. Els ziet zowel in kunst als in comparatieve filosofie de mogelijkheid om ons westers denkparadigma te doorbreken en andere dimensies te ontwikkelen.

https://www.libbrechtgenootschap.org/

DEELNEMEN

EW Circle J2 6 DI – 26/04/2022 – 19:45-20:45/21:15

Natuur- de voedingsbodem voor transformatie – Dr. Lia Naor

Hoe nodigt de verbondenheid tussen mens en natuur ons uit om ons ‘zelf’ te verruimen en te transformeren naar heelheid? Lia Naor leidt ons door de kwaliteiten van de natuur die in lijn liggen met modellen van transformatie. Zo leren we beter te begrijpen vanuit het perspectief van de natuur hoe de transformatie plaats vindt.

Dr. Lia Naor is een ervaren practitioner en onderzoekster, diep toegewijd aan het bevorderen van bewustzijn en kennis met betrekking tot de waarde van therapeutisch werk in de natuur voor de menselijke ontwikkeling en bloei. Haar doctoraat – een werkmodel voor natuurgebaseerde therapie biedt theoretische kennis en praktische richtlijnen om natuur in te brengen in een therapeutische context. Lia deelt haar ervaring en kennis via trainingen voor therapeuten en opvoeders die natuur willen integreren in hun werk. Ook begeleidt ze reizen in de natuur voor individuen en groepen via “Ways of knowing” – een centrum voor natuurgebaseerde therapie dat ze heeft opgericht. Lia heeft lezingen gegeven op tal van conferenties over de hele wereld en heeft verschillende academische artikelen gepubliceerd. Ze is moeder van twee tieners en verdeelt haar tijd tussen haar huis in de woestijn en het leven in de stad.

DEELNEMEN

EW Circle J2 7 DI – 27/09/2022 – 19:45-20:45/21:15

De triskel van de bron, de steen en de boom– Karolien Van Diest

De herinnering van millennia oude gebruiken kan ons inspireren om op een andere manier met plekken en de aarde om te gaan. Kerkjes en kapelletjes staan vaak bij een bron of bijzondere steen (of beide). Dat daar ook een heilige boom bij hoorde, vergaten we vaak. Deze plaatsen werden geassocieerd met de eerste ‘heilige’, vrouwelijke principes, lang voor de term ‘god’ bedacht was. Ze behoren tot de oudste plekken, die bezocht werden voor heling, verstilling, riten en het uiten van verzoeken of dankbaarheid. De meeste werden de afgelopen eeuw geschonden, vervuild en vergeten,… maar ze bestaan nog steeds. In deze lezing bezoeken we er enkele in binnen- en buitenland, zodat je ze overal beter leert herkennen. De link met Maria (Magdalena) is in onze cultuur nooit veraf. Daarnaast herontdekte Karolien Van Diest een vergeten connectie met taxus (eya).

Als bosantropologe focust Karolien Van Diest zich op bomen, mensen en hun interacties. Karolien: “Mijn passie is het onderzoeken via bomen en bos van menselijke gebruiken en waarden doorheen de geschiedenis.”

Karolien Van Diest is ook auteur van het boek ‘De vergeten ecosysteemdienst van bomen’ (2020). Vooral haar passie voor taxus liet haar een nieuw pad inslaan: het weer bekend maken van de oude rol van eya of taxus en herwaarderen ervan in onze natuur en bossen. Plekken met een verhoogde energie en oude bomen trokken Karolien altijd aan. Dit leidde tot een levenslange zoektocht naar het waarom ervan. Na haar studies bio-ingenieur en antropologie, mocht ze van haar hobby haar beroep maken als coördinator bij Bosgroep Limburg. Al snel ging ze deeltijds werken om zo in haar vrije tijd haar zoektocht op andere wijzen verder te zetten: via een druïdenopleiding, familieopstellingen, een opleiding lichtwerk, ashtanga yoga, zweethut- en volle maanceremonies, … en het meer dan 15 jaar wonen tussen oude, krachtige bomen in een stiltegebied. Haar hele leven zoekt ze in binnen- en buitenland bijzondere plekken en bomen op. Haar website www.eya-forest-anthropology.com.

DEELNEMEN