Sluit je aan bij onze inspirerende EarthWise Circle, de enigste cirkel in België waarin je je kan laten inspireren door (toegepaste) ecopsychologie. We brengen praktijk en wetenschap samen.  We volgen bekende en minder bekende denkers en practitioners uit het veld. We leren samen. We verbinden. Je kunt ook zelf je kennis en praktijk delen. We werken online én in levende lijve.

Laten we samen het mooie gedachtengoed van ecopsychologie verspreiden, voor een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde.

Weldra meer info!

Ben je geïnteresseerd? Links kan je je emaildadres invullen.

Inschrijven per sessie is aangewezen en doe je per cirkel (Inschrijven binnenkort mogelijk!).

EW Circle 1 – DO 15/10/2020 – 19:30-20:30

Intro Ecopsychologie – concept EarthWise Circles – Ann SterckxDEELNEMEN

EW Circle 2 – DI 17/11/2020 -19:30-20:30

De object-subject verhouding met de natuur – Matthijs Schouten.

Matthijs Schouten is als natuurfilosoof verbonden aan Staatsbosbeheer (Nederland). Hij is bijzonder hoogleraar aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en aan de “Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel” aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast is hij vice-voorzitter van het NatuurCollege. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek ‘Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief’.

EW Circle 3 – DI 15/12/2020 – 19:30-20:30

De spiegel van de natuur – Sophie Vandenkerchove

Sophie’s sleutelmomenten in haar leven vonden plaats in de prachtige bossen van de Belgische Ardennen. Heel haar leven is ze gepassioneerd geweest door de Natuur en haar bewoners. Na vele reizen op de wildere plekken van deze Aarde, besloot ze de roep te beantwoorden die ze daar hoorde: ze beschouwt het als de essentie van haar leven om bij te dragen aan het welzijn van de Natuur doorheen haar werk met mensen.

Momenteel woont en werkt ze in de Oude Pastorij in Hodister en biedt ze via Chamai workshops en reizen van innerlijke verkenning aan, waar ze mensen opnieuw in contact brengt met zichzelf en de Natuur. Ceremonies, overgangsrituelen, solo’s in de natuur en wilde vrouwelijkheid nemen daarbij een centrale plaats in.

Voor meer informatie over Chamai: www.chamai.be

EW Circle 4 DI – 12/01/2021 – 19:30-20:30

EW Circle 5 DI – 09/02/2021 – 19:30-20:30

EW Circle 6 DI – 09/03/2021 – 19:30-20:30

EW Circle 7 DI – 06/04/2021 – 19:30-20:30

Marcella Danon zal ons begeleiden in het verkennen van een ecopsychologisch thema.

EW Circle 8 DI – 27/04/2021 – 19:30-20:30

EW Circle 9 DI – 25/05/2021 – 19:30-20:30

EW Circle 10 DI – 22/06/2021 – 19:30-20:30