VEERKRACHT EN SLAGKRACHT ONTWIKKELEN ALS ACTIVISTISCHE OF SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE

Veerkracht ontwikkelen door welgevormde interne communicatie

De kracht van welgevormde dialoog ligt aan de basis van een goede samenwerking

Werken aan welgevormde interne communicatie draagt bij tot het ontwikkelen van veerkracht van het team én van de organisatie. De teamleden of medewerkers leren anders en beter met elkaar communiceren. De kracht van welgevormde dialoog is een basiselement van goede samenwerking en van energiegevende vergaderingen. Middels het aanleren van een aantal krachtige NLP-vaardigheden, principes van cirkelwerk en het aanreiken van modellen die bijdragen tot wederzijds inzicht leert het team veerkrachtig en duurzaam te ontwikkelen.

Mail ons voor het uitwerken van een op maat begeleidings- en/of trainingstraject in communicatie en een betere samenwerking van het team.

Veerkracht ontwikkelen met collaboratieve en participatieve begeleiding

Verschillen als hefboom voor ontwikkeling. Gelijkenissen als voeding voor verbinding.

Vanuit de Ontwikkelingsgerichte benadering en het ecologisch-holistisch wereldbeeld, gelooft EarthWise Education in de kracht van collaboratieve en participatieve begeleiding. Ontwikkeling van zowel het individu als het geheel waarvan het deel uitmaakt en kruisbestuiving staan centraal. We laten ons sterk inspireren door patronen die we in de natuur terug vinden.

De soort begeleiding is afgestemd op de vraag, de grootte van de groep, de doelgroep en de maturiteitsfase waarin een organisatie zich bevindt. Deze werkvormen kunnen zowel indoor als in de natuur toegepast worden.

 

DE ONTWIKKELCIRKEL

De Ontwikkelcirkel, ontwikkeld door Dr. Rudy Vandamme, is een unieke methodiek om aan duurzame teamontwikkeling te doen.
Persoonlijke ontwikkeling, gekoppeld aan de team- en organisatieontwikkeling, krijgen hierbij hun plek. Een gelaagde aanpak van ontwikkeling in 7 stappen, leidt tot een ontwikkelingsgerichte en duurzame manier om aan organisatieontwikkeling te doen. Een verhoogde betrokkenheid ontstaat en opent de weg voor ontwikkeling. Een Ontwikkelcirkel kan ook gefaciliteerd worden voor maatschappelijke thema's.

COLLABORATIEVE EN PARTICIPATIEVE PRAKTIJKEN

Collaboratieve en participatieve praktijken zijn  effectieve en efficiënte methoden om de collectieve intelligentie en het zelforganiserend vermogen van een groep tot uiting te laten komen. Op een beperkte tijd verzamel je met een groot aantal deelnemers een grote hoeveelheid informatie, kom je gezamenlijk tot inzichten en stel je een actieplan op. Indien nodig zijn er ook methoden die toelaten verdiepend te werken.

Er zijn verschillende methoden die we samen kunnen inzetten:

  • om persoonlijk en gezamenlijk eigenaarschap en leiderschap te stimuleren tijdens organisatieverandering,
  • om bepaalde vragen te exploreren,
  • om op een participatieve manier aan organisatieontwikkeling te doen,
  • om samen aan persoonlijke ontwikkeling te doen,
  • als hefboom voor sociale ontwikkeling.

Door de wijze waarop de samenkomst geleid wordt, de gezamenlijke betrokkenheid die ontstaat van de deelnemers, het gevoel van persoonlijk erkend te worden in zijn/haar verschil en met elkaar te delen, leidt ertoe dat mensen zich achteraf 'empowered', zich meer met elkaar verbonden voelen en mede-eigenaar worden van de (organisatie)ontwikkeling die zich aandient.

Werkvormen die we toepassen:

World Café, Open Space, Zoekconferentie, Zoemcaroussel, Systemisch opstellingswerk en andere. Soms creëren we nieuwe vormen, met het oog op het resultaat en het proces dat we willen bekomen. Dit kan zowel indoor als in de natuur.

Veerkracht ontwikkelen met individuele coachtrajecten

Persoonlijke organisatie-ontwikkeling is duurzaam ontwikkelen

Als we duurzaam als team en organisatie willen ontwikkelen, dan is het belangrijk, naast competentie-en talentontwikkeling ook oog te hebben voor het belang van persoonlijke ontwikkeling. Middels een individueel coachtraject krijgt de persoon inzicht in zijn belemmerende of beperkende patronen. Hij voegt nieuwe patronen toe en leert zichzelf bijsturen om van daaruit bij te dragen aan een prettige samenwerking en de ontwikkeling van de organisatie. Bovendien helpt het de persoon om meer vanuit zijn authenticiteit te handelen, terwijl hij in verbinding is met zijn team en de organisatie. EarthWise Education spreekt hier graag van 'Persoonlijke organisatie-ontwikkeling'. EarthWise Education gelooft sterk in coachtrajecten in de natuur. Uiteraard kan indien de persoonlijke voorkeur anders ligt het traject eveneens binnen plaatsvinden.