HET BELANG VAN ONZE VERBINDING MET HET NATUURLIJKE

Ecopsychologie: de studie van de relatie mens-natuur

Het vinden van onze roeping is het vinden van het punt waarop onze diepe vreugde de diepe nood van de wereld ontmoet (Frederick Beuchner)

Onze verbinding met de natuur hebben we broodnodig om zowel psychisch als fysisch gezond te blijven. Het vakgebied Ecopsychologie verdiept zich in de relatie mens-natuur. Door deze relatie in dialoog te brengen, voegt Ecopsychologie iets toe aan het algemene vakgebied van de psychologie. In de traditionele psychologie wordt de psyche als iets beschouwd dat los staat van het natuurlijke. Vanuit de ecopsychologie kan dit niet als een afzonderlijk geheel gezien worden. Het draagt bij tot de vorming van ons ecologisch-holistisch wereldbeeld. Van daaruit voluit leven ondersteunt het welzijn en het ecologisch evenwicht van alle  wezens op aarde en daarbuiten. De ecopsychologen beschouwen juist deze splitsing, tussen de geest en natuur, met vervreemding tot gevolg, als een van de voornaamste oorzaken van onze huidige klimaatcrisis.

De ecopsychologie bestudeert bijgevolg onze psychologische, emotionele en spirituele relatie met de natuur en hoe onze vervreemding gerelateerd is aan de huidige ecologische problematiek.

Met EarthWise Education zijn we lid van de International Ecopsychology Society, waardoor we steeds op en top op de hoogte blijven van het professionele en wetenschappelijk onderbouwde karakter van ecopsychologie.

EarthWise Education en Verbinden met natuur

Everybody needs beauty as well as bread, places to play in and to pray in, where nature may heal and give strength to body and soul. (John Muir)

Middels webinars, lezingen, workshops en Thuiscirkels willen we het vakgebied Ecopsychologie en Natuurverbinding op de kaart te zetten in België en Nederland. Daar waar mogelijk werken we hiervoor samen met voorname ecopsychologen. Hierbij hopen we eenieder die bezig is met begeleiding van particulieren en groepen te inspireren met ons gedachtegoed. Al snel zal duidelijk worden hoe zingevend begeleiding kan worden, wanneer we het werk koppelen aan onze verbinding met het natuurlijke, de ander, de samenleving en de aarde.