Als een maatschappelijk geëngageerde professional leer je me kennen als iemand die mensen verzamelt, inspireert, coacht, traint en steunt om in de samenleving een nieuwe mindset te introduceren: we zijn deel van grotere gehelen. Door die mindset ga je vanzelf je leven afstemmen op het welzijn van het geheel. Als professional ga je dan je werk kaderen in een missie: anderen inspireren om zich ook te verbinden met hun gehelen en daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat helpt dan om de gehelen (je organisatie, je buurt, de natuur) terug tot een thuis te maken.

We zijn met zijn allen ten dienste van een diepe onderstroom in de samenleving: we willen meer verbindend werken, de gehelen terug tot een thuis maken.

Onnodig te zeggen dat ik meer ben dan leraar of coach. Mijn profiel is een vreemde combinatie van ver doorgedreven academische scholing (masters in filosofie, psychologie, antropologie en Ph.D.) en de methodische training als master NLP trainer. In de eerste plaats ben ik een filosofische methodiekontwikkelaar (wat als een rare combi mag klinken). Mijn talent bestaat erin abstracte wereldmodellen handen en voeten te geven zodat ze vlugger ingang vinden.

In de loop van 30 jaar heb ik methodiek ontwikkeld en uitgetest. Er zijn mijn handboeken. Ze vormen de basis van een benadering die ik ben gaan noemen Deep Evolvement, de doorontwikkeling van de vroegere ‘Ontwikkelingsgerichte Benadering’. Ik ben er dus de bedenker van. Het is mijn levenswerk.

Sta je open om je mindset en wereldmodel te verrijken, welkom. Wij zijn er voor elkaar. We scheppen samen een diepgaande ontwikkeling naar een nieuwe tijd.

www.deepevolvement.com