Voor je inschrijft is het aangewezen om ons een bericht te sturen. Dan kunnen we een intake gesprek hebben, zodat je goed de opleiding kan inschatten. Hebben we dit gesprekje al gehad, en stond je op de wachtlijst, schrijf je dan gerust in!

Wil je graag een paar getuigenissen beluisteren? Scroll naar onderaan deze pagina.

Nieuwe opstart groep herfst 2024

Een leertraject van A tot Z, gaande van het aanleren van begeleidingsvaardigheden tot de eerste stappen in het ondernemerschap. We zetten je op weg!

Transformatief

Ervaringsgericht

Inzicht in wetenschappelijk onderzoek in het veld

Internationaal gecertificeerd (International Ecopsychology Society)

Klaargestoomd om te starten als EcoTuner®

Blijvende ondersteuning en permanente vorming middels masterclasses en bijkomende modules

Je maakt deel uit van een Nederlandstalige én een internationale community

Volg de internationaal gecertificeerde opleiding Toegepaste ecopsychologie, EcoTuner®. Ontdek de wonderbaarlijke samenhang tussen zorg voor jezelf, voor de ander, de samenleving èn de aarde.

De opleiding EcoTuner® bestaat uit drie leerwegen:

 • Een online leerplatform met webinars, online uitwisselingen en tutoring over de theoretische kaders en achtergronden van de toegepaste ecopsychologie.
 • Ervaringsgerichte ‘life’ bijeenkomsten. Hier breng je de theorie in de praktijk, en leer je samen.
 • Nature retreats’ waar je wordt ondergedompeld in een natuurbad. Je oefent in een groep in de natuur, onder professionele begeleiding.

De combinatie van deze drie leerwegen geeft je een volwaardige exclusieve opleiding in de Toegepaste Ecopsychologie. Ben je nieuwsgierig geworden? Het data-overzicht vind je verder.

Breng meer natuur in je leven en werk door EcoTuning

EcoTuning

EcoTuning is Toegepaste ecopsychologie: het ontwerp en het ambacht van activiteiten die de verbinding met de natuur stimuleren. Je krijgt (meer) contact met je innerlijke en uiterlijke natuur. Hoe dieper je met jezelf in contact komt, hoe makkelijker je de spontane intimiteit vindt met je natuurlijke omgeving. Het omgekeerde geldt ook: door je te laten omhullen door de charme van de natuur, kom je er vanzelf achter wie je werkelijk bent als mens.

De EcoTuner® faciliteert de ontmoeting en de relatie met de natuur middels diepgaande reflectie en introspectie, en door aangename en speelse activiteiten in en met de natuur. Het doel is de verbinding met jezelf en de natuurlijke buitenwereld terug te vinden, en je hier meer bewust van te zijn. Ecopsychologie en zich verbinden met Natuur, in de vorm van Ecotuning, wakkeren je liefde voor het leven aan en ondersteunt je in je zorg voor onze planeet.

EcoTuner® is een groeiend beroep. Ontstaan in 2006 binnen de European Ecopsychology Society (EES) – vandaag de International Ecopsychology Society (IES) – hebben onze opleidingen tot doel bij te dragen tot de professionalisering van het begeleiden in en met de natuur. Wereldwijd zijn er momenteel negen scholen die het vak van EcoTuner® onderwijzen. In België en Nederland beschikken wij over de exclusiviteit om deze opleiding te mogen geven. Deze opleidingen kunnen licht verschillen per land, vanwege verschillen in cultuur en natuurlijke omgeving. Onze opleiding is geënt op onze Europese cultuur, ons klimaat en natuurlijke leefomgeving. De IES-scholen volgen gezamenlijk de internationale ontwikkelingen binnen de ecopsychologie. Zo ontwikkelen we ons als community en houden we onze opleidingen op een hoog niveau.

Wanneer de EcoTuner® actief is op specifieke vakgebieden kan dit ook aanleiding geven tot nieuwe specialisaties.

"Dankbaar voor de transformerende reis die ik tijdens de opleiding heb mogen maken. Ik geniet ervan om aangekomen te zijn in een nieuwe fase van mijn leven. Een heerlijke fase van vieren, oogsten en delen. Met verwondering kijk ik naar de samenhang en ruimte die ontstaan is om mijn werk als facilitator en mentor verder in de wereld te zetten." (Bastiaan)

Voor wie?

De opleiding EcoTuner® richt zich tot professionals in de zorg, het onderwijs, de natuur en milieusector, de particuliere of sociale sector. Of tot eenieder die zich graag wil verdiepen in de toegepaste ecopsychologie.

 • We vragen een minimale vooropleiding tot bachelor of een daaraan gelijkwaardige opleiding/ervaring.
 • De literatuur over Ecopsychologie is veelal Engelstalig, dus beheersing van het Engels is noodzakelijk. Alle overige communicatie is Nederlandstalig. Dit geldt ook voor ons boek “Handboek Natuurcoaching, Meer natuur in je leven met de Koraalwaaier”. Dit boek biedt een goede ondersteuning in je leertraject.
 • Je werkt graag met theoretische en conceptuele kaders die handen en voeten krijgen in de praktijk door leidraden, vaardigheden en oefeningen.
 • Je hebt je ‘grote draken’ getemd, mocht je die gehad hebben.

Werkgebied?

De EcoTuner® is actief op verschillende gebieden, met individuen en/of groepen, zoals voor persoonlijke groei, milieu-educatie, dierentherapie, activiteiten met kinderen, bedrijfstraining, gemeenschapsevenementen, burgers en professionals.

Enkele voorbeelden waar een EcoTuner® zich verder in verdiept, in terecht komt, of uitoefent (afhankelijk van eigen achtergrond en de persoonlijke doorvertaling van de opleiding naar de praktijk):


• EcoTuner® als puur beroep of bijberoep, voor verschillende doelgroepen en sectoren, individuen en groepen.
• Toepassingen toevoegen aan huidig beroep (bv architectuur, tuinaanleg, coachen, counseling, zorgprofessionals (doelgroepspecifiek zelf door te vertalen en vorm te geven).
• Natuurgericht ondersteunen van persoonlijke groei (levensthema’s en
ecogerelateerde thema’s).
• Ecopsychotherapie (mits vooropleiding in psychologie of psychotherapie).
• Toevoegen aan Lerarenopleiding (vergroenen van pedagogie – zowel kinderen als leraren terug naar de natuur).
• Buurtprojecten.
• Organiseren van Ecopsychologisch georiënteerde evenementen.
• Milieueducatie verrijken met Ecotuning.
• Organisatie van Trekkings waarbij herstel van verbondenheid met natuur in verweven zit.
• Praktizeren van Mindfulness in en met de natuur.
• Natuurbegeleidingen binnenbrengen in organisaties.
• Ontwerp van routes en paden waarbij Ecotuning beoefend wordt.
• Meewerken of zelf creëren van allerlei projecten, professioneel en daarbuiten, die te maken hebben met natuur en gezondheid en waar mogelijk binnen een wederkerig kader.
• Time-out projecten voor jongeren, zoekende volwassenen, …
• Ondersteuning preventie welzijn in organisaties

Sectoren waarin de EcoTuner® kan aansluiten: sector van persoonlijke ontwikkeling, sociale sector (verschillende maatschappelijke doelgroepen), gezondheidssector, onderwijssector, overheidssector en prive-sector. De EcoTuner® kenmerkt zich door haar eigen uniek profiel op basis van de genoten opleiding, voorbije ervaringen en andere opleidingen.

Een jaar lang, iedere maand de natuur in met een groep gelijkgestemden om ‘in te tunen’ op de natuur. Om van de natuur te leren, haar te zijn, te ervaren en te delen ... Ecopsychologie bracht mij een breder perspectief: een nieuw ecologisch, systemisch, holistisch wereldbeeld. Van Ego naar Eco. Waarin we dankbaar zijn en verwonderen en opnieuw leren verbinden met onze eigen natuur, elkaar en de natuurlijke wereld waarin we leven. Ik leerde wat het belang is van het vertellen van verhalen, mythes en legendes. Welke onschatbare wijsheden natuurvolkeren bezitten en hoe zij duurzaam samenleven met/in de natuur – iets waar wij veel van kunnen leren." (Nienke)

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert groepen en individuen faciliteren om in verbinding te komen met zichzelf, de ander, de samenleving en de aarde.
 • Je leert de basis voor het begeleiden van het mentaal welzijn van individuen en groepen in de natuur.
 • Je krijgt kaders en theorieën van ecopsychologie aangeboden, en exploreert de kaders die jou persoonlijk aanspreken.
 • Je leert diverse begeleidings-, faciliterings- en ervaringsgerichte presentatievaardigheden.
 • Je leert transformerend en ervaringsgericht te begeleiden.
 • Je leert hoe je voortaan meer natuur in je werk en leven integreert en streeft zo naar een zinvol, gelukkig en gezond leven.
 • Je leert je verbondenheid met de natuur tot je innerlijk kompas te maken.
 • Je krijgt een bredere kijk op de planeet waarvan we deel uit maken. Je leert je werk te beschouwen vanuit een regeneratief ecopsychologisch perspectief, volgens de natuur om ons heen en jouw innerlijke natuur. Hierbij leer je ook de Inner Development Goals kennen en ervaren. Ze staan hoog aangeschreven als ontwikkelingskader van eenieder die wil inzetten op een duurzame levensstijl en werk. Helemaal op het lijf geschreven voor een Ecotuner.
 • Je leert een scala aan natuurgerichte oefeningen en technieken gebruiken uit de toegepaste ecopsychologie. Deze kun je zowel bij jezelf toepassen als bij anderen. Je leert werken met de Koraalwaaier van Ann Sterckx. De Koraalwaaier biedt een methodiek en ontwikkelingstraject waarin je leert werken met belichaming, ecopsychologie, klimaatbewustzijn en diepe natuurconnectie.
 • Je leert een workshop uit te bouwen, uit te voeren, en te evalueren.
 • Je leert hoe je emotioneel en fysiek veilig je workshops begeleidt en je krijgt de belangrijkste EHBO-en veiligheidsprincipes en handelingen mee voor ons type werk.
 • Je leert interdisciplinaire contacten te leggen die je werk wetenschappelijk ondersteunen.
 • Je verdiept je verbondenheid met de natuur en reflecteert over hoe te leven volgens je eigen waarden, met de natuur als gids en leraar. De opleiding geeft je persoonlijke groei ongetwijfeld een boost!
 • Je krijgt regelmatig feedback van de trainers en van je collega’s.
 • Je doet ervaring op door samen te oefenen en met proefpersonen of proefgroepen aan de slag te gaan.
 • Je krijgt toegang tot uitgebreid online leermateriaal en intervisiemomenten.
 • Je maakt deel uit van een grotere internationale groep van EcoTuners, en natuurlijk ook van de BE/NL Ecotuners community.
 • Je leert een praktijk op te zetten en krijgt een leidraad hoe je je hierin verder kan informeren en laten begeleiden. Deze praktijk kan gericht zijn naar het begeleiden van groepen of individuen, of het toevoegen van Toegepaste ecopsychologie in je huidige werk.

Data

De opleiding start op 19/10/2024 en eindigt op 09/11/2025.

DOWNLOAD CHRONOLOGISCH DATA OVERZICHT

"Het voorbije jaar heb ik enorm veel geleerd en ben ik me veel meer gaan verdiepen in verbinding met de aarde en de natuur. Ik ben tot inzichten gekomen over wat ik met de rest van mijn leven wil doen. Ecotuning wordt een vanzelfsprekendheid en mijn vroegere bezigheden moeten daar plaats voor maken: de balans wordt verlegd." (Ann)

Elementen van de opleiding EcoTuner®

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Deze opleiding nodigt je uit om je eigen verbondenheid met je innerlijke en de uiterlijke natuur te verdiepen.

Het begint allemaal met je eigen ontwikkeling en welzijn. Jij bent een uniek wezen, en hebt iets unieks bij te dragen aan onze planeet. Wij nodigen je uit om je zelfkennis en bewustzijn te verruimen en te ontdekken wat het precies is dat jij te geven hebt. Zelfreflectie over je relatie met de natuurlijke omgeving en het leven staat hierbij centraal.

We werken dus vanuit ieders sterkten en talenten. De bedoeling is dat je deze verder ontwikkelt, terwijl je ecopsychologische inzichten en praktijken toevoegt. Heb je reeds een praktijk? Dan is dat een vertrekpunt van waaruit jij je verder ontwikkelt.

NATURE LAB LEARN&PRACTICE

Tijdens deze fysieke leerdagen zetten we het geleerde om in de praktijk middels oefeningen en nieuwe technieken. We passen dit toe terwijl we ons in de natuur begeven. We kiezen hiervoor verschillende landschappen, wildere plekken als stadsnatuur. Boeiend! Zo leren we in verschillende omgevingen te begeleiden, en leren we de opportuniteiten en de verschillen kennen per omgeving, en hoe ze inwerken op het begeleidingsproces. Bij het oefenen krijg je feedback van de trainers en van elkaar. Je kunt oefeningen uitproberen, maar ook zelf nieuwe oefeningen verzinnen, samen met de natuur.

ONLINE LEREN

Je ontwikkelt diepgaande kennis over Ecopsychologie en EcoTuning die je online kan leren. Hiervoor krijg je wekelijks en stapsgewijs leermateriaal (bv teksten, filmpjes, gedichten, enz …) aangeboden. Je beantwoordt wekelijks vragen op een online platform, of voert naargelang een opdracht uit waar je meer tijd voor krijgt, om alzo de integratie van de leerstof te bevorderen. Dit kan ook in de vorm van filmpjes of andere creatiestukken zijn afhankelijk van de opdracht of jouw eigen keuze waar mogelijk. We leren ook samen, met de andere deelnemers, en houden online dialogen over wat we leren.

Programma van 12 modules verspreid over het leertraject (met zomer en kleine winterpauze)

12 online modules (richtinggevend in volgorde) waarin je leert over:

 • Module 1-2: De basis van Ecopsychologie: Ontstaan, geschiedenis, evolutie en stromingen. Het belang van ecopsychologie voor de tijdsgeest waarin we leven.
 • Module 3: Het ecologisch-holistisch wereldbeeld en handelingsprincipes.
 • Module 4: Het onderzoeken en ontwikkelen van je ecozelf.
 • Module 5-6-7: De stromingen en belangrijke ecopsychologen.
 • Module 8-9: Ecopsychologische systemische visies.
 • Module 10-11-12: Ecopsychologische praktijken en toepassingen (begeleiden van individuen en groepen).

INTENSIEVE NATUUR ONDERDOMPELING

Tijdens deze intensieve natuur onderdompeling dagen (nature learning retreats – 2×3 dagen, 5-daagse) ga je met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag. Daarnaast oefenen we verschillende praktijken, technieken en oefeningen voor het begeleiden in en met de natuur. We leren hierbij hoe je individuen en groepen kan begeleiden, en hoe je hun verbondenheid met natuur faciliteert. We werken hierbij met demo’s en je gaat met elkaar aan de slag. De trainers geven hierbij feedback.

Lente school

2 x 3-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk

Zomer school

5-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk

Herfst school

2-daagse waarop we oogsten van het voorbije jaar samen met het certificeringsmoment.

Winter school

Tijdens de winter houden we het rustig en laten we de eerste leerinzichten en inspiratie verder incuberen. Natuurlijk word je ook aangemoedigd de natuur in haar volle winterzijn te beleven.

INSPIRATIESESSIE GEVEN

Om je presentatie- en inspiratievaardigheden te oefenen doorheen je opleiding:

 • Bereid je een inspiratiesessie voor over één van de boeken in de bibliografie of over een tekst van je keuze, die je nuttig vindt voor de opleiding Ecotuning, en voor jezelf. Dit wordt overeengekomen met je tutor,
 • Geef je hierover een presentatie van 20 min. aan de groep (+ 10 min nabespreking),
 • Los van deze opdracht spreek je af en toe de groep toe met een topic die we ter plaatse bedenken. Dit kan online of life zijn. Zo oefen je ook meteen je presentatie-vaardigheden en de vaardigheid om anderen te inspireren. Je wordt hier ook in begeleid wanneer nodig.

PROJECT

Met de steun van een tutor en de groep organiseer je een EcoTuning project, evenement of workshop van ten minste een dag. Dit project voer je zelfstandig uit, maar wordt gesuperviseerd door de tutor of een ervaren Ecotuner. Doelstelling hierbij is dat je na de opleiding reeds iets opgestart hebt. Nadien geef je een gedetailleerde en gedocumenteerde presentatie over je ervaring en leermomenten tijdens de afronding van je opleiding. Bijvoorbeeld via dia’s en / of foto’s, getuigenissen en ontvangen feedback, een zelfreflectie verslag en bevraging van deelnemers. Je ervaart hiermee een “rite de passage” na het mooie en beklijvende EcoTuner® traject.

TUTORSHIP

Tijdens de opleiding krijg je voortdurend feedback van je professioneel opgeleide trainers. Ook leer je van de praktijk, door zelf te doen en uit te proberen, en stages te volgen waar mogelijk. Daarnaast krijg je toegang tot een exclusief kennisplatform waarvan enkel EcoTuners gebruik kunnen maken. Ook het materiaal dat je samen creëert, kan daar gedeeld worden indien wenselijk. Het is de bedoeling dat je vervolgens deel uitmaakt van een Nederlandstalige Ecotuners-community die het vak op hoog niveau houdt, zodat we samen blijven leren. Daarnaast kan je lid worden van de International Ecopsychology Society, een community waarin Ecotuners van over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het eerste jaar lidmaatschap is gratis tijdens de studietijd.

STAGE (optioneel)

Doorheen je traject kun je ervoor kiezen om stage te volgen een organisatie of professional die in en met de natuur mensen begeleidt. Bedoeling is dat je kan leren van anderen, en indien mogelijk ook zelf oefeningen uitprobeert die je in je traject hebt geleerd. De dagen mag je spreiden over het hele traject. Meewerken in het Ecopsychologie Festival is ook een geldige stageplaats (als deze tijdens het jaar van je leertraject plaatsvindt).

WEBINARS

Je kan gratis deelnemen aan onze EarthWise Circle. Ook kan je deelnemen aan online samenkomsten die gegeven worden door collega’s uit de Internationale Ecopsychologie community. Zo krijg je toegang tot het internationale netwerk. Wie weet geef je zelf ook eens een presentatie aan een internationaal publiek?

VOEDING TIJDENS DE MEERDAAGSEN

Tijdens de meerdaagse samenkomsten hebben we een unieke Ecotuner-kok of kokkin die voor ons met liefde vegetarische gerechten klaarmaakt. Er wordt gebruik gemaakt van bio-producten en zoveel mogelijk lokale afname. Wij beschouwen dit eveneens als een belangrijk deel van de opleiding en kiezen voor kwaliteit.

"Een pracht van een opleiding die mijn werkelijkheid echt goed op z’n kop heeft gezet. In positieve zin! Onder de liefdevolle vleugels van Ann Sterckx, Marianne Depestel en onze bijzondere hechte groep heb ik een enorme groeispurt gemaakt als mens; van individu naar een wereldburger. Mijn leven heeft door deze opleiding meer betekenis en meer betovering gekregen. Daar ben ik enorm dankbaar voor." (Berthine)

Leerpakket

Met dit volledige leerpakket van 400 uren, verspreid over volgende onderdelen en over 1 jaar, ben je in staat om als EcoTuner iets in de wereld te zetten:

 • 22 dagen fysieke leermomenten: 2 startdagen, 7 afzonderlijke dagen Nature Lab Learn&Practice, 2×3 intensieve leerdagen in en met natuur, 5-daagse natuurretraite, 2 leerdagen Oogst en afronding,
 • 12 modules online leren, verspreid over het jaar, met tussenpauzen en met tutoring (reken op 4-6 uur/week lees- en of leertijd van rijke inhoud, afhankelijk van je leervermogen), verspreid over de duur van de opleiding,
 • Maandelijks een online leer– en verbindingsbijeenkomst van 1-1,5 uur
 • Een bruisende ondersteunende whatsapp groep
 • Optionele Stage (bij natuurgerichte practitioners) – of op je werk mits supervisie van een beoefend begeleider van mensen in en met de natuur (bv bij een collega EcoTuner). Het Ecopsychologie Festival is ook een perfecte stageplaats.
 • Inspiratiesessie aan de groep;
 • Deelname aan EarthWise Circles (aangewezen – indien er zijn uiteraard);
 • EcoTuning uitwerken voor je professionele praktijk;
 • Project uitwerken (EcoTuning event/workshop van 1 dag) + testen met oefenpubliek: organisatie, uitvoering en evaluatie
 • Individuele tutoring op leerplatform en per mail waar nodig
 • Oogst opleiding als afronding van het jaartraject: presentatie + reflectie project EcoTuning + afronding leertraject + certificatie.
 • Een gratis lidmaatschap tijdens het studiejaar bij IES
"Energie, balans, verbinding … zijn voor mij centrale thema’s waarnaar ik op zoek was. De Koraalwaaier en de link(en) met het Vorkmodel zijn heel mooi en natuurlijk verankerd in de opleiding. Er zat voor mij persoonlijk heel veel muziek en dynamiek in! 
Een echte aanrader! "(Tom)

Certificatie

Een internationaal certificaat wordt uitgereikt door EarthWise Education en de International Ecopsychology School wanneer:

 • Je 90% van de fysieke leerdagen en online integratiesessies aanwezig bent geweest. Uitzonderingen hierin worden voor de start van de opleiding besproken, alsook situaties van overmacht.
 • Je de theorie hebt doorgenomen, 90% van de opdrachten en reflecties van alle modules op het leerplatform op een doordachte wijze hebt vervuld tegen de oogstdagen.
 • Je een gesuperviseerd project (workshop) hebt uitgewerkt die de integratie aantoont van het gehele jaar en waarvan je het resultaat hebt gepresenteerd tijdens de oogstdagen.

Begeleiders

Ann Sterckx

Ann is de hoofdtrainer van de opleiding. Ze specialiseerde zich middels verschillende opleidingen, literatuur en netwerken in ecopsychologie en ontwikkelde een methodiek voor het begeleiden van mensen in en met natuur. Ze is auteur van het inmiddels bekende Handboek Natuurcoaching en ontwikkelde de Koraalwaaier om mensen te helpen hun innerlijke en uiterlijke verbondenheid met natuur te herstellen, met het oog op een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde.

Ze is bezielster en oprichtster van EarthWise Education, Leercentrum voor Ecopsychologie en Verbinden met natuur en is ze vertegenwoordigster in België van de International Ecopsychology Society (IES), waaraan deze mooie opleiding EcoTuner® verbonden is. Daarnaast is Ann ook medebestuurster bij IES.

Momenteel doctoreert Ann ook aan de Universiteit Antwerpen waarin ze de kwaliteitscriteria van “geïntegreerde natuurgerelateerde interventies” in zorgorganisaties, met focus op de rol van de zorgprofessional en natuurconnectie, bestudeert.

Voor 2013 werkte Ann met passie als HR Manager in verschillende organisaties. Ook volgde ze meerdere opleidingen die haar persoonlijke en professionele ontwikkeling hebben gevoed (Ontwikkelingsgericht coachen van individuen en teams, Train-the-trainer NLP (John Grinder, Carmen Bostic Saint Clair and Micheal Caroll), Opstellingswerk, Art-of-hosting facilitator, regeneratief activisme,… ).

Ann bruist en straalt als ze over ecopsychologie praat. Ze deelt met alle plezier haar ecopsychologische kijk op actuele thema’s, haar pragmatische en ervaringsgerichte aanpak. Haar diepe, authentieke verbinding met de natuur en haar praktische toepassing in organisaties werkt inspirerend en geeft je zin om zelf ermee aan de slag te gaan.  

Publicaties

 • Goddelijk Wild (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • De gelukkige activist (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • Healing the urban-nature contradiction (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • Coachen in de natuur is nog geen natuurcoaching (2018), Ann Sterckx
 • Natuurcoaching brengt je levensstijl in beweging (2018), Ann Sterckx
 • Sterckx, A., Van den Broeck, K., Remmen, R., Dekeirel, K., Hermans, H., Hesters, C., … & Keune, H. (2021). Operationalization of One Health Burnout prevention and recovery: Participatory Action Research-design of nature-based health promotion interventions for employees. Frontiers in Public Health, 1315. https://doi.org/10.3389
 • Lenaerts, A., Heyman, S., De Decker, A., Lauwers, L., Sterckx, A., Remmen, R., … & Keune, H. (2021). Vitamin Nature: How Coronavirus Disease 2019 Has Highlighted Factors Contributing to the Frequency of Nature Visits in Flanders, Belgium. Frontiers in public health, 9. https://doi.org/10.3389
 • Sterckx, A., Van den Broeck, K., Remmen, R., & Keune, H. (2023). Self-care and nature in the private and professional practice of healthcare professionals in Belgium. Research Directions: One Health, 1, e10. https://doi.org/10.1017/one.2022.8
 • Sterckx A, Delbaere B, De Blust G, Spacova I, Remmen R, Keune H. Quality criteria of nature-based interventions in healthcare institutions: a scoping review protocol. Research Directions: One Health. 2023;1:e16. doi:10.1017/one.2023.8

Bianca van Overmeeren

Meer info: https://www.wecologize.com

Bianca ondersteunt in de opleiding Toegepaste Ecopsychologie als online begeleider in het leerplatform.
Ze is arbeids-en organisatiepsycholoog, EcoTuner® en Nederlandse vertegenwoordiger bij de International Ecopsychology Society. Ze werkte eerder als Learning & Development Adviseur bij een grote internationale organisatie op het gebied van duurzaamheid.

Het liefst bouwt Bianca bruggen: tussen ecopsychologie en organisaties, wetenschap en praktijk, en ratio en intuïtie. Begin 2023 richtte ze wecologize op – een ecotuner praktijk waarbij ze verandermakers in organisaties begeleidt bij het verkennen en verdiepen van hun relatie met natuur.

Assistent

Wie zal assisteren in de opleiding Toegepaste Ecopsychologie tijdens de fysieke bijeenkomsten laten we nog weten. Elk jaar krijgt iemand van de afgestudeerde EcoTuners de kans.

Moeder Aarde

Moeder Aarde samen met al haar andere bewoners en zusters en broers (planeten, kosmos, ….) schenken ons meer wijsheid dan eender welk mens.

Jouw investering

De prijs is meteen voor het hele leertraject van 1 jaar voorzien, en kan in schijven betaald worden op aanvraag. Hierbij dient het volledige bedrag voldaan te zijn een maand voor de start van de opleiding. Kies volgens je situatie bij de inschrijving voor ‘particulier’ of ‘onderneming’.

 • INCLUSIEF:
 • De gehele intensieve blended learning professionele jaaropleiding (400 uur)
 • Alle leermomenten opgenomen in het programma (online, nature learn&practice labs, meerdaagse retreats, …)
 • Leermateriaal op het leerplatform
 • Een opleiding in EHBO-en veiligheidstraining afgestemd op het werkveld en activiteiten van Ecotuning door externe trainer
 • Tutoring (feedback op opdrachten leerplatform, tussentijdse gesprekken, mailwisseling, …)
 • 2 jaar toegang tot het leerplatform
 • Alle maaltijden, versnaperingen en drank tijdens residentiële retreats (behalve de eerste lunch)
 • Overnachting met de tent (tijdens tweede driedaagse en vijfdaagse). Kamer is apart bij te betalen.
 • Internationaal certificaat (voorwaarden zie hogerop)
 • Tijdens de studietijd 1 jaar gratis lidmaatschap bij de International Ecopsychology Society
 • Deel uitmaken van een nationale en internationale community
 • Als Ecotuner-student kan je tijdens het opleidingsjaar ook van korting genieten bij activiteiten die door EarthWise Education georganiseerd worden. Ook als gecertificeerde Ecotuner geniet je hier nog van.
 • EXCLUSIEF:
 • Boekenpakketten (Omdat sommigen dit reeds beschikken)
 • Overnachtingskosten worden apart geregeld (als je liefst in een kamer slaapt of als er niet kan gekampeerd worden). Richtprijzen voor wanneer de meerdaagsen doorgaan op onze eigen natuurplek: gedeelde kamer 35 euro p.p./p.n. met gedeelde badkamer. Tijdens een aantal meerdaagsen slapen we op een andere plek, waarbij dit ongeveer komt op 40-45 euro p.p./p.n. Voor een kamer alleen indien mogelijk is er een toeslag. We streven naar zo democratisch mogelijke prijzen bij de keuze van de overnachtingskosten.
 • Voor de afzonderlijke fysieke leerdagen (Nature Lab Learn & Practice) dien je ook zelf je lunch en drank mee te brengen. Ook voor de eerste dag van elke meerdaagsen breng je je lunch mee.
 • Deelname aan het Ecopsychologie Festival aan verminderde prijs.

Wij doneren aan:

Jaarlijks doneren wij aan Treesisters, waarmee we met deze opleiding mee hun projecten ondersteunen om zorg te dragen voor de ecosystemen waar we deel van zijn. We proberen hiermee ook onze klimaatimpact te reduceren die gebonden is aan de opleiding. Onze jaarlijkse bijdrage zou bijdragen tot het planten van ongeveer 400 bomen (komt overeen met 400 uur van de opleiding). Dit kan altijd beter. Indien je ook graag doneert: www.treesisters.org. Er zijn natuurlijk nog andere mooie initiatieven waaraan je kan bijdragen.

Heb je nog vragen? Stuur ze ons gerust per mail: info@earthwise.education of Boek een online afspraak.ECOTUNERS GETUIGEN

Bewustzijnsverhogend, in elkaar vallende puzzelstukjes in leven en werk
De brug tussen spiritualiteit, wetenschap, natuur, mens
Door de diversiteit leren we ontzettend veel van elkaar
Stappen zetten naar een toekomst waar ik een steentje kan bijdragen in deze maatschappij
Resonantie, een diepe herkenning

Dankbaar

Verdiepend, een andere relatie met Natuur
Een grote shift en betekenisgevend

Lees de Algemene Voorwaarden HIER alvorens je je inschrijft.

De opleiding EcoTuner® is internationaal erkend door de International Ecopsychology Society & Schools en is een gedeponeerd merk in de BENELUX.