De zon laat zich maar sporadisch zien in deze maanden. Misschien had je ook het geluk dat de zonnestralen in je werkruimte kwamen piepen? Wat deed het met je? Denk je dan ‘verdorie, kon ik nu maar naar buiten’. Of gaat het helemaal aan je voorbij, terwijl je geconcentreerd en opgeslorpt bent door je werk?

Nochtans, eens een luchtje scheppen, de zon in combinatie met de eerste beloftevolle frisse lentebries langs je wang opvangen, kan zo heerlijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat dagelijks een tien tot twintig minuten de natuur opzoeken, een heilzaam effect heeft op onder andere mentaal vlak. Je hebt het gevoel van even weggeweest te zijn, je voelt terug energie door je lichaam stromen, en er komt terug zuurstof in je hersenen die dat zo hard nodig hebben. Misschien borrelt er met het buitengaan plots een idee op van hoe je iets dient aan te pakken of te formuleren. Ook kan je je opnieuw makkelijker concentreren.

Velen herkennen dit. Toch doen we het niet vaak genoeg. Er zijn allerlei excuses: gebrek aan tijd, geen natuur in de omgeving, te veel volk, druk van de collega’s. Wegen deze redenen op tegen het heilzame effect van de natuur? Natuurlijk niet, maar het is sterker dan jezelf.

De omgekeerde richting, zo blijkt uit onderzoek, waarbij je zorg draagt voor de natuur, leidt evenzeer tot een verhoogd gevoel van welzijn en zelfvertrouwen. Ook geeft het je een gevoel van zingeving. Bovendien staat zorg dragen voor de natuur, zoals het herstel van de biodiversiteit, vandaag met de klimaatopwarming hoog op de agenda.

No alt text provided for this image

Organisaties

Net die combinatie van de gezondheid van mens en van de natuur, is voor het personeels- en preventiebeleid in organisaties interessant. Bovendien draag je als organisatie hier minstens bij aan drie Sustainable Development Goals, met name “Goede gezondheid en welzijn”, “Duurzame steden en gemeenschappen” en “Klimaatactie”. Daarnaast doe je hiermee ook aan employer branding, waarin je de boodschap geeft aan toekomstige medewerkers dat je als organisatie bijdraagt aan een duurzame samenleving. Niet alleen middels technische duurzaamheid, maar ook door groene initiatieven die de medewerker doen leven, groeien en bloeien.

Tijdens de vijfdaagse opleiding ‘Greening yourself, Greening the workplace’ krijg je inzicht in de wetenschappelijke onderbouw die zich laat vertalen in kaders, modellen, tools en vaardigheden voor implementatie. Het begint natuurlijk bij jezelf: wat is de plek van natuur in je leven? Welke plek wil je in je organisatie er aan geven? Om te komen tot een duurzame evolutie hierin, werken we op verschillende lagen van ontwikkeling (gaande van individueel tot gehele organisatie). Het is een stapsgewijs proces, waarin je eerst met jezelf begint, dan nadenkt over een visie, het verankert in een keuze van de organisatie, het vertaalt in een project en medewerkers hierin betrekt.

Door de urgentie rond klimaat en biodiversiteit wijzen velen op de essentiële rol die organisaties en professionals zullen spelen in de volgende decennia. Duurzaamheid zal meer worden dan een technische aangelegenheid. Organisaties zullen een hefboomfunctie spelen naar de maatschappij. Alles begint met bewustzijn dat de natuur een essentieel onderdeel is van het Mens & Organisatie-beleid, hoe we organiseren, bouwen, diensten en producties opzetten. Je kunt er de eerste tekenen van zien: organisaties die bomen planten rond hun gebouw of een tuin voor de medewerkers aanleggen, samenwerkingen tussen organisaties en buurt voor de aanplanting van groen, werkplekken die meer natuur uitstralen, wandelvergaderingen, en medewerkers die letterlijk terug ademruimte krijgen. Ben je ook bij de pioniers?

No alt text provided for this image

Opleiding

In samenwerking met HRDAcademy zetten we een programma op ‘Greening yourself, greening the workplace’. Vanuit mijn verleden als HR manager heb ik goed zicht op wat werkdruk is, hoe de cultuur van een organisatie bepalend is en hoe je medewerkers kunt enthousiasmeren, ook in technisch georiënteerde bedrijven, om hun verhouding met de natuur te exploreren. Daar heb ik zelf toen verschillende experimenten rond gedaan. Heden doctoreer ik op de driehoeksrelatie tussen de zelfzorg van de professional, zijn relatie met natuur en hoe hij of zij dat aanwezig brengt in zijn professionele praktijk. Met mijn bedrijfservaring en mijn wetenschappelijke achtergrond als ecopsycholoog wil ik vanuit Earthwise Education een opleiding en een programma aanbieden om samen te pionieren in dit boeiend landschap van mogelijkheden.

Meer info?

Wil je graag meer weten over de opleiding ‘Greening yourself, Greening the workplace’, afgestemd op organisatietoepassingen, ga naar deze pagina van HRDAcademy. Een gratis online kennismaking van dit aanbod vind je hier. Uiteraard mag je ons ook persoonlijk contacteren: info@earthwise.education.