Jaaropleiding in Toegepaste Ecopsychologie

DEZE OPLEIDING IS VOLZET

Volg de internationaal gecertificeerde jaaropleiding  EcoTuner®, Toegepaste Ecopsychologie. Ontdek de wonderbaarlijke samenhang tussen zorg voor jezelf, voor de ander, de samenleving èn de aarde.

“Breng meer natuur in je leven en werk door EcoTuning”

De opleiding EcoTuner® bestaat uit drie componenten:

 • Een online leerplatform met webinars, online uitwisselingen en tutoring over de theoretische kaders en achtergronden van de toegepaste ecopsychologie.
 • Ervaringsgerichte ‘life’ bijeenkomsten, zowel individueel als in een groep. Hier breng je de theorie in de praktijk.
 • Nature retreats’ waar je wordt ondergedompeld in een natuurbad. Je oefent in een groep in de natuur, onder professionele begeleiding.

De combinatie van deze drie leerwegen geeft je een volwaardige opleiding in de Toegepaste Ecopsychologie. Ben je nieuwsgierig geworden? Het data-overzicht vind je verder.

EcoTuning

EcoTuning is Toegepaste Ecopsychologie: het ontwerp en het ambacht van activiteiten die de verbinding met de natuur stimuleren. Je krijgt (meer) contact met je innerlijke en uiterlijke natuur. Hoe dieper je met jezelf in contact komt, hoe makkelijker je de spontane intimiteit vindt met je natuurlijke omgeving. Het omgekeerde geldt ook: door je te laten omhullen door de charme van de natuur, kom je er achter wie je werkelijk bent als mens en dat je deel bent van de natuur.

De EcoTuner® faciliteert de ontmoeting en de relatie met de natuur middels diepgaande reflectie en introspectie, en door aangename en speelse activiteiten in en met de natuur. Het doel is de verbinding met jezelf en de natuurlijke buitenwereld terug te vinden, en je hier meer bewust van te zijn voor een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde. Deze zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

EcoTuner® is een groeiend beroep. Ontstaan in 2006 binnen de European Ecopsychology Society (EES) – vandaag de International Ecopsychology Society (IES) – hebben onze opleidingen tot doel bij te dragen tot de professionalisering van het begeleiden in en met de natuur. Wereldwijd zijn er momenteel negen scholen die het vak van EcoTuner® onderwijzen. In België en Nederland beschikken wij over de exclusiviteit om deze opleiding te mogen geven. Deze opleidingen kunnen licht verschillen per land, vanwege verschillen in cultuur en natuurlijke omgeving. Onze opleiding is geënt op onze Europese cultuur, ons klimaat en natuurlijke leefomgeving. De IES-scholen volgen gezamenlijk de internationale ontwikkelingen binnen de ecopsychologie. Zo ontwikkelen we ons als community en houden we onze opleidingen op een hoog niveau.

Voor wie?

De opleiding EcoTuner® richt zich tot professionals in de zorg, het onderwijs, de natuur en milieusector, de particuliere of sociale sector. Of tot eenieder die zich graag wil verdiepen in de toegepaste ecopsychologie.

We vragen een vooropleiding tot bachelor of een daaraan gelijkwaardige opleiding/ervaring. De literatuur over Ecopsychologie is veelal Engelstalig, dus beheersing van het Engels is noodzakelijk. Alle overige communicatie is Nederlandstalig. Dit geldt ook voor ons boek “Handboek Natuurcoaching, Meer natuur in je leven met de Koraalwaaier”. Dit boek biedt een goede ondersteuning in je leertraject.

Werkgebied?

De EcoTuner® is actief op verschillende gebieden, met individuen en/of groepen, afhankelijk van zijn/haar professionele achtergrond en vooropleiding. Zo kan de EcoTuner zich richten op persoonlijke groei, milieu-educatie, dierentherapie, activiteiten met kinderen, bedrijfstraining, gemeenschapsevenementen, burgers en professionals, waaraan (toegepaste) ecopsychologie wordt toegevoegd.

Enkele voorbeelden waar een EcoTuner® zich verder in verdiept, in terecht komt, of uitoefent:
• EcoTuner® als puur beroep of bijberoep, voor verschillende doelgroepen en sectoren, individuen en groepen,specifiek gericht op het faciliteren van het herstel of her-inneren van de verbondenheid met natuur en het leven.
• Ecopsychologische toepassingen toevoegen aan het huidige beroep (bv architectuur, tuinaanleg, coachen, counseling, zorgprofessionals,…).
• Natuurgericht ondersteunen van persoonlijke groei (levensthema’s en ecogerelateerde thema’s).
• Ecopsychotherapie, toevoegend aan de praktijk van psychologie en/of therapie.
• Toevoegen aan Lerarenopleiding (vergroenen van pedagogie – zowel kinderen als leraren terug naar de natuur).
• Buurtprojecten waarin Ecotuning faciliterend kan werken.
• Organiseren van Ecopsychologisch georiënteerde evenementen.
• Milieueducatie verrijken met Ecotuning.
• Organisatie van Trekkings waarbij herstel van verbondenheid met natuur in verweven zit.
• Praktizeren van Mindfulness in en met de natuur.
• Natuurbegeleidingen binnenbrengen in organisaties.
• Ontwerp van routes en paden waarbij Ecotuning beoefend wordt.
• Meewerken of zelf creëren van allerlei projecten, professioneel en daarbuiten, die te maken hebben met natuur en gezondheid en waar mogelijk binnen een wederkerig kader.
• Time-out projecten voor jongeren, zoekende volwassenen, …
• Ondersteuning preventie welzijn in organisaties middels de link natuur-gezondheid

Sectoren waarin de EcoTuner® kan aansluiten: sector van persoonlijke ontwikkeling, sociale sector (verschillende maatschappelijke doelgroepen), gezondheidssector, onderwijssector, overheidssector en prive-sector. De EcoTuner® kenmerkt zich door haar eigen uniek profiel op basis van de genoten opleiding, voorbije ervaringen en andere opleidingen.

Wanneer de EcoTuner® actief is op specifieke vakgebieden kan dit ook aanleiding geven tot nieuwe specialisaties.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert individuen en groepen faciliteren om in verbinding te komen met zichzelf, de ander, de samenleving en de aarde.
 • Je leert het mentaal welzijn van individuen en groepen te begeleiden.
 • Je krijgt kaders en theorieën van ecopsychologie aangeboden, en exploreert de kaders die jou persoonlijk aanspreken.
 • Je leert diverse coachings-, begeleidings-, faciliterings- en presentatievaardigheden, toepassend in en met de natuur.
 • Je leert hoe je voortaan meer natuur in je werk en leven integreert. Hierdoor kom je tot een zinvol, gelukkig en gezond leven.
 • Je leert je verbondenheid met de natuur tot je innerlijk kompas te maken.
 • Je krijgt een bredere kijk op de planeet waarvan we deel uit maken. Je leert je werk te beschouwen vanuit een regeneratief perspectief, volgens de natuur om ons heen en jouw innerlijke natuur.
 • Je leert een scala aan natuurgerichte oefeningen en technieken gebruiken uit de toegepaste ecopsychologie. Deze kun je zowel bij jezelf toepasssen als bij anderen. Je maakt kennis met de Koraalwaaier van Ann Sterckx en leert deze toepassen.
 • Je leert een workshop uit te bouwen, uit te voeren, en te evalueren.
 • Je leert interdisciplinaire contacten te leggen die je werk wetenschappelijk ondersteunen.
 • Je verdiept je verbondenheid met de natuur en reflecteert over hoe te leven volgens je eigen waarden, met de natuur als gids en leraar. De opleiding geeft je persoonlijke groei ongetwijfeld een boost!
 • Je leert transformerend te begeleiden.
 • Je krijgt regelmatig feedback van de trainers en van je collega’s.
 • Je doet ervaring op door samen te oefenen en met proefpersonen aan de slag te gaan.
 • Je krijgt toegang tot leermateriaal en intervisiemomenten.
 • Je maakt deel uit van een grotere internationale groep van EcoTuners, en natuurlijk ook van de Belgische.

Data

De opleiding start op 01/10/2021 en eindigt op 16/09/2022.

7 afzonderlijke leerdagen : 01/10/2021 (startdag Idegem); 19/11/2021 (Idegem/Geraardsbergen); 21/01/2022 (locatie te bepalen); 22/02/2022 (Brussel -ovb); 29/04/2022 (Te bepalen); 17/06/2022 (Kust/zee); 05/09/2022 (Idegem/Geraardsbergen). We zorgen ervoor dat de locaties bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, of dat carpooling kan geregeld worden. Locaties kunnen nog wijzigen in overleg met deelnemers en in functie van de noden tijdens het leertraject.

Lente 2x 3-daagse : 18-20/03/2022; 20-22/05/2022 (La-Neuville-aux-Joutes)

Zomer 5-daagse: 25/07/2022-29/07/2022 (La-Neuville-aux-Joutes)

4 dagen stages naar keuze + uitwerking project tussen 01/03-16/09/2022

Herfst oogst en afronding: 15+16/09/2022 (Idegem, zonder overnachting en catering)

Gepaard met online leren lopende tussen 01/10/2021-09/09/2022.

Tussentijdse online integratiemomenten, telkens van 19:30-21:00: 19/10/2021; 16/11/2021; 14/12/2021; 18/01/2022; 15/02/2022; 15/03/2022; 19/04/2022.

DOWNLOAD CHRONOLOGISCH DATA OVERZICHT

Uiteraard houden we rekening met de corona-maatregelen m.b.t. de fysieke leerdagen indien deze nog van tel zouden zijn. We zoeken dan naar alternatieve vormen om ons leertraject gaande te houden.

Elementen van de opleiding EcoTuner®

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Deze opleiding nodigt je uit om je eigen verbondenheid met je innerlijke en de uiterlijke natuur te verdiepen.

Het begint allemaal met je eigen ontwikkeling en welzijn. Jij bent een uniek wezen, en hebt iets unieks bij te dragen aan onze planeet. Wij nodigen je uit om je zelfkennis en bewustzijn te verruimen en te ontdekken wat het precies is dat jij te geven hebt. Zelfreflectie over je relatie met de natuurlijke omgeving en het leven staat hierbij centraal. We werken dus vanuit ieders sterkten en talenten. De bedoeling is dat je deze verder ontwikkelt, terwijl je ecopsychologische inzichten en praktijken toevoegt. Heb je reeds een praktijk? Dan is dat een vertrekpunt van waaruit jij je verder ontwikkelt.

INTENSIEVE NATUUR ONDERDOMPELING

Tijdens deze intensieve natuur onderdompeling dagen (nature retreats – 2×3 dagen, 5-daagse) ga je met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag. Daarnaast oefenen we verschillende vaardigheden, praktijken, technieken en oefeningen voor het begeleiden in en met de natuur. We leren hierbij hoe je individuen en groepen kan begeleiden, en hoe je hun verbondenheid met natuur en hun algehele ontwikkeling faciliteert. We werken hierbij met demo’s, waarna je zelf met elkaar aan de slag gaat. De trainer geeft hierbij feedback.

Lente school

2x 3-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk:

25-27/03/2022; 20-22/05/2022

Zomer school

5-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk: 07/07/2021-11/07/2021

ONLINE LEREN

Je ontwikkelt diepgaande kennis over Ecopsychologie en EcoTuning die je online kan leren. Hiervoor krijg je wekelijks en stapsgewijs leermateriaal (bv teksten, filmpjes, gedichten, enz …) aangeboden. Je beantwoordt maandelijks vragen op een online platform, of voert naargelang een opdracht uit waar je meer tijd voor krijgt, om alzo de integratie van de leerstof te bevorderen. Dit kan ook in de vorm van filmpjes of andere creatiestukken zijn afhankelijk van de opdracht of jouw eigen keuze waar mogelijk. We leren ook samen, met de andere deelnemers, en houden online dialogen over wat we leren.

Start: 01/10/2021 – programma van 12 weken (met tussenpauzen)

12 online modules (volgorde richtinggevend), waarin je leert over:

 • Module 1-2: De basis van Ecopsychologie: Ontstaan, geschiedenis, evolutie en stromingen. Het belang van ecopsychologie voor de tijdsgeest waarin we leven.
 • Module 3: Het ecologisch-holistisch wereldbeeld en handelingsprincipes.
 • Module 4: Het onderzoeken en ontwikkelen van je ecozelf.
 • Module 5-6-7: De stromingen en belangrijke ecopsychologen.
 • Module 8-9: Ecopsychologische systemische visies.
 • Module 10-11-12: Ecopsychologische praktijken en toepassingen (begeleiden van individuen en groepen).

NATURE LAB LEARN&PRACTICE

Tijdens deze 7 fysieke leerdagen zetten we het geleerde om in de praktijk middels het oefenen van vaardigheden, technieken en methodiek. We passen dit toe terwijl we ons in de natuur begeven. We kiezen hiervoor verschillende landschappen, wildere plekken als stadsnatuur. Boeiend! Zo leren we in verschillende omgevingen te begeleiden, en leren we de opportuniteiten en de verschillen kennen per omgeving, en hoe ze inwerken op het begeleidingsproces. Bij het oefenen krijg je feedback van de trainers en van elkaar. Je kunt oefeningen uitproberen, maar ook zelf nieuwe oefeningen verzinnen, samen met de natuur!

Data: 01/10/2021; 19/11/2021; 19/01/2022; 22/02/2022; 29/04/2021; 17/06/2022; 7de dag te bepalen

VERSLAG OVER EEN BOEK

Om algemene schrijf- en presentatievaardigheden te oefenen doorheen je opleiding:

 • maak je een verslag over één van de boeken in de bibliografie of over een tekst van je keuze, die je nuttig vindt voor de opleiding Ecotuning, en voor jezelf. Dit wordt overeengekomen met je ecotutor,
 • geef je hierover een presentatie van 20 min. aan de groep,
 • spreek je af en toe de groep toe met een topic die we ter plaatse bedenken. Dit kan online of life zijn. Zo oefen je ook meteen je presentatievaardigheden. Je wordt hier ook in begeleid wanneer nodig.

PROJECT

Met de steun van een tutor en de groep organiseer je een EcoTuning project, evenement of workshop van ten minste een dag. Deze voer je zelfstandig uit. Nadien geef je een gedetailleerde en gedocumenteerde presentatie over je ervaring en leermomenten tijdens de afronding van je opleiding. Bijvoorbeeld via dia’s en / of foto’s, getuigenissen en ontvangen feedback, een zelfreflectie verslag en bevraging van deelnemers. Je ervaart hiermee een “rite de passage” na het mooie en beklijvende EcoTuner® traject.

TUTORSHIP

Tijdens de opleiding krijg je voortdurend feedback van je trainers. Ook leer je van de praktijk, door zelf te doen en uit te proberen, en stages te volgen waar mogelijk. Daarnaast krijg je toegang tot een exclusief kennisplatform waarvan enkel EcoTuners gebruik kunnen maken. Ook het materiaal dat je samen creëert, kan daar gedeeld worden indien wenselijk. Het is de bedoeling dat je vervolgens deel uitmaakt van een community die het vak op hoog niveau houdt, zodat we samen blijven leren. Daarnaast kan je lid worden van de International Ecopsychology Society.

STAGE

Doorheen je traject zorg je ervoor dat je minimum 4 dagen stage volgt bij een organisatie of professional die in en met de natuur mensen begeleidt. De meest ideale plek hiervoor is het Ecopsychologiefestival. Daar krijg je ook de kans andere ecotuners te ontmoeten. Bedoeling is dat je kan leren van anderen, en indien mogelijk ook zelf oefeningen uitprobeert die je in je traject hebt geleerd. Ook kan je elders stage volgen waarbij je zelf de plek zoekt. Als je reeds actief bent in een natuurgericht beroep of context, dan kan je meteen aan de slag met het geleerde. Je documenteert dan je werk. De dagen mag je spreiden over het hele traject.

WEBINARS

Je kan gratis deelnemen aan onze EarthWise Circle. Ook kan je deelnemen aan online samenkomsten die gegeven worden door collega’s uit de Internationale Ecopsychologie community. Zo krijg je toegang tot het internationale netwerk. Wie weet geef je zelf ook eens een presentatie aan een internationaal publiek?

Leerpakket

 • 20 dagen fysieke leermomenten: 7 afzonderlijke dagen Nature Lab Learn&Practice, 2×3 intensieve leerdagen in en met natuur, 5-daagse natuurretraite, 2 leerdagen Oogst opleiding,
 • 12 weken online leren, verspreid over het traject, met tussenpauzen en met tutoring (reken op 4-6 uur/week leertijd, afhankelijk van je leervermogen), verspreid over de duur van de opleiding,
 • 3 wekelijks een online leer- en verbindingsbijeenkomst van 1,5 uur
 • 4 dagen Ecopsychologie Festival (een aanrader, niet verplicht, geldige stageplaats),
 • 4 dagen stage (bij natuurgerichte practitioners) – of op je werk mits supervisie van een beoefend begeleider van mensen in en met de natuur.
 • Doorheen de opleiding: EcoTuning uitwerken voor je professionele praktijk; Boekbespreking + presentatie aan de groep; Deelname aan EarthWise Circles; Project uitwerken (EcoTuning event/workshop van 1 dag/Product die je ontwerpt als toevoeging in je huidige beroep) + testen met oefenpubliek: organisatie, uitvoering en evaluatie
 • Individuele tutoring per mail en op leerplatform
 • Oogst opleiding als afronding van het jaartraject: presentatie + reflectie project EcoTuning + afronding leertraject + certificatie

Begeleiders

Ann Sterckx

Ann specialiseerde zich sinds 2010 middels verschillende opleidingen, literatuur en netwerken in ecopsychologie en ontwikkelde een methodiek voor natuurcoaching. Ze is auteur van het inmiddels bekende Handboek Natuurcoaching en ontwikkelde de Koraalwaaier om mensen te helpen hun innerlijke en uiterlijke natuurverbinding te herstellen, met het oog op een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde.

Ze is bezielster van EarthWise Education, Leercentrum voor Ecopsychologie en Verbinden met natuur en is de trotse vertegenwoordigster in Belgie van de International Ecopsychology Society, waaraan deze mooie opleiding EcoTuner® verbonden is. Daarnaast is ze mede-oprichtster en bestuurster van Open Huis Natuurcoaching vzw.

Momenteel doctoreert Ann ook aan de Universiteit Antwerpen waarin ze op zoek is naar de betekenis van verbondenheid met natuur in zelfzorg, zorg voor de samenleving en zorg voor de aarde.

Voor 2013 werkte Ann met passie als HR Manager in verschillende organisaties. Ook volgde ze meerdere opleidingen die haar persoonlijke en professionele ontwikkeling hebben gevoed.

Ann bruist en straalt als ze over ecopsychologie praat. Ze deelt met alle plezier haar ecopsychologische kijk op actuele thema’s, haar pragmatische en ervaringsgerichte aanpak. Haar diepe, authentieke verbondenheid met de natuur en haar praktische toepassing in organisaties werkt inspirerend en geeft je zin om zelf ermee aan de slag te gaan.  

Publicaties

 • Goddelijk Wild (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • De gelukkige activist (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • Healing the urban-nature contradiction (2015), Ann Sterckx en Rudy Vandamme
 • Coachen in de natuur is nog geen natuurcoaching (2018)
 • Natuurcoaching brengt je levensstijl in beweging (2018)
 • Sterckx, A., Van den Broeck, K., Remmen, R., Dekeirel, K., Hermans, H., Hesters, C., … & Keune, H. (2021). Operationalization of One Health Burnout prevention and recovery: Participatory Action Research-design of nature-based health promotion interventions for employees. Frontiers in Public Health, 1315.
 • Lenaerts, A., Heyman, S., De Decker, A., Lauwers, L., Sterckx, A., Remmen, R., … & Keune, H. (2021). Vitamin Nature: How Coronavirus Disease 2019 Has Highlighted Factors Contributing to the Frequency of Nature Visits in Flanders, Belgium. Frontiers in public health, 9.

Marianne Depestel

Marianne coacht mensen die willen leven vanuit flow en verbinding met het Eigen Wijze Zelf.
Vanuit haar gedrevenheid, opleiding en werkervaring richt ze zich op professionals uit de zorg- en welzijnssector die streven naar meer harmonie in leven en werk. De helende kracht van de natuur wordt in haar coaching ondersteund door de spiegelende kracht van paarden.

Meer info: www.equimare.org

Lees de Algemene Voorwaarden HIER.

De opleiding EcoTuner® is internationaal erkend door de International Ecopsychology Society en is een gedeponeerd merk in de BENELUX.