Hoe zou het zijn om een gezond, gelukkig en zingevend bestaan te leiden? Een leven waarin het natuurlijke opnieuw een plek krijgt, zowel in individuele levens als in organisaties en grotere structuren. Die vraag hield ons bezig. En nog steeds.

Vervreemd. Verloren.

‘Ik voel me vervreemd.’ ‘Ik voel me eenzaam.’ ‘Waar is mijn authentieke zelf naartoe?’ Vragen die regelmatig opduiken in onze omgeving. Velen onder ons voelen zich wat verloren in deze samenleving. Kinderen gaan nog weinig de natuur in. De robotisering en digitalisering neemt toe. We voelen ons nog weinig eigenaar van onze lokaliteit. En dan zijn er nog de vele burn-outs, cvs, fibromyalgie… Ook activistische en sociaal-maatschappelijke organisaties kampen hier steeds vaker mee.

Dit vraagt duidelijk om een wending in ons leven en in organisaties. Maar hoe? Dat is een zoektocht die veel mensen ondernemen – jij misschien ook! En die zoektocht vraagt om methodiek en veerkracht opbouwen.

Op ontdekkingsreis.

Als bezielster van EarthWise Education heeft, Ann Sterckx, dit ook ervaren. Tijdens een time-out in de natuur werd ze opnieuw ‘wakker’ - na 15 jaar carrièregericht en jachtig ‘leven’. Dit moment raakte haar tot diep in haar vezels en transformeerde haar leven totaal. Ze werd er zich van bewust hoe belangrijk natuurverbinding is en dat leidde naar een leven met meer levenskwaliteit en zingeving. Ook het inzicht dat zorgen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, gaf vorm aan haar missie.

Ze ging op zoek naar theoretische kaders en methodieken. De poort naar een nieuwe wonderlijke wereld opende zich... Het vakgebied van de ecopsychologie gaf haar nieuwe perspectieven van hoe we zinvol kunnen bijdragen aan de wereld. Een verblijf in Mongolië bij een nomadisch gezin en een natuurreis naar Canada versterkten dit op een ervaringsgerichte manier. Theorie en praktijk vloeiden er als twee rivieren samen. Door de diepe verbinding die ze ervoer met landschappen en fonkelende sterrenhemels. Door toevallige levensgerichte gesprekken met andere wandelaars. En door transformerend contact met wilde dieren.

Dit verhaal wilde verteld worden en het boek Goddelijk Wild kwam in de wereld. Een authentiek reisverhaal van Ann en haar levenspartner Rudy Vandamme. Tegelijk een inzicht in hoe zij als Levensstijlactivist door het leven wandelen. Daarna volgden een opleiding en een handboek Natuurcoaching. Ten slotte verdiepte ze zich ook in de wereld van duurzaam activisme en EarthWise Education zag het levenslicht.