Jaaropleiding in Toegepaste Ecopsychologie

DE OPLEIDING STARTEND OP 27/02/2021 is VOLZET! De eerstvolgende start is op 01/10/2021 en vind je HIER.

Volg de internationaal gecertificeerde jaartraining EcoTuner®. Ontdek de wonderbaarlijke samenhang tussen zorg voor jezelf, voor de ander, de samenleving èn de aarde.

“Breng meer natuur in je leven en werk door EcoTuning”

De opleiding EcoTuner® bestaat uit drie componenten:

 • Een online leerplatform met webinars, online uitwisselingen en tutoring over de theoretische kaders en achtergronden van de toegepaste ecopsychologie.
 • Ervaringsgerichte ‘life’ bijeenkomsten, zowel individueel als in een groep. Hier breng je de theorie in de praktijk.
 • ‘Nature retreats’ waar je wordt ondergedompeld in een natuurbad. Je oefent in een groep in de natuur, onder professionele begeleiding.

De combinatie van deze drie leerwegen geeft je een volwaardige opleiding in de toegepaste ecopsychologie. Ben je nieuwsgierig geworden? Het data-overzicht vind je verder.

EcoTuning

EcoTuning is toegepaste ecopsychologie: het ontwerp en het ambacht van activiteiten die de verbinding met de natuur stimuleren. Je krijgt (meer) contact met je innerlijke en uiterlijke natuur. Hoe dieper je met jezelf in contact komt, hoe makkelijker je de spontane intimiteit vindt met je natuurlijke omgeving. Het omgekeerde geldt ook: door je te laten omhullen door de charme van de natuur, kom je er vanzelf achter wie je werkelijk bent als mens.

De EcoTuner® faciliteert de ontmoeting en de relatie met de natuur middels diepgaande reflectie en introspectie, en door aangename en speelse activiteiten in en met de natuur. Het doel is de verbinding met jezelf en de natuurlijke buitenwereld terug te vinden, en je hier meer bewust van te zijn. Hiernaast is ruimte voor persoonlijke thema’s.

EcoTuner® is een groeiend beroep. Ontstaan in 2006 binnen de European Ecopsychology Society (EES) – vandaag de International Ecopsychology Society (IES) – hebben onze opleidingen tot doel bij te dragen tot de professionalisering van het begeleiden in en met de natuur. Wereldwijd zijn er momenteel negen scholen die het vak van EcoTuner® onderwijzen. In België en Nederland beschikken wij over de exclusiviteit om deze opleiding te mogen geven. Deze opleidingen kunnen licht verschillen per land, vanwege verschillen in cultuur en natuurlijke omgeving. Onze opleiding is geënt op onze Europese cultuur, ons klimaat en natuurlijke leefomgeving. De IES-scholen volgen gezamenlijk de internationale ontwikkelingen binnen de ecopsychologie. Zo ontwikkelen we ons als community en houden we onze opleidingen op een hoog niveau.

Voor wie?

De opleiding EcoTuner® richt zich tot professionals in de zorg, het onderwijs, de natuur en milieusector, de particuliere of sociale sector. Of tot eenieder die zich graag wil verdiepen in de toegepaste ecopsychologie.

We vragen een vooropleiding tot bachelor of een daaraan gelijkwaardige opleiding/ervaring. De literatuur over Ecopsychologie is veelal Engelstalig, dus beheersing van het Engels is noodzakelijk. Alle overige communicatie is Nederlandstalig. Dit geldt ook voor ons boek “Handboek Natuurcoaching, Meer natuur in je leven met de Koraalwaaier”. Dit boek biedt een goede ondersteuning in je leertraject.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert individuen en groepen faciliteren om in verbinding te komen met zichzelf, de ander, de samenleving en de aarde.
 • Je leert coachend het mentaal welzijn van individuen en groepen te begeleiden.
 • Je krijgt kaders en theorieën van ecopsychologie aangeboden, en exploreert de kaders die jou persoonlijk aanspreken.
 • Je leert diverse coachings-, begeleidings-, faciliterings- en presentatievaardigheden.
 • Je leert hoe je voortaan meer natuur in je werk en leven integreert. Hierdoor kom je tot een zinvol, gelukkig en gezond leven.
 • Je leert je verbondenheid met de natuur tot je innerlijk kompas te maken.
 • Je krijgt een bredere kijk op de planeet waarvan we deel uit maken. Je leert je werk te beschouwen vanuit een regeneratief perspectief, volgens de natuur om ons heen en jouw innerlijke natuur.
 • Je leert een scala aan natuurgerichte oefeningen en technieken gebruiken uit de toegepaste ecopsychologie. Deze kun je zowel bij jezelf toepasssen als bij anderen. Je maakt kennis met de Koraalwaaier van Ann Sterckx en leert deze toepassen.
 • Je leert een workshop uit te bouwen, uit te voeren, en te evalueren.
 • Je leert interdisciplinaire contacten te leggen die je werk wetenschappelijk ondersteunen.
 • Je verdiept je verbondenheid met de natuur en reflecteert over hoe te leven volgens je eigen waarden, met de natuur als gids en leraar. De opleiding geeft je persoonlijke groei ongetwijfeld een boost!
 • Je leert begeleidings- en facilitatietechnieken om individuen en groepen te begeleiden in en met de natuur.
 • Je leert transformerend te begeleiden.
 • Je krijgt regelmatig feedback van de trainers en van je collega’s.
 • Je doet ervaring op door samen te oefenen en met proefpersonen aan de slag te gaan.
 • Je krijgt toegang tot leermateriaal en intervisiemomenten.
 • Je maakt deel uit van een grotere internationale groep van EcoTuners, en natuurlijk ook van de Belgische.

Data

De opleiding start op 27/02/2021 en eindigt op 24/10/2021. VOLZET

7 afzonderlijke leerdagen vinden plaats in de natuur en op volgende dagen: 27/02/2021 (startdag Idegem); 27/03/2021 (Idegem/Geraardsbergen); 24/04/2021 (Meerdalwoud Heverlee); 25/04/2021 (Nederland De Pals Hapert); 29/05/2021 (Kust, locatie te bepalen); 04/09/2021 (Gent); 25/09/2021 (Idegem/Geraardsbergen); 09/10/2021 (Idegem/Geraardsbergen). We zorgen ervoor dat de locaties bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, of dat carpooling kan geregeld worden. Locaties kunnen nog wijzigen in overleg met deelnemers en in functie van de noden tijdens het leertraject.

Lente 2x 3-daagse : 8-10/05/2021; 11-13/06/2021 (La-Neuville-aux-Joutes)

Zomer 5-daagse: 07/07/2021-11/07/2021 (La-Neuville-aux-Joutes)

4 dagen stages naar keuze tussen 01/05-20/10/2021

Herfst oogst en afronding: 23+24/10/2021 (Idegem, zonder overnachting)

Gepaard met online leren, lopende tussen 01/03/2021-24/10/2021.

Tussentijdse online integratiemomenten, telkens van 19:30-21:00: 21/03/2021; 13/04/2021; 04/05/2021; 26/05/2021; 23/06/2021; 14/09/2021; 05/10/2021.

DOWNLOAD CHRONOLOGISCH DATA OVERZICHT

Uiteraard houden we rekening met de corona-maatregelen m.b.t. de fysieke leerdagen. Indien het samenscholingsverbod of de bubbels verstrengen, dan zoeken we naar een creatieve, veilige oplossing, waarbij we ervoor zorgen dat de opleiding zeker verder kan blijven doorgaan. We doen dit dan in overleg. Dit geldt eveneens voor deelnemers uit Nederland.

Elementen van de opleiding EcoTuner®

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Deze opleiding nodigt je uit om je eigen verbondenheid met je innerlijke en de uiterlijke natuur te verdiepen.

Het begint allemaal met je eigen ontwikkeling en welzijn. Jij bent een uniek wezen, en hebt iets unieks bij te dragen aan onze planeet. Wij nodigen je uit om je zelfkennis en bewustzijn te verruimen en te ontdekken wat het precies is dat jij te geven hebt. Zelfreflectie over je relatie met de natuurlijke omgeving en het leven staat hierbij centraal. We werken dus vanuit ieders sterkten en talenten. De bedoeling is dat je deze verder ontwikkelt, terwijl je ecopsychologische inzichten en praktijken toevoegt. Heb je reeds een praktijk? Dan is dat een vertrekpunt van waaruit jij je verder ontwikkelt.

INTENSIEVE NATUUR ONDERDOMPELING

Tijdens deze intensieve natuur onderdompeling dagen (nature retreats – 2×3 dagen, 5-daagse) ga je met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag. Daarnaast oefenen we verschillende praktijken, technieken en oefeningen voor het begeleiden in en met de natuur. We leren hierbij hoe je individuen en groepen kan begeleiden, en hoe je hun verbondenheid met natuur en hun algehele ontwikkeling faciliteert. We werken hierbij met demo’s, waarna je zelf met elkaar aan de slag gaat. De trainer geeft hierbij feedback.

Lente school

2x 3-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk:

8-10/05/2021

11-13/06/2021

Zomer school

5-daagse residentiële onderdompeling in de natuur en praktijk: 07/07/2021-11/07/2021

ONLINE LEREN

Je ontwikkelt diepgaande kennis over Ecopsychologie en EcoTuning die je online kan leren. Hiervoor krijg je wekelijks en stapsgewijs leermateriaal (bv teksten, filmpjes, gedichten, enz …) aangeboden. Je beantwoordt wekelijks vragen op een online platform, of voert naargelang een opdracht uit waar je meer tijd voor krijgt, om alzo de integratie van de leerstof te bevorderen. Dit kan ook in de vorm van filmpjes of andere creatiestukken zijn afhankelijk van de opdracht of jouw eigen keuze waar mogelijk. We leren ook samen, met de andere deelnemers, en houden online dialogen over wat we leren.

Start: 01/03/2021 – programma van 12 weken (met tussenpauzen)

12 online modules (richtinggevend), waarin je leert over:

 • Module 1-2: De basis van Ecopsychologie: Ontstaan, geschiedenis, evolutie en stromingen. Het belang van ecopsychologie voor de tijdsgeest waarin we leven.
 • Module 3: Het ecologisch-holistisch wereldbeeld en handelingsprincipes.
 • Module 4: Het onderzoeken en ontwikkelen van je ecozelf.
 • Module 5-6-7: De stromingen en belangrijke ecopsychologen.
 • Module 8-9: Ecopsychologische systemische visies.
 • Module 10-11-12: Ecopsychologische praktijken en toepassingen (begeleiden van individuen en groepen).

NATURE LAB LEARN&PRACTICE

Op deze 7 zaterdagen zetten we het geleerde om in de praktijk middels oefeningen en nieuwe technieken. We passen dit toe terwijl we ons in de natuur begeven. We kiezen hiervoor zowel wildere plekken als stadsnatuur. We bezoeken zelfs samen eens het natuurwetenschappen museum in Brussel, waar we ons begeven met ecopsychologische ogen. Boeiend! Zo leren we in verschillende omgevingen te begeleiden, en leren we de opportuniteiten en de verschillen kennen per omgeving, en hoe ze inwerken op het begeleidingsproces. Bij het oefenen krijg je feedback van de trainers en van elkaar. Je kunt oefeningen uitproberen, maar ook zelf nieuwe oefeningen verzinnen, samen met de natuur!

Data: 27/02/2021 (startdag); 27/03/2021; 24/04/2021; 29/05/2021; 04/09/2021; 25/09/2021; 09/10/2021

VERSLAG OVER EEN BOEK

Om algemene schrijf- en presentatievaardigheden te oefenen doorheen je opleiding:

 • maak je een verslag van 4-5 pagina’s over één van de boeken in de bibliografie of over een tekst van je keuze, die je nuttig vindt voor de opleiding Ecotuning, en voor jezelf. Dit wordt overeengekomen met je ecotutor,
 • geef je hierover een presentatie van 20 min. aan de groep,
 • spreek je af en toe de groep toe met een topic die we ter plaatse bedenken. Dit kan online of life zijn. Zo oefen je ook meteen je presentatievaardigheden. Je wordt hier ook in begeleid wanneer nodig.

PROJECT

Met de steun van een tutor en de groep organiseer je een EcoTuning evenement of workshop van ten minste een dag. Deze voer je zelfstandig uit. Nadien geef je een gedetailleerde en gedocumenteerde presentatie over je ervaring en leermomenten tijdens de afronding van je opleiding. Bijvoorbeeld via dia’s en / of foto’s, getuigenissen en ontvangen feedback, een zelfreflectie verslag en bevraging van deelnemers. Je ervaart hiermee een “rite de passage” na het mooie en beklijvende EcoTuner® traject.

TUTORSHIP

Tijdens de opleiding krijg je voortdurend feedback van je trainers. Ook leer je van de praktijk, door zelf te doen en uit te proberen, en stages te volgen waar mogelijk. Daarnaast krijg je toegang tot een exclusief kennisplatform waarvan enkel EcoTuners gebruik kunnen maken. Ook het materiaal dat je samen creëert, kan daar gedeeld worden indien wenselijk. Het is de bedoeling dat je vervolgens deel uitmaakt van een community die het vak op hoog niveau houdt, zodat we samen blijven leren. Daarnaast kan je lid worden van de International Ecopsychology Society.

STAGE

Doorheen je traject zorg je ervoor dat je 4 dagen stage volgt bij een organisatie of professional die in en met de natuur mensen begeleidt. Bedoeling is dat je kan leren van anderen, en indien mogelijk ook zelf oefeningen uitprobeert die je in je traject hebt geleerd. De dagen mag je spreiden over het hele traject. Meewerken in het ecopsychologiefestival is ook een geldige stageplaats.

WEBINARS

Je kan gratis deelnemen aan onze EarthWise Circle. Ook kan je deelnemen aan online samenkomsten die gegeven worden door collega’s uit de Internationale Ecopsychologie community. Zo krijg je toegang tot het internationale netwerk. Wie weet geef je zelf ook een presentatie?

Leerpakket

 • 20 dagen fysieke leermomenten: 7 afzonderlijke dagen Nature Lab Learn&Practice, 2×3 intensieve leerdagen in en met natuur, 5-daagse natuurretraite, 2 leerdagen Oogst opleiding,
 • 12 weken online leren met tussenpauzen, met tutoring (reken op 4-6 uur/week leertijd, afhankelijk van je leervermogen), verspreid over de duur van de opleiding,
 • 3 wekelijks een online leer- en verbindingsbijeenkomst van 1,5 uur
 • 4 dagen Ecopsychologie Festival (een aanrader, niet verplicht, geldige stageplaats),
 • 4 dagen stage (bij natuurgerichte practitioners) – of op je werk mits supervisie van een beoefend begeleider van mensen in en met de natuur.
 • Doorheen de opleiding: EcoTuning uitwerken voor je professionele praktijk; Boekbespreking + presentatie aan de groep; Deelname aan EarthWise Circles; Project uitwerken (EcoTuning event/workshop van 1 dag) + testen met oefenpubliek: organisatie, uitvoering en evaluatie
 • Individuele tutoring per mail en op leerplatform
 • Oogst opleiding als afronding van het jaartraject: presentatie + reflectie project EcoTuning event + afronding leertraject + certificatie

Prijs

€ 2360 excl. BTW – 2855,60 incl. BTW

Vroegboekkorting: 2145€ ipv 2360€ (excl. btw) bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de opleiding.

Betaling in termijnen is mogelijk op aanvraag. Hierbij dient het volledige bedrag voldaan te zijn een maand voor de start van de opleiding.

Inbegrepen:

Inclusief alle leermomenten, leermateriaal (bv. handboek natuurcoaching en Goddelijk Wild), maaltijden, versnaperingen en drank tijdens residentiële retreats (11 dagen in totaal).

Exclusief:

Overnachtingskosten worden apart geregeld. Er kan gekozen worden tussen overnachten met eigen tent (15 euro p.p.n) of een gedeelde kamer 2 p. (25 euro p.p.n). Hiervoor wordt afzonderlijk contact met je opgenomen.

Deelname aan het ecopsychologie festival kan gratis, uitgezonderd de kosten voor catering en overnachting, en mits actieve hulp en het houden van minimaal een workshop (ideale oefening!).

De betalings- en annulatievoorwaarden kan je HIER lezen.

De opleiding EcoTuner® is internationaal erkend door de International Ecopsychology Society.

DE OPLEIDING STARTEND OP 27/02/2021 IS VOLZET. VOOR DE VOLGENDE CYCLUS KAN JE TERECHT HIER.