De rol en de kracht van Natuur in de Zorg

In de zorgsector groeit het bewustzijn over het belang van natuur voor mensen met psychische, fysieke en/of sociale problemen. Zo krijgen thema’s als bijvoorbeeld Natuur op voorschrift, natuur- ecotherapie, samen ecologisch tuinieren steeds meer aandacht. Sommigen kiezen ervoor om ook een stap verder te zetten en kiezen ervoor om de onlosmakelijke verbondenheid van de menselijke en planetaire gezondheid ook aandacht te geven in hun begeleiding in en met de natuur. Daarom is er nu een grote behoefte aan inspirerende rolmodellen, voorbeelden en praktijkinzichten om te begrijpen wat het integreren van natuur in de zorg concreet kan betekenen, zowel voor de menselijke als de planetaire gezondheid.

Waarom deze workshop?

Deze workshop inspireert zorgprofessionals om bij te dragen aan de wederkerige link tussen menselijke en planetaire gezondheid door natuur in hun leven en werk te integreren.

Wat kun je verwachten?

  • Wetenschappelijke inzichten: Ann, ecopsychologe en onderzoekster, deelt wetenschappelijke bevindingen en kaders (bijv. One Health, Planetary Health, ecopsychologie) over het effect van natuur op de menselijke gezondheid tot de diepere, wederkerige relatie tussen de gezondheid van mens en natuur. Gebaseerd op haar doctoraatsonderzoek biedt ze voorbeelden en tips om natuur en zorg effectief samen te brengen.
  • Praktijkervaringen: Katrien, natuur- en tuintherapeut, vertelt enthousiast over haar rijke ervaringen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ze deelt inspirerende verhalen over ontmoetingen tussen mens en natuur en verrijkt deze met inzichten uit ecopsychologie, ecofilosofie en meer.
  • Jouw rol als zorgverlener: Ontdek hoe jij een cruciale rol kunt spelen door natuur een plek te geven in de zorg en jouw begeleiding. We bespreken hoe je deze inzichten praktisch kunt toepassen in jouw zorgpraktijk.
  • Zelf ervaren en beleven: Beleef zelf de kracht van natuur door interactieve oefeningen tijdens de workshop.

Voor wie?

Deze workshop richt zich tot elke zorgprofessional (verpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, …) die geïnteresseerd is in het potentieel van het betrekken van natuur in de zorg. Ervaring en voorkennis zijn niet noodzakelijk. Schrijf je in en ontdek hoe je de kracht van natuur kunt integreren in jouw zorgpraktijk. Laat je inspireren en maak het verschil!

Wanneer en waar?

Najaar 2024 - datum weldra bekend

Welkom vanaf 13:30 (inloop).

Stipte start 14:00 met voorzien einde om 17:30.

Plaats: te bepalen

Inschrijven en tarief

 

Begeleiders

Ann Sterckx is Dr. in de medische wetenschappen, ecopsychologe en oprichtster van EarthWise Education. Ze is medebestuurslid van de International Ecopsychology Society. Haar doctoraat aan de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen behandelde het thema  ‘Kwaliteitsbeoordeling van zorgnatuurinterventies in zorginstellingen: ontwikkeling van een praktijkkader’. Haar missie is om de bewustwording van de onlosmakelijke verbondenheid en wederkerigheid tussen de menselijke en planetaire gezondheid, zoals we deze terugvinden in ecofilosofie, ecopsychologie, en benaderingen zoals One Health en Planetary Health, te verspreiden in verschillende lagen van de samenleving (individuen, organisaties (bv. zorg), onderwijs en academische wereld).

 

Katrien Hallewaert werkt als natuur- en tuintherapeute in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amandus te Beernem. Daar begeleidt ze mensen, zowel individueel als in groep, op hun missie om open te bloeien en voluit te leven. Hierbij kan ze rekenen op de omliggende natuur en haar collega Lies. Ze is sociaal-cultureel werker, volgde de Ecotuner-opleiding (Toegepaste ecopsychologie), open-hart-cirkels, yoga, lijfspel, ervaringsleren en leerde van het leven zelf. Daarnaast heeft Katrien ook een eigen praktijk: ‘Talk your nature’ waar ze op zelfstandige basis dezelfde warme en natuurlijk zorg aanbiedt. www.talkyournature.be